Een Financieel Bedrijf in Nederland openen

Banken en andere financiële bedrijven in Nederland vallen onder de Wet op het Financieel Toezicht, evenals onder alle gerelateerde EU-richtlijnen. De volgende soorten financiële bedrijven kunnen worden opgezet onder de Wet Financieel Toezicht:      ● -investeringsfondsen, ● -aandelen en fondsenbeheer, ● -verzekeringsbedrijven, ● -dealers en bemiddelingsbedrijven.   Al deze…
Read More

Een Energiebedrijf in de Randstad openen

De Randstad is momenteel een regio met bloeiende markt die vooral wordt gekenmerkt door olie- en gasbronnen. Daarom kiezen veel buitenlandse investeerders ervoor om een energiebedrijf in de Randstad op te zetten. De energiesector speelt een belangrijke rol in het nationaal inkomen, de export en de werkgelegenheid. Tot heden kwamen…
Read More

Opzetten Nederlandse Besloten Vennootschap

De Nederlandse BV (Besloten Vennootschap) of de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) zijn de meest voorkomende bedrijven in Nederland. De Nederlandse BV is het equivalent van de Duitse GmbH en de Amerikaanse ‘limited liability company’. Dankzij de nieuwe wijzigingen in het Wetboek van Vennootschappen, is de…
Read More