Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Een Bedrijf Oprichten in Polen

Amsterdam-ranks-4t-in-the-Savills-Investment-Managements-indexNeem nu contact met ons op voor bedrijfsoprichting in Polen. De procedure omvat in dit geval het opstellen van de statuten, alsmede het opstellen van de andere benodigde documenten bij het opstarten van een bedrijf in Polen, zoals specimen van de handtekeningen, beëdigde verklaringen en bijzondere formulieren.

 

Een aantal notariële procedures zijn ook vereist voor het oprichten van een bedrijf in Polen. Een vestigingsadres is nodig voor het ontvangen van post en fiscale doeleinden. Financiële administratie voor bedrijfsoprichting in Polen is ook verplicht. Investeerders hebben de mogelijkheid uit verschillende soorten Poolse structuren.

 

Soorten bedrijven in Polen

 

Vele ondernemers die hebben besloten om in Polen te investeren kiezen een Sp. z.o.o. (Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) als de meest geschikte structuur voor hun bedrijfsdoeleinden. Zoals in vele landen, inclusief Estland waar het bedrijf met beperkte aansprakelijkheid OU wordt genoemd, is dit type bedrijfsstructuur het populairste in Polen. Als een bijzonderheid, vereist de oprichting van een SP. z.o.o. een minimum aandelenkapitaal van 5.000 PLN, verdeeld over niet-overdraagbare aandelen. Minstens een aandeelhouder, een directeur en een vestigingsplaats zijn nodig voor bedrijfsoprichting in Polen. De aansprakelijkheid van haar vennoten is beperkt tot hun bijdragen aan het kapitaal.

 

Indien de investeerders meer kapitaal hebben en een bedrijf willen oprichten dat haar kapitaal kan vergroten door registratie van haar aandelen op de Aandelenbeurs, dan kunnen zij een Poolse S.A. (Spolkaakcyjna – Naamloze Vennootschap). Men dient minstens 50.000 PLN in te leggen voor dit type bedrijfsregistratie in Polen. De aansprakelijkheid van haar vennoten is beperkt tot de bijdrage aan het kapitaal.

 

Andere vormen van entiteiten zijn de vennootschappen waarbij ten minste twee partijen zich moeten aansluiten om dit op te richten. Er zijn verschillende soorten samenwerkingsverbanden in Polen, zoals de vennootschap onder firma (waarbij alle vennoten gelijk aansprakelijk zijn voor de acties van de entiteit, en de winsten tussen hen kunnen delen) en de commanditaire vennootschap (gevormd door een beherende vennoot en een stille vennoot die het kapitaal moet leveren en zijn/haar aansprakelijkheid is beperkt tot die bijdrage).

 

Poolse Vestigingen, Dochterondernemingen of Vestigingskantoren zijn soorten structuren die verwijzen naar buitenlandse bedrijven die in Polen kunnen worden geopend ofwel als een entiteit van de moedermaatschappij of een verlenging van de moedermaatschappij.

 

De Oprichtingsprocedure in Polen

 

Een bedrijf beginnen in Polen vereist minstens een aandeelhouder en een directeur, en het is verplicht om een vestigingsplaats te hebben voor het bedrijf.

 

Bedrijfsregistratie in Polen kan worden uitgevoerd door een wettelijke vertegenwoordiger die wordt benoemd met een volmacht. Voorafgaand aan het proces dient een bankrekening te worden geopend waarop het initiële kapitaal is gestort. Deze procedure kan de aanwezigheid van de oprichter van het bedrijf vereisen, maar het is ook mogelijk dat de buitenlandse investeerder een bank in zijn eigen land kan vinden die hem kan helpen bij het openen van een bankrekening bij de Centrale Poolse Bank, zonder dat het nodig is af te reizen naar Polen.

 

Na het voorbereiden van de bovenstaande procedures, worden de investeerders uitgenodigd om te registreren bij het Nationale Handelsregister en dan voor het indienen van belastingaangiften. De laatste registratie is vereist voor het verkrijgen van een fiscaal nummer, het NIP, en hiervan te profiteren. Onze experts in Poolse bedrijfsoprichting kunnen advies bieden met betrekking tot de vennootschaps- en dividendbelasting betaald door bedrijven in dit land.

Btw-aftrek. Bedrijfsregistratie voor btw in Polen is enkel verplicht indien het bedrijf activiteiten uitvoert in een sector die onderhevig is aan btw. De verplichte documenten voor bedrijfsregistratie voor belastingen in Polen zijn de statuten, of het Charter van de Vennootschap, het statistieknummer, het REGON certificaat, een uittreksel van het Nationale Handelsregister en het bankcertificaat.

 

Na het verkrijgen van het NIP, dient de ondernemer zich te registreren bij het Instituut voor Sociale Verzekeringen en de Nationale Arbeidsinspectie.

 

Het Hoofd van de Sanitaire Inspectie moet in kennis worden gesteld van de oprichting van het bedrijf in Polen door het indienen van een kennisgeving, onder vermelding van het soort, de doeleinden en het adres van het nieuwgevormde bedrijf.

 

Na de bedrijfsregistratie in Polen kan het bedrijf haar activiteiten laten aanvangen. In dit geval is het mogelijk nodig om werknemers in dienst te nemen werknemers, waarvoor een nieuw opgezet bedrijf in Polen personeel kan werven via gespecialiseerde website of wervingsbureaus.

 

Een Economisch Overzicht van Polen

 

Polen heeft werkelijk een bloeiende economie, in het bijzonder vanwege haar particuliere bedrijfsleven. De Poolse overheid moedigt buitenlandse investeringen in Polen aan door het ondertekenen van Verdragen ter voorkoming van dubbele belastingen met een groot aantal landen, en door het bieden van een breed spectrum aan stimuleringsmaatregelen voor ondernemers die besluiten om uit het buitenland te komen en een bedrijf te beginnen in Polen.

 

In 2008 waren er meer dan 21.000 buitenlandse bedrijven geregistreerd in Polen, volgens het Poolse Bureau voor de Statistiek. Wanneer het gaat om aantrekkelijkheid, is Polen het achtste land in een ranglijst van voorkeuren van buitenlandse investeerders. De belangrijkste sectoren in Polen zijn automobiel, steenkoolwinning, chemicaliën, schepen bouwen, voedselverwerking, dranken en textiel. Circa 36% van het buitenlandse kapitaal is geïnvesteerd in productie. De andere belangrijke sectoren die kapitaal aantrekken richting Polen zijn financiële diensten, transport, logistiek en dataverkeer.

 

De Poolse landbouw begint ook een gebied te worden dat steeds aantrekkelijkere investeringskansen biedt. Bovendien, dankzij de hoge groei van de Poolse economie in de afgelopen jaren, vormt de vastgoedmarkt een ander gebied dat de aandacht van investeerders heeft gegrepen. Duitsland is de belangrijkste investeerder wanneer het gaat om bedrijfsoprichting in Polen.