Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Een filiaal oprichten in Nederland

Regulations-related-to-investment-vehicles-in-the-NetherlandsBuitenlandse bedrijven die hun aanwezigheid in Nederland willen vastleggen met lage kosten kunnen een filiaal opzetten. Deze bedrijfsvorm wordt niet als een juridische entiteit beschouwd, maar als een uitbreiding van het buitenlandse vennootschap. Alle verantwoordelijkheden voor haar handelingen worden door de moedermaatschappij in het buitenland genomen.

De handelingen van het filiaal in Nederland zijn verzekerd door een vertegenwoordiger die namens de onderneming op basis van een volmacht zal handelen. Het Nederlandse filiaal zal dezelfde zakelijke activiteiten als de moedermaatschappij uit moeten voeren en dezelfde naam hebben. De wetten die van toepassing zijn op deze handeling zijn de Nederlandse wetten, maar ook de wetten van het land van de buitenlandse onderneming.

Het filiaal is een voorkeursbedrijfsvorm, omdat het een vaste inrichting biedt met lagere kosten dan andere soorten bedrijven in Nederland en het heeft geen eisen voor een minimumkapitaal.

 

Verschillen tussen een filiaal en een lokaal bedrijf in Nederland

 

Het belangrijkste verschil tussen een Nederlands filiaal en een andere bedrijfsvorm, zoals een dochteronderneming in Nederland, is dat het filiaal volledig afhankelijk is van de moedermaatschappij in het buitenland. Dit betekent dat het buitenlandse bedrijf aansprakelijk zal zijn voor de schulden en verplichtingen die door het filiaal in Nederland gemaakt worden.

Hoewel de bedrijfsregistratieprocedure eenvoudiger is dan voor andere soorten bedrijven, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse BV, zal het filiaal de wetten voor werkgelegenheid en belastingen moeten naleven. Zo bepaalt de wet bijvoorbeeld dat de werknemers van een filiaal moeten worden ingeschreven bij de sociale verzekeringen. Als dat niet gebeurt, kan de vertegenwoordiger van het filiaal persoonlijk aansprakelijk zijn voor het niet betalen van de bijdragen. Een in Nederland geopend filiaal is meestal onderworpen aan dezelfde financiële verplichtingen als de lokale bedrijven.

Een aantal door Nederland en andere landen ondertekende dubbele belastingverdragen kan de belastingdruk op filialen verlichten, op voorwaarde dat het filiaal in aanmerking komt voor het verlaagde loonbelastingtarief voor dividenden, royalty's of rente.

 

Filiaalregistratie in Nederland

 

Alvorens te beginnen met de commerciële activiteiten, moet het filiaal ingeschreven worden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met de juiste documenten en informatie. De documenten moeten worden gelegaliseerd in het land van herkomst en vertaald door een erkende Nederlandse vertaler.

De vereiste documenten voor incorporatie kunnen van geval tot geval verschillen, maar in principe is de volgende informatie nodig: een bewijs van het bestaan van het buitenlandse bedrijf (een uittreksel uit het lokale handelsregister met de datum van inschrijving en de bijzonderheden van het bedrijf), het certificaat van registratie, de naam en de statutaire zetel, de naam en de gegevens van de raad van bestuur en secretaris (of een andere vorm van management), de notulen van de vergadering waarin de beslissing om het filiaal te vestigen werd gemaakt, naam en adres van het filiaal, naam van de aangewezen vertegenwoordiger, de bevoegdheden van deze vertegenwoordiger en de activiteiten die worden uitgevoerd door het filiaal.

Nadat het filiaal is ingeschreven, geeft de Kamer van Koophandel het inschrijvingsbewijs af met het unieke nummer van opname. Vervolgens moet het filiaal geregistreerd worden bij de belastingdienst en de sociale verzekeringsinstellingen. Na al deze stappen kan het filiaal haar activiteiten in het land beginnen.

 

De voordelen van een filiaal in Nederland

 

Omdat de inschrijvingsprocedure eenvoudiger en minder tijdrovend is dan voor bedrijven die direct in het land zijn opgenomen, zullen buitenlandse bedrijven er soms voor kiezen een filiaal te openen. De lagere kosten voor incorporatie zijn ook een voordeel, evenals de meer ontspannen rapportage- en boekhoudkundige verplichtingen.

De kenmerken van de Nederlandse filialen zijn ongeveer dezelfde als in andere landen. Hong Kong filialen hebben bijvoorbeeld zeer gelijksoortige registratie- en fiscale procedures. Het is echter het beste contact op te nemen met een advocaat of een bedrijfsformatie specialist in het land in kwestie om ervoor te zorgen dat u alle regels en voorschriften voor het oprichtingen van een bedrijf van dat land naleeft.

U kunt contact opnemen met onze bedrijfsformatie vertegenwoordigers in Nederland voor meer informatie over facturen en andere juridische entiteiten.