Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Bedrijfsoprichting in Denemarken

Yacht-Boat-registration-in-the-NetherlandsWij bieden alle benodigde instrumenten voor bedrijfsoprichting in Denemarken zoals het opstellen van de Statuten en andere documentenontwerp voor de oprichting van het Deense bedrijf, het oprichten van een bankrekening voor het Deense bedrijf, aanbeveling van een accountant en het aanbieden van een Vestigingsplaats in Denemarken.

 

SOORTEN BEDRIJFSENTITEITEN IN DENEMARKEN 

 

Oprichting van een ApS. Slechts een enkel lid is vereist om een Deense Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (Anpartsselskab – ApS) te vormen zonder beperkingen aangaande zijn woonplaats. Het minimum benodigde aandelenkapitaal voor het oprichten van een Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid in Denemarken is 80.000 DKK verdeeld over aandelen, en niet verhandelbaar en niet overdraagbaar. De aansprakelijkheid van de leden van de Deense ApS voor de schulden van het bedrijf strekt tot hun bijdrage aan het kapitaal.

Voor grote kapitaalbedragen en beperkte aansprakelijkheid van haar leden wordt het openen van een Deense Naamloze Vennootschap (Aktieselskab – A/S) aangeraden. De oprichting van een naamloze vennootschap in Denemarken vereist minstens een oprichter en een minimum aandelenkapitaal van 500.000 DKK. Het kapitaal is verdeeld over aandelen die openbaar aangeboden kunnen worden. Net als in het geval van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de leden beperkt tot hun bijdrage aan het kapitaal.

 

Voor kleine investeringen en doorgaans voor de bedrijven met een persoonlijkheid die niet is afgescheiden van hun eigenaren, worden Deense en buitenlandse eigenaren geadviseerd te kiezen het openen van de belangrijkste ondernemingsvorm een individu kan vestigen in Denemarken, namelijk het eenmansbedrijf. In dit geval is het enkele lid van de bedrijfsentiteit geen afgescheiden entiteit van het bedrijf en is volledig aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf.

 

Een andere vorm van een Deens bedrijf waarbij de persoonlijkheid van de leden niet is afgescheiden van de eigenaren is de Deense Vennootschap onder Firma (Interessentskab – I/S). Anders dan de bedrijven zijn de vennoten van dit type partnerschap volledig aansprakelijk voor de verplichtingen van het bedrijf tot aan hun persoonlijke activa. De structuur, de rollen en de rechten van de vennoten worden gereguleerd door de samenwerkingsovereenkomst.

 

Een ander soort partnerschap is de Deense Commanditaire Vennootschap (Kommanditselskab – K/S) wordt gevormd door een beherende vennoot en een vennoot met beperkte aansprakelijkheid, de stille vennoot genoemd. Enkel de beherende vennoot kan beslissen over de bedrijfsstrategieën en de belangrijke beslissingen nemen. De stille vennoten zijn aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf beperkt tot hun bijdrage aan het kapitaal.

 

Bovendien kunnen investeerders overwegen om de Deense markt te betreden via een vestiging of een dochteronderneming. Onze specialisten in Deense bedrijfsoprichting zijn er voor advies over de voordelen en vereisten van iedere ondernemingsvorm. 

 

OPRICHTINGSPROCEDURE IN DENEMARKEN

 

Voorlopige procedure. Alvorens het opstellen van de oprichtingsdocumenten, dienen Deense of buitenlandse ondernemers geïnteresseerd in het openen van een bedrijf in Denemarken eerst de uniekheid van hun naam te verifiëren in het Deense Register. De statuten van een entiteit opgericht in Denemarken vormen het belangrijkste document als grondslag van ieder bedrijf. Het stelt de regelgeving het Deense bedrijf vast en alle gerelateerde gegevens zoals de naam van het bedrijf, de locatie van het hoofdkantoor, de doelen van haar oprichting, gegevens gerelateerd aan het aandelenkapitaal, de namen en adressen van de besturende leden. Deze statuten dienen notarieel bekrachtigd te worden alvorens gebruik voor registratie.

 

Een bijzonderheid van de bedrijfsregistratie in Denemarken is dat ieder bedrijf een digitale handtekening, namelijk een NEM id dient te verkrijgen. Na het nemen van deze stap is het van belang dat het minimum aandelenkapitaal op een bankrekening wordt gestort waarvoor een stortingsbewijs wordt uitgegeven.

 

De registratie bij de Deense Bedrijven Autoriteit wordt online gedaan via het Webreg systeem. De ondernemers dienen een online aanvraag in te vullen en elektronisch de statuten en het bankcertificaat te versturen. Vanwege het gecentraliseerde systeem zijn bedrijven binnen maximaal een dag geregistreerd bij de Deense Bedrijven Autoriteit en binnen maximaal drie dagen bij de Belastingdienst. 

 

De laatste stap voor registratie is enkel verplicht voor bedrijven met werknemers. Deze entiteiten dienen hen te registreren bij een privaat verzekeringsfonds, waarvoor het proces circa een dag duurt. 

 

Nadat de bedrijfsregistratie in Denemarken is voltooid, heeft het bedrijf mogelijk behoefte aan werknemers. Werkgevers kunnen kiezen uit de hoogopgeleide beroepsbevolking van Denemarken, maar het heeft de voorkeur om een bedrijfsaccount te registreren op een banenwebsite of samen te werken met wervingskantoren voor ondersteuning van de selectie van de kandidaten. Uiteraard is de levensstandaard relatief hoog in Denemarken, en daarmee ook de salarissen.

 

ECONOMISCH OVERZICHT VAN DENEMARKEN

 

Vele buitenlandse investeerders willen naar Denemarken komen en een bedrijf beginnen vanwege de hoge levenstandaard van het land. Dit feit behoudt de economie dan ook in een bloeiende positie. Buitenlandse investeringen in Denemarken worden aangemoedigd door de overheid door het bieden van stimuleringsmaatregelen zoals leningen, subsidies of verlaagde belastingen voor buitenlandse investeerders. Indien u te weten wilt komen hoeveel u aan vennootschapsbelastingen, dividendbelasting en btw moet betalen in Denemarken, nodigen we u uit onze belasting rekentool te gebruiken.

 

Het grote aantal bedrijfsoprichtingen in Denemarken kan ook rekenen op de ranking van het land als tweede van Europa en zesde van de wereld voor de “Ease of doing business”. Bovendien benoemde Forbes Denemarken als nummer 1 bestemming wereldwijd voor buitenlandse investeringen. Al deze classificaties zijn gebaseerd op de faciliteiten in het proces bedrijfsoprichting in Denemarken. De goedopgeleide beroepsbevolking, de hoge kwaliteit van leven en het ontbreken van bureaucratie in Denemarken zijn slechts een aantal redenen voor bedrijfsoprichting in Denemarken.

 

Voor verder advies kunt u contact opnemen met onze bedrijfsoprichting specialisten in Denemarken. Voor zaken gerelateerd aan juridische kwesties, neem contact op met onze partner advocaten in Denemarken. Indien u bedrijven in andere landen wil openen, zoals Seychellen, Canada, Vietnam of Indonesië, kunnen wij u in contact brengen met onze aangesloten partners.