Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Een Bedrijf Oprichten in Costa Rica

Eindhoven-one-of-the-most-productive-Dutch-cities-in-2016Alhoewel het geen traditionele offshore jurisdictie is, biedt Costa Rica geweldige stimulansen voor de buitenlandse bedrijven die hier bedrijven willen openen.

 

Bijvoorbeeld, indien de activiteiten van het offshore bedrijf buiten Costa Rica worden uitgevoerd, worden er geen belastingen op inkomsten of winsten gerekend. De activiteiten van het bedrijf zijn niet onderhevig aan de uitwisseling van informatie tussen Costa Rica en andere landen, aangezien het geen verdragen tegen dubbele belasting heeft getekend.

 

Er bestaan een aantal beperkingen met betrekking tot het gebied van de activiteit van het offshore bedrijf in de volgende sectoren: beheer van openbare investeringen, bankieren, beheer van wederzijdse verzekeringsfondsen, distilleerderijen, aardolieraffinage, telecommunicatie, elektriciteit, televisie uitzending. Voor de activiteiten die niet volledig zijn verboden, is het vereist dat het buitenlandse bedrijf onderdeel vormt van een joint venture waarbij de meerderheid eigendom is van de inwoners van Costa Rica.

 

De naam van een offshore bedrijf moet Spaans zijn. Indien het in een andere taal wordt geschreven, dient een officiële Spaanse vertaling bijgevoegd te zijn.

 

Ieder jaar dient een jaarlijkse belasting van 300 USD betaald te worden, er wordt ook een registratietarief van 300 USD gevraagd.

 

In de vrije zones profiteren de offshore bedrijven opgericht in Costa Rica van een groot aantal voordelen zoals het feit dat de inkomstenbelasting op winsten en de douanerechten op apparatuur, materialen en machine volledig zijn vrijgesteld voor een periode van 12 jaar, gevolgd door een vrijstelling van 50% voor de volgende 6 jaar. Tevens zijn de btw en de selectieve consumptiebelasting niet verschuldigd voor een periode van 12 jaar, en daarna slechts 50 % verschuldigd voor een periode van maximaal 6 jaar. De betalingen aan niet-inwoners zijn niet onderhevig aan voorheffingen. 

 

De offshore bedrijven geopend in Costa Rica kunnen verschillende ondernemingsvormen aannemen, maar de SA (vennootschap op aandelen) is meest voordelig.

 

Een vennootschap op aandelen wordt opgericht door ten minste twee oprichters en wordt geleid door een Raad van Bestuur, samengesteld door de voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Een ander vereiste is dat ieder offshore bedrijf een gevestigde gevolmachtigde heeft, en een vestigingsadres in Costa Rica.

 

De aansprakelijkheid van de leden is beperkte tot de mate van zijn of haar bijdrage aan het bedrijfskapitaal. Er zijn geen vereisten voor een minimum aandelenkapitaal en het voorziene kapitaal is verdeeld in overdraagbare aandelen.

 

De algemene vergadering vereist een aanwezigheid van 50% van de leden en de beslissingen van de Raad van Bestuur worden goedgekeurd door minstens 50% van haar leden. Indien het bedrijf niet operatief is in Costa Rica, is er geen vereiste om jaarlijkse een algemene vergadering te houden. 

 

Indien een bedrijf geen commerciële activiteiten uitvoert in Costa Rica, bestaat er geen verplichting tot het invullen van de financiële verslaggeving.