Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Een Bedrijf Opzetten in Portugal

Establish-a-fintech-company-in-the-NetherlandsBedrijfsoprichting in Portugal vereist het voltooien van een aantal handelingen voordat het bedrijf klaar is om haar activiteiten te laten aanvangen. Een nieuw in Portugal geregistreerd bedrijf dient de statuten op te stellen en alle andere documenten zoals paspoortkopieën, specimen van handtekeningen en speciale formulieren. Een aantal notariële procedures moeten ook geregeld worden, alsmede het vinden van een vestigingsplaats voor bedrijfsregistratie in Portugal. Een accountant en een bankrekening zijn verplicht voor bedrijfsoprichting in Portugal.

 

Soorten bedrijfsentiteiten in Portugal 

 

Om een klein of middelgroot bedrijf op te richten met een beperkt kapitaal bedrag en aansprakelijkheid beperkt tot de bijdrage aan het kapitaal, worden investeerders geadviseerd om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (sociedade por quotas – LDA) te vormen in Portugal. De LDA moet worden opgericht door minstens twee oprichters met een minimum aandelenkapitaal van 5.000 euro. Alle aandeelhouders moeten bijdragen aan het kapitaal en hun aansprakelijkheid is beperkt tot die bijdrage. Het bestuur wordt gewaarborgd door een directeur benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, de hoogste autoriteit binnen de Portugese LDA.

 

Indien de oprichters een groot bedrag kapitaal beschikbaar hebben, kunnen zij een naamloze vennootschap (sociedade anónima – SA) oprichten, de vorm van een groot bedrijf gevormd door investeerders die een minimum aandelenkapitaal van 50.000 euro bieden. Minstens vijf aandeelhouders zijn nodig om dit type bedrijf op te richten en hun aansprakelijkheid is beperkt tot hun bijdrage in het kapitaal. In dit type Portugees bedrijf wordt het bestuur verzorgd door een raad van bestuur onder toezicht van een raad van commissarissen, beiden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

 

Andere soorten bedrijven in Portugal

 

De commanditaire vennootschap (sociedade em comandita – SC) wordt gevormd door minstens twee vennoten, waarvan ten minste een beherende vennoot moet zijn en volledige aansprakelijkheid draagt voor de verplichtingen van het bedrijf (socios comanditarias), terwijl de andere vennoot beperkte aansprakelijkheid zal dragen en kapitaal aan de vennootschap zal bijdragen (socios comanditados).

 

Een vennootschap onder firma (sociedade em nome collectivo – SNC) heeft ook twee vennoten, maar enkel met volledige aansprakelijkheid. Zij zijn in gelijk mate verantwoordelijk voor de besluitvorming in naam van de entiteit en kunnen het bedrijf besturen. Er is geen minimum aandelenkapitaal nodig voor dit type bedrijf.

 

Een andere ondernemingsvorm die kan worden opgericht zonder vereisten voor aandelenkapitaal is het bedrijf met een enkele aandeelhouder (EIRL). De oprichter van een dergelijk bedrijf is aansprakelijk voor de schulden van de entiteit met zijn of haar persoonlijke activa.

 

Oprichtingsprocedure in Portugal

 

Het is verplicht om de naam van het nieuwgevormde bedrijf in Portugal wordt gecontroleerd bij het Nationale Register van Collectieve Entiteiten (Registro Nacional de Pessoas Colectivas, RNPC).  Indien de naam beschikbaar is kan deze gereserveerd worden voor een periode van 48 uur indien een tarief wordt betaald. Er kan ook een vooraf goedgekeurde naam worden gekozen in de RNPC database.

 

Om een oprichtingsakte te verkrijgen, moeten de oprichters van een entiteit een aanvraag indienen gevolgd door de statuten en het certificaat van de naamgoedkeuring, maar niet later dan 15 dagen na de oprichting. Wanneer het bovenstaande is ontvangen zal de Portugese autoriteit voorzien in een fiscaal nummer, het sociale zekerheid nummer van het bedrijf en de verklaring van aanvangen van de bedrijfsvoering.

 

De werknemers van de entiteit moeten worden geregistreerd bij het Centros de Formalidades das Empresas of bij het Bedrijfsregistratie Kantoor 24 uur voordat hun activiteit begint of uiterlijk 10 dagen na de verklaring van het aanvangen van de bedrijfsactiviteiten.

 

De Arbeidsinspectie moet ook op de hoogte worden gesteld aangaande het bestaan door het indienen van de naam van het nieuwgevormde bedrijf, het fiscale nummer, een kopie van de gepubliceerde kennisgeving aangaande de oprichting van het bedrijf, de activiteiten van het bedrijf en het hoofdkantoor adres.

 

De registratie voor de arbeidsongevallenverzekering van de werknemer wordt online gedaan bij een particuliere verzekeraar en kan geen individuen dekken die geen salaris ontvangen.

 

Economisch overzicht van Portugal

 

De economie van Portugal is voornamelijk gebaseerd op landbouw, toerisme en handel. Portugal is een belangrijke partner in de internationale handel. Daarnaast staat Portugal bekend om de productie van kurk, eikenhout en olijfolie.

 

Er worden stimuleringsmaatregelen geboden voor buitenlandse bedrijfsoprichting in Portugal, zoals voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, in het bijzonder zonne-energie. Bovendien kunnen buitenlandse investeerders bereid om een bedrijf op te zetten in Portugal om hulp vragen bij het Bureau voor Investeringen en Internationale Handel in Portugal om meer te weten te komen over bedrijfsoprichting in Portugal.

 

In 2008 registreerde de Bank van Portugal een totaal van EUR 31,9 miljoen aan buitenlandse investeringen in Portugal. De belangrijkste investeerders in Portugal zijn: Duitsland, VK, Spanje, Frankrijk en Nederland.

 

Voor meer informatie over bedrijfsoprichting in Portugal, neem contact op met onze lokale experts.