Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Nederlandse bedrijfssoorten

Dutch-Manufacturers-Optimistic-About-an-Increase-in-Their-Business.jpgBuitenlandse investeerders die in Nederland een bedrijf willen opzetten moeten eerst alle beschikbare soorten entiteiten bekijken en de beste optie afhankelijk van hun behoeften kiezen. Onze bedrijfsregistratie vertegenwoordigers in Nederland kunnen u helpen het juiste soort bedrijf te selecteren. Dankzij de Nederlandse Vennootschapswetgeving kunnen zowel nationale als buitenlandse ondernemers de volgende soorten bedrijven opzetten:

•    besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BV),
•    naamloze vennootschappen (NV),
•    stichtingen,
•    verenigingen en coöperaties,
•    algemene en commanditaire vennootschappen.

Buitenlandse ondernemers kunnen ook eenmanszaken opzetten, terwijl de buitenlandse bedrijven filialen in Nederland kunnen openen.
 

Het Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of de Nederlandse BV is het meest voorkomende bedrijf in Nederland. Volgens de nieuwe Vennootschappenwet, heeft een Nederlandse BV geen verplicht minimum aandelenkapitaal meer. De Nederlandse BV moet ten minste één aandeelhouder hebben, wiens verantwoordelijkheid beperkt is tot het in het bedrijf geïnvesteerde bedrag.
 

Naamloze Vennootschappen in Nederland
 

De Nederlandse naamloze vennootschap (NV) is de juridische vorm die gebruikt wordt door degenen die een bedrijf willen oprichten om op de beurs genoteerd te worden. Het minimum aandelenkapitaal voor het opzetten van een naamloze vennootschap in Nederland is € 45.000.
 

Nederlandse stichtingen
 

In de laatste jaren is Nederland een gewilde bestemming geworden voor het opzetten van een stichting. Nederlandse stichtingen kunnen heel eenvoudig worden opgezet, er is een akte van oprichting nodig, opgesteld en bekrachtigd door een notaris. De Nederlandse stichting is een van de beste instrumenten voor fiscale minimalisering.
 

Verenigingen en coöperaties in Nederland
 

Verenigingen worden meestal opgericht als non-profit organisaties en zijn niet verplicht zich te registreren bij het Nederlandse Handelsregister. Coöperaties zijn verenigingen die dividenden kunnen betalen aan hun leden.
 

Vennootschappen in Nederland
 

Er zijn twee soorten vennootschappen die buitenlande investeerders in Nederland kunnen opzetten:


•    particuliere vennootschappen
•    openbare vennootschappen

Het verschil tussen de twee soorten bedrijven ligt in de aansprakelijkheid van de partners met betrekking tot de schulden en verplichtingen van het bedrijf. De partners in een algemeen vennootschap zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van het bedrijf. In beperkte vennootschappen is er een stille partner en een algemene partner. De algemene partner is aansprakelijk voor de schulden bedrijf met al zijn middelen, terwijl de stille partner tot het geïnvesteerde bedrag aansprakelijk is.

Bent u geïnteresseerd in de soorten bedrijven die in andere landen mogelijk zijn, bijvoorbeeld in Ierland, kunnen we u in contact brengen met onze Ierse partners.

Als u een bedrijf wilt opzetten en hulp nodig heeft bij de registratieprocedure, neem dan contact op met onze bedrijfsformatie vertegenwoordigers in Nederland. Als u bovendien interesse heeft in het opzetten van een bedrijf in een ander Europees land, bijvoorbeeld Slowakije, kunnen onze partners u daarbij assistentie verlenen.