Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Immigratiewetgeving in Nederland

Il-Registro-delle-Società-Olandesi.jpgAls u besluit om naar Nederland te verhuizen, kunt u het beste een van de expat desks in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Schiphol, Leiden, Eindhoven, Tilburg, Maastricht, Nijmegen, Almeria en Twente raadplegen. Deze expat bureaus zijn speciaal ontworpen om u informatie te geven over de Nederlandse steden en andere relevante informatie en ondersteunen u bij alle te nemen juridische stappen om te immigreren.
 
De eerste vereiste voor een buitenlandse immigrant naar Nederland is een geldig visum van het ministerie van Buitenlandse Zaken of de Immigratie- en Naturalisatie Dienst via de aanvraag bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Een MVV moet worden verkregen als uw verblijf in Nederland langer dan 3 maanden zal duren.

Toegang en verblijf Procedure (TEV-procedure). Het proces van het verkrijgen van het recht op verblijf in Nederland werkt door het indienen van een aanvraag voor een voorlopige verblijfsvergunning en een verblijfsvergunning door een Nederlandse sponsor. Slechts enkele nationaliteiten behoeven geen voorlopige verblijfsvergunning in Nederland. Alle buitenlandse documenten die bij de aanvraag voor de verblijfsvergunning verzocht worden, moeten officieel vertaald worden in het Nederlands, Frans of Engels en gelegaliseerd.

De aanvraag kan door een sponsor worden ingediend via de post of door u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in uw land van herkomst of land van bestendig verblijf. Na ontvangst van de aanvraag stuurt de INS u de gegevens voor de betaling van de niet terug te betalen registratierechten.

Na betaling van de kosten, heeft de INS  90 dagen om de aanvraag te controleren en een oplossing te bieden. In deze periode kan de INS u meedelen dat de aanvraag is goedgekeurd en kunt u uw verblijfsvergunning ophalen bij het Nederlandse consulaat of de ambassade, of ontvangt u de aankondiging dat het verzoek is geweigerd en krijgt u wel of niet de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. De verblijfsvergunning wordt in het paspoort gezet en het paspoort moet langer dan  drie maanden na het verlopen van de verblijfsvergunning geldig zijn.

De immigranten krijgen een uitnodiging om hun verblijfsvergunning binnen maximum twee weken na hun aankomst in Nederland bij de INS op te halen. Hoogopgeleide immigranten kunnen hun verblijfsvergunning ophalen bij de expat centra. Als de verblijfsvergunning nog niet beschikbaar is, wordt een goedkeuringssticker met voorlopige werking verstrekt.

De verblijfsvergunning wordt voor een periode van maximaal vijf jaar verkregen.
 
Overige vereisten. In het begin moet u zich bij de Gemeentelijke Basisadministratie registeren en een tuberculose-test doen. Vervolgens moet de inburgering worden verkregen na ontvangst van de officiële brief van DUO. In de brief worden de voorwaarden vermeld en de tijd die nodig is voor het volgen van de inburgeringscursus. Het basisexamen inburgering in het buitenland test uw basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving.
 
Verlenging van uw verblijfsvergunning. Drie maanden voordat uw  verblijfsvergunning verloopt, ontvangt uw sponsor een kennisgeving hierover en er moet een nieuwe aanvraag bij de INS worden ingediend. De door de sponsor ontvangen kennisgeving bevat een op maat gemaakt aanvraagformulier dat gebruikt moet worden als u uw verblijf wenst te verlengen. Deze aanvraag kunt u ook vinden op de website van de INS. Samen met deze aanvraag moet u een recente en nieuwe paspoortfoto en een kopie van de voor- en achterkant van uw huidige verblijfsvergunning indienen.

Alleen de houders van een permanente verblijfsvergunning of een permanente verblijfsvergunning voor EU-burgers en hun gezinsleden hoeven niet dezelfde documenten aan te vragen als de gewone houders van verblijfsvergunningen.