Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Opzetten Nederlandse Besloten Vennootschap

Permesso-di-Lavoro-in-Olanda.jpgDe Nederlandse BV (Besloten Vennootschap) of de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) zijn de meest voorkomende bedrijven in Nederland. De Nederlandse BV is het equivalent van de Duitse GmbH en de Amerikaanse ‘limited liability company’. Dankzij de nieuwe wijzigingen in het Wetboek van Vennootschappen, is de opnameprocedure voor een Nederlandse BV vereenvoudigd en zijn de kosten met betrekking tot oprichting van een bedrijf in Nederland verlaagd. De BV is ook de meest voorkomende structuur voor het opzetten van een holdingmaatschappij in Nederland.


Vereisten voor het opzetten van een Nederlandse BV
 

De Nederlandse BV kan een of meer oprichters hebben, dit kunnen individuen of bedrijven zijn. De nieuwe vennootschapswet in Nederland staat toe dat het vennootschap een aandeelhouder heeft, die tevens als manager kan handelen. Een van de voordelen van het Nederlandse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is dat er geen minimum aandelenkapitaal vereist is. De Wet op Bedrijven vereist alleen dat de oprichter één aandeel uitgeeft met een stemrecht. De enige vereiste voor de BV is een geregistreerd adres in Nederland.

Voordat de Nederlandse naamloze vennootschap geregistreerd is, moeten een akte van oprichting en de statuten worden opgesteld bij een notaris. Deze documenten moeten in het Nederlands zijn en bevatten informatie over de aandeelhouders, de raad van bestuur, het geregistreerde adres en het toegestane aandelenkapitaal. De statuten moeten tevens een korte beschrijving bevatten van de activiteiten van de Nederlandse BV.
 

De belangrijkste stappen om een Nederlandse BV te registreren
 

Zodra de akte van oprichting en de statuten zijn opgesteld, kan de inschrijvingsprocedure van de Nederlandse BV gestart worden. De stappen die genomen moeten worden zijn:

•    een bedrijfsnaam reserveren
•    de akte van oprichting en de statuten indienen
•    een registratienummer aanvragen bij het Handelsregister in Nederland
•    aanmelden bij de belastingdienst
•    aanmelden bij de sociale zekerheidsinstanties
 

Veelgestelde vragen incorporatie BV
 

Kan ik een BV incorporeren zonder een bezoek aan Nederland?

Ja. Buitenlandse investeerders kunnen een Nederlandse BV incorporeren zonder een persoonlijk bezoek aan het land door het inhuren van ons bedrijf om namens hen te handelen. Dit soort formatie impliceert echter een iets andere procedure.

Kan iedereen een BV opzetten, ongeacht waar hij  zich bevindt?

Ja. Nederland staat zeer open voor buitenlandse investeringen. Iedereen uit elk land kan aandeelhouder worden in een Nederlandse naamloze vennootschap. Om een ingezeten vennootschap te worden (lokale substantie hebben), moeten de investeerders aan bepaalde eisen voldoen.

Kan ik een anonieme Nederlandse BV opzetten?

Bepaalde Nederlandse structuren kunnen inderdaad privacy waarborgen. Bekijk hiervoor uw opties met betrekking tot de oprichting van een Nederlandse Stichting en genomineerde directeuren. Buitenlandse investeerders kunnen er ook voor kiezen om het eigendom van hun Nederlandse BV uit te oefenen door middel van een offshore bedrijf.

Waarom zou ik een Nederlandse BV incorporeren?

De belangrijkste redenen waarom zakenmensen kiezen voor de BV entiteit in Nederland zijn:


1) Fiscale voordelen: Nederland is een zeer goede optie om uw belastingdruk legaal te minimaliseren bij het zakendoen in de EU en in de wereld in het algemeen.
2) Goede lokale markt: Nederland is een van de meest welvarende regio's in de wereld met een lokale markt met een zeer goede mogelijkheden.
3) Uitstekend vervoersnetwerk: Nederland heeft misschien wel de belangrijkste havens en transport hubs in Europa.

Kan ik een Nederlandse bankrekening openen?

Ja, ons bedrijf kan u helpen bij het openen van een Nederlandse bankrekening en/of bankrekeningen in andere landen in de hele wereld.

 

Verschillen tussen de Nederlandse BV en de Nederlandse NV (Maatschappelijk kapitaal)

 

De NV in Nederland heeft in het algemeen dezelfde kenmerken als de BV, maar er zijn ook belangrijke verschillen:

– de statuten van de NV hoeven geen beperkingen voor overdracht van aandelen te bevatten, voor een BV is dit echt een must;
– het minimum aandelenkapitaal voor een NV is € 45.000, terwijl voor een BV geen verplichting hiertoe is;
– een NV kan op de beurs vermeld worden, een BV niet;
– een BV kan alleen geregistreerde aandelen uitgeven en een NV heeft de mogelijkheid om zowel geregistreerde aandelen als aandelen aan toonder uit te geven.

Een NV moet een raad van bestuur hebben en het minimum aantal is een directeur, ongeacht diens nationaliteit, die zal worden belast met het management van het bedrijf.