Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Bedrijfsregistratie in Bulgarije

Eindhoven-one-of-the-most-productive-Dutch-cities-in-2016Bedrijfsoprichting in Bulgarije bestaat uit verschillende handelingen die verplicht zijn voorafgaand aan het opstarten van een bedrijf in dit land.  Ten eerste dient men te beslissen over de ondernemingsvorm. Volgens het Bulgaarse Agentschap voor Buitenlandse Investeringen is een OOD – de Bulgaarse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een van de populairdere keuzes voor kleine en middelgrote bedrijven. Er bestaat ook de mogelijkheid voor het oprichten van een Bulgaarse AD – de naamloze vennootschap, geschikt voor grote bedrijven. 

 

Ondernemers afkomstig uit een ander land, zoals Kroatië, de Verenigde Staten of een zakelijke investeerder uit Hongarije kunnen ook een eenmansbedrijf, een partnerschap, een vertegenwoordigingskantoor, een vestiging of een dochteronderneming in Bulgarije, ondersteund door onze specialisten in bedrijfsoprichting. 

 

De Bulgaarse oprichtingsdocumenten moeten worden verlijd in bijzijn van een notaris, het minimum aandelenkapitaal zal op een bankrekening gestort worden, de notarieel bekrachtigde documenten dienen geregistreerd te worden in het Handelsregister bij het Registeragentschap, en tenslotte dient de entiteit geregistreerd te worden voor btw-doeleinden.

 

Soorten Bedrijven in Bulgarije

 

De Bulgaarse OOD (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) is een ondernemingsvorm die in het bijzonder wordt gebruikt door kleine en middelgrote bedrijven en wordt gevormd door vennoten met aansprakelijkheid beperkt tot hun bijdrage in het bedrijfskapitaal. Het wordt als zeer voordelig gezien om een Bulgaarse OOD te openen omdat, anders dan andere rechtsgebieden, er geen verplichting is om een minimum aandelenkapitaal te storten bij oprichting.

 

De voornaamste documenten noodzakelijk voor de registratie van een Bulgaars besloten vennootschap beperkte aansprakelijkheid zijn de statuten en de oprichtingsakte (de laatstgenoemde in het geval slechts een aandeelhouder betrokken is). Dit type bedrijf wordt bestuurd door een bestuurder benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (gezien als de hoogste instantie binnen de entiteit). De naam van het bedrijf dient uniek te zijn en wordt gevolgd door de afkorting OOD.

 

Een naamloze vennootschap in Bulgarije (AD) is een ondernemingsvorm ontworpen voor grote bedrijven, en dient te worden opgericht door minstens twee individuen of rechtspersonen. De naam van het bedrijf dient uniek te zijn en wordt gevolgd door de afkorting AD. Anders dan de besloten vennootschap beperkte aansprakelijkheid, dient voor deze entiteit een minimum aandelenkapitaal van 50.000 BGN (voor een gesloten naamloze vennootschap) of 100.000 BGN (voor een open naamloze vennootschap verdeeld in aandelen met een nominale waarde van 100 BGN. 

 

De grondslag van iedere naamloze vennootschap wordt gevormd door de statuten van het bedrijf, welke de naam en het geregistreerde adres van het bedrijf bevatten, haar doelen, gegevens aangaande het kapitaal en de aandelen, de namen van de bevoorrechte vennoten, het soort voorrechten en de modaliteiten van het benoemen van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, het transformeren of liquideren van het bedrijf. Het grootste verschil tussen de gesloten Bulgaarse AD en de open Bulgaarse AD is dat enkel de aandelen van laatstgenoemde op de aandelenbeurs verhandeld kunnen worden.

 

Een enkele ondernemer kan zich registreren als een Bulgaars eenmansbedrijf. De ondernemer is volledig aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf en kan profiteren van de volledige winsten ervan. Er is geen minimum aandelenkapitaal vereist voor dit in Bulgarije opgericht type bedrijf en, in geval van liquidatie, is de aansprakelijkheid van de eigenaar niet gescheiden van het bedrijf en zijn persoonlijke activa kunnen aangetast worden in dit proces.

 

De Bulgaarse vennootschap onder firma wordt gevormd door twee of meer leden met onbeperkte aansprakelijkheid, verenigd onder dezelfde naam en met dezelfde economische doeleinden. Net als in het geval van de eenmanszaak, kunnen de persoonlijke activa van de vennoten aangetast worden door het liquidatieproces. Een vennootschap onder firma is gebaseerd op de statuten van de samenwerking, welke de naam en het adres van iedere vennoot dienen te vermelden, de naam van de samenwerking (gevormd door de namen van de vennoten gevolgd door de afkorting SD), het bedrag dat door iedere vennoot is ingebracht en de modaliteit van de verdeling van de verliezen en winsten tussen hen. 

 

De Bulgaarse commanditaire vennootschap is vergelijkbaar met de vennootschap onder firma, welke wordt gevormd door twee of meer vennoten die beherend vennoot (dit type vennoot is volledig aansprakelijk voor de verplichtingen van de entiteit en heeft volledige besluitvormingsbevoegdheid, en heeft geen vast bedrag als verplichte bijdrage aan het kapitaal) kunnen zijn, of stille vennoot (wiens aansprakelijkheid beperkt is tot zijn bijdrage aan het kapitaal, geen besluitvormingsbevoegdheid heeft en in geval van liquidatie, zijn de persoonlijke activa beschermd). Dit type Bulgaarse vennootschap wordt ook gebaseerd op de statuten van de vennootschap. De naam van dit type vennootschap dient de naam van ten minste een van de beherende vennoten te bevatten, gevolgd door de afkorting KD.

 

Oprichtingsprocedure in Bulgarije

 

Voorbereidende procedure voorafgaand aan registratie. Bij aanvang van de bedrijfsoprichting in Bulgarije, dient de vertegenwoordiger van de entiteit de notulen van de oprichtingsvergadering van aandeelhouders of de algemene vergadering van de beherende vennoten te doen verlijden. Hierna volgt de verplichte verkrijging van een notarieel bekrachtigde verklaring van instemming, het specimen van de handtekening van de bestuurder en een gecertificeerd kopie van de statuten of de partnerschapovereenkomst. Een certificaat van een bank verklarende dat ten minste 70% van het minimaal vereiste kapitaal betaald is, dient verkregen te worden voor aanvang van de eigenlijke entiteitregistratie. De gecertificeerde verklaring van instemming en het specimen van de handtekening van de bestuurder dienen notarieel bekrachtigd te worden.

 

Het werkelijk registratieproces voor een bedrijf in Bulgarije bestaat uit het deponeren van de notarieel bekrachtigde oprichtingsakten, notulen van de oprichtingsvergadering en het bankcertificaat onder vermelding van het aandelenkapitaal. De procedure duurt ongeveer vier werkdagen.

 

Hierna bestaat de volgende stap van de bedrijfsoprichting in Bulgarije uit het invullen van een aanvraag voor de belasting vergezeld met de oprichtingsakte, het bankrekeningdocument of een document getuigend van de waarde van de bijdragen, en een uittreksel van het Handelsregister ter verkrijging van het btw-nummer. Dit proces duurt niet langer dan 12 werkdagen.

 

Het gehele proces van bedrijfsoprichting in Bulgarije, uitgevoerd door een Bulgaars advocatenkantoor duurt circa twee werkweken. Na de registratie dient u een accountant in te huren en wij kunnen u een professional aanbevelen, omdat wij in contact staan met vele accountingspecialisten in Europese landen.

 

Economisch overzicht van Bulgarije

 

Gesitueerd in het middelpunt van het Balkanschiereiland, aan de weg tussen Europa en Azië, heeft Bulgarije vele voordelen te bieden aan de buitenlandse en lokale investeerders. De voornaamst ontwikkelde sector is de dienstensector, vertegenwoordigd door het toerisme, aangezien Bulgarije een aantrekkelijk vakantieland is dankzij de voordelige prijzen en haar prachtige landschap. Een andere ontwikkelde sector is de landbouw.

 

De bevolking is hoogopgeleid, Engelssprekend, en wordt gezien als een respectabele beroepsbevolking. Aanzienlijke voordelen worden door de Bulgaarse overheid toegekend in het belastingsysteem, meen van de laagste van de EU, met een winstbelasting van slechts 10% en de lage bronbelasting over uitbetaalde dividenden aan niet-ingezetenen van 5% en bronbelastingen over uitbetaalde rente aan niet-ingezetenen van 10%. Het bovenstaande kan beperkt of zelfs ontheven worden door het uitgebreide netwerk aan de tot nu toe door Bulgarije getekende verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

 

Lokale en buitenlandse investeerders die een bedrijf in Bulgarije op willen zetten kunnen contact opnemen met onze vertegenwoordigers voor bedrijfsoprichting.