Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Etabler en filial i Holland

Open-a-company-in-the-insurance-sector-in-the-NetherlandsUdenlandske virksomheder, som gerne vil etablere sig i Holland med lave omkostninger, kan etablere en filial. Denne forretningsform anses ikke for en juridisk enhed, men som en udvidelse af den udenlandske virksomhed, og moderselskabet i det pågældende land påtager sig alt ansvar for filialens handlinger.

 

Filialens virksomhed i Holland sikres af en repræsentant, der vil handle på vegne af virksomheden på grundlag af en fuldmagt. Den hollandske filial skal udføre de samme forretningsaktiviteter som moderselskabet og have det samme navn. Den lovgivning, der regulerer virksomhedens handlinger, er både den hollandske lovgivning og lovgivningen i landet, hvor den udenlandske virksomhed er beliggende.

 

En filial er en foretrukken forretningsform, eftersom den giver et fast foretagende med lavere omkostninger end andre former for virksomheder i Holland, og den stiller ingen krav om en minimumskapital.

 

Forskellen på en filial og en lokal virksomhed i Holland

 

Den vigtigste forskel på en hollandsk filial og anden form for virksomhed, såsom et datterselskab i Holland, er, at filialen helt kan læne sig op ad moderselskabet i udlandet. Det betyder, at den udenlandske virksomhed står til ansvar for gæld og forpligtelser, der påhviler filialen i Holland.

 

Selvom proceduren for registreringen af virksomheden er nemmere end ved andre former for virksomheder, f. eks det hollandske anpartsselskab, er det nødvendigt, at filialen overholder lovgivningen vedrørende ansættelse og skat. Lovgivning bestemmer f. eks, at de ansatte i filialen skal være socialforsikrede. Hvis ikke, kan repræsentanterne for filialen holdes personligt ansvarlige for, at bidragene ikke er betalt. En filial i Holland er som regel underlagt de samme finansielle forpligtelser som de lokale virksomheder.

 

En række dobbeltbeskatningsaftaler, der er underskrevet af Holland og andre lande, kan lette skattebyrden på filialer, forudsat at filialen kvalificerer sig til den reducerede kildeskat for udbytte, royalties eller renter.

 

Registrering af filial i Holland

 

Inden de handelsmæssige aktiviteter påbegyndes, skal filialen registreres på det lokale handelskammer i Handelsregisteret med de relevante dokumenter og oplysninger. Dokumenterne skal være gennemgået af en notar i oprindelseslandet, og der skal følge en autoriseret, hollandsk oversættelse med.

 

De anmodede dokumenter til inkorporering kan variere fra sag til sag, men i det væsentlige er følgende oplysninger nødvendige: dokumentation for eksistensen af den udenlandske virksomhed (et uddrag fra det lokale handelsregister med datoen for registreringen og oplysninger om virksomheden), registreringscertifikatet, navn og adresse, navn og oplysninger vedrørende bestyrelsen og sekretær (eller anden form for ledelse), tidspunktet for mødet, da beslutningen om etableringen af filialen blev vedtaget, filialens navn og adresse, navnet på de udvalgte repræsentanter, de pågældende repræsentanters beføjelser samt de aktiviteter, som filialen udfører.

 

Når filialen er registreret, vil handelskammeret udstede registreringscertifikatet med det unikke registreringsnummer. Efter dette punkt skal filialen registreres hos skattemyndighederne og hos de sociale sikringsfonde. Når alle disse punkter er fuldført, kan filialen begynde sine forretningsaktiviteter i landet.

 

Fordelene ved en filial i Holland

 

Eftersom registreringsproceduren er lettere og mindre tidskrævende end for virksomheder, der oprettes direkte i landet, vælger udenlandske virksomheder nogle gange at etablere en filial. De lavere omkostninger for inkorporeringen er også en fordel, og det er de mere afslappede rapporterings- og regnskabsforpligtelser også.

 

Procedurerne for de hollandske filialer er stort set de samme som i andre lande. For filialer i Hong Kong gælder f. eks en lignende procedure for registrering og beskatning. Men det er bedst at kontakte en advokat eller en specialist i oprettelse af en virksomhed i landet, så man kan være sikker på, at man overholder alle landets regler og vedtægter vedrørende oprettelse af virksomhed.

 

Du kan kontakte vores agenter specialiseret i oprettelse af virksomhed i Holland angående yderligere oplysninger om filialer og andre juridiske enheder.