Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Bedrijfsregistratie in Italië

Open-a-flex-BV-in-the-NetherlandsItalië is een van de belangrijkste landen in de Europese Unie, en kent ongetwijfeld een uitermate rijk cultureel en historisch erfgoed. Haar gunstige positie biedt investeerders gemakkelijke toegang tot Zuid-, Centraal- en Noord-Europese markten alsmede tot de Mediterrane havens. Vele bedrijven die worden opgericht in Italië zijn betrokken in handelsactiviteiten of import en export.

 

Italië is de geboorteplaats van een aantal van de meest iconische en luxueuze merken ter wereld en, alhoewel sommige bedrijfstakken meer begunstigd zijn dan anderen, het land heeft een open beleid richting buitenlandse investeringen van allerlei soorten. Enkele van de belangrijkste sectoren voor buitenlandse investeringen omvatten: toerisme, de voedselindustrie, landbouw, productie en de onroerend goed sector.

 

De Italiaanse overheid biedt ook bepaalde stimulansen voor buitenlandse bedrijven die een bepaald bedrag in het land investeren of ervoor kiezen om hun bedrijf te vestigen in bepaalde geselecteerde locaties.

 

Hoe richt men een bedrijf op in Italië

 

Onze bedrijfsregistratie agenten in Italië kunnen u assisteren bij de gehele bedrijfsoprichting procedure. De eerste stap in het opzetten van een bedrijf in Italië is het voorbereiden en opstellen van de benodigde bedrijfsdocumenten, zoals:

 

– de statuten

– specimen van de handtekeningen van  de bestuurders,

– attesten,

– en meer.

 

U dient ook een bankrekening voor het bedrijf te openen, waarop het vereiste minimum aan aandelenkapitaal wordt gestort.

 

De opstartkosten voor het bedrijf kunnen variëren afhankelijk van het soort bedrijf en de materialen en apparatuur vereist voor uw specifieke bedrijfsactiviteiten. Deze kosten omvatten ook de notariskosten en de benodigde registratiekosten bij de Italiaanse autoriteiten. Uw bedrijf  zal ook een accountant nodig hebben die ervoor zorgt dat u voldoet aan de boekhoudvereisten in Italië. Onze experts in bedrijfsoprichting kunnen u helpen met professionele accountingdiensten. 

 

Companyincorporationitaly.com is een afdeling van Bridgewest en biedt u professionele services voor het zo snel mogelijk registreren van uw bedrijf in Italië, en start uw activiteiten in slechts een paar dagen.

 

Soorten bedrijven in Italië

 

Er zijn verschillende soorten juridische entiteiten die kunnen worden opgericht in Italië:

 

– De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

– de naamloze vennootschap;

– de algemene maatschap;

– de beperkte maatschap;

– coöperatie;

– eenmansbedrijf.

 

Aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt de voorkeur gegeven door investeerders die een klein of middelgroot bedrijf willen beginnen. Het minimum aandelenkapitaal dient uit 10.000 EUR te bestaan en de aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bijgedragen bedrag aan het aandelenkapitaal. Dit is de populairste ondernemingsvorm in Italië. Het nieuwe, in Italië geregistreerde, bedrijf wordt bestuurd door een bestuurder of een raad van bestuur die de statuten van het bedrijf opvolgen. De financiële kwesties worden beheerd door statutaire accountants en de vertegenwoordigers belast met de financiële zaken registreren de financiële verklaringen en balansen.

 

De naamloze vennootschap wordt gekozen door investeerders die een groot bedrijf willen runnen. Het minimum aandelenkapitaal voor deze juridische entiteit is 120.000 EUR en minstens een kwart van dit bedrag dient betaald te worden bij oprichting. De naamloze vennootschap wordt bestuurd door een bestuurder of een raad van bestuur. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van de gedane bijdragen aan het aandelenkapitaal.

 

Vestigingen en dochterondernemingen zijn twee andere ondernemingsvormen die de voorkeur genieten van buitenlandse investeerders die hun activiteiten willen uitbreiden naar Italië. Als alternatief kunnen ondernemers ook beginnen met het openen van een vertegenwoordigerskantoor in Italië.

 

De Procedure voor het Oprichten van een Bedrijf in Italië

 

De bedrijfsoprichting procedure in Italië is niet erg ingewikkeld en vergelijkbaar met die in andere landen. Voordat u een bedrijf kunt openen in Italië dient u ten minste een kwart van het aandelenkapitaal op een bankrekening te storten. Een aanvraag voor registratie van het bedrijf dient te worden ingediend bij het Italiaanse Handelsregister, en nadat deze aanvraag is verwerkt zal een registratiecertificaat worden uitgegeven voor uw nieuwe bedrijf.

 

Een andere verplichting voor de buitenlandse investeerder in bedrijfsoprichting in Italië is het doen verlijden van een akte van oprichting in het bijzijn van een notaris, het kopen van de bedrijfs- en accountingboeken en het betalen van een overheidssubsidie belasting.

De investeerder moet ook een aanvraag indienen bij het Ondernemingsregister om een fiscaal identificatienummer en een btw-nummer te verkrijgen. Het bedrijf moet tevens geregistreerd worden bij de Sociale Zekerheid Administratie. Om werknemers te kunnen inhuren in Italië, zal de ondernemer de bepalingen van de Arbeidswet in acht moeten nemen en het dienstverband melden bij het Arbeidsbureau.

 

Onze bedrijfsoprichting agenten in Italië kunnen u gedetailleerde informatie geven over de vereiste stappen voor het opzetten van een bedrijf in Italië. We kunnen u voorzien van volledige ondersteuning en advies indien u een bedrijf wilt beginnen.