Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Een dochteronderneming opzetten in Nederland

New-Agreement-Between-Indonesia-and-the-Netherlands-About-Customs -Issues.jpgEen dochteronderneming in Nederland is een gewoon Nederlandse bedrijf met volledige rechtspersoonlijkheid, gekenmerkt door het feit dat haar aandelenkapitaal geheel of gedeeltelijk in handen is van een buitenlands bedrijf. Dit onderscheid is zeer nuttig in tegenstelling tot een Nederlands filiaal, wat een entiteit is die veel meer gekoppeld is aan de buitenlandse moedermaatschappij.
 
Het buitenlandse bedrijf in het buitenland kan de controle hebben over haar Nederlandse dochteronderneming. In tegenstelling tot een filiaal is het echter niet volledig aansprakelijk voor haar daden, schulden en verplichtingen in het land. De dochteronderneming is niet beperkt tot het uitvoeren van dezelfde zakelijke activiteiten als de moedermaatschappij. Indien nodig, kan het zich aanmelden bij de bevoegde autoriteiten om meer zakelijke activiteiten in het land uit te kunnen voeren. Dit, in combinatie met het gebrek aan aansprakelijkheid voor de buitenlandse vennootschap, zijn twee van de belangrijkste voordelen van de dochteronderneming.

Bij de oprichting van een dochteronderneming in Nederland, kunnen de oprichters kiezen tussen de twee meest voorkomende vormen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de naamloze vennootschap.
 

Juridische vormen van dochterondernemingen in Nederland

 

De besloten vennootschap (de Nederlandse BV) is een bedrijfsvorm die vooral door kleinere en middelgrote bedrijven wordt aangenomen. Er is geen wettelijk verplicht minimumkapitaal om een dochteronderneming in Nederland op te nemen in de vorm van een BV. Een dergelijk bedrijf kan voor slechts 1 Euro worden opgenomen. Het aandelenkapitaal moet worden verdeeld in aandelen op naam, die niet overdraagbaar zijn.

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders wordt beperkt door hun bijdrage aan het kapitaal van de vennootschap en het management van de Nederlandse bedrijfssoort wordt gewaarborgd door ten minste één directeur. Er zijn vele manieren om een BV op te richten, methoden die de privacy van aandeelhouders en directeuren en de fiscale minimalisering verzekeren en die structuren hebben die ontwikkeld zijn voor internationale bedrijven en BV bedrijven die eigendom zijn van andere speciale structuren zoals Nederlands stichtingen.

Een ondernemer kan ook een dochteronderneming in Nederland opzetten in de vorm van een naamloze vennootschap (NV vennootschap), die wordt gevormd met een minimumkapitaal van € 45.000, verdeeld in geregistreerde aandelen en aandelen aan toonder. Dit soort bedrijven kan een certificaat van aandelen voor aandelen aan toonder uitgeven, in tegenstelling tot de besloten vennootschap. De aandelen kunnen ook overdraagbaar aan het publiek zijn. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders wordt ook beperkt door het in het bedrijf geïnjecteerde kapitaal. In tegenstelling tot de particuliere vennootschap, kan de naamloze vennootschap op de beurs worden genoteerd.

Na oprichting van een dochteronderneming in Nederland, moet de directie worden verzekerd door ten minste twee managers uit een raad van bestuur. Er kan ook een toezichthouder worden aangewezen om de activiteiten van het management te controleren. Grote bedrijven, meestal NV’s, hebben strengere vereisten voor jaarlijkse boekhouding, verslaglegging en auditing.

 

De registratieprocedure van een dochteronderneming in Nederland

 

Een dochteronderneming in Nederland wordt geregistreerd door als eerste het openen van een bankrekening, waarop het beginkapitaal gestort wordt en een certificaat van deposito wordt afgegeven.

De oprichters moeten er ook voor zorgen dat de gekozen naam uniek is en vóór registratie moet deze gecontroleerd worden door de Kamer van Koophandel. Een bevestiging over de geldigheid van de naam wordt ontvangen via e-mail en op basis van dat antwoord kan de dochteronderneming de registratieprocedure starten.

Voorafgaand aan de registratie bij de Kamer van Koophandel dient een 'verklaring van geen bezwaar' van het ministerie van Justitie te worden verkregen, om een dochteronderneming op te zetten in Nederland. De investeerder moet een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar indienen en hij moet ook het verschuldigde bedrag daarvoor betalen.

De statuten, de aanvraag voor oprichting van een dochteronderneming in Nederland en de akten van de stichting moeten notarieel bekrachtigd worden. Deze documenten moeten vervolgens worden ingediend bij de Kamer van Koophandel, samen met het certificaat van aanbetaling en de 'verklaring van geen bezwaar'.

 

Belastingen dochteronderneming in Nederland

 

Zolang een dochteronderneming in Nederland geregistreerd is, wordt dit beschouwd als een ingezeten vennootschap en moet het dezelfde vennootschapsbelasting betalen als elk ander Nederlands bedrijf. Daarom is inschrijving bij de belastingdienst verplicht. Ook moet inschrijving bij de sociale verzekeringsinstanties plaatsvinden als er medewerkers uit Nederland worden ingehuurd.

De Nederlandse vennootschapsbelasting bedraagt 20% over de eerste € 200.000 en 25% over de winst die dit bedrag overschrijdt. Ingezeten bedrijven worden belast op hun wereldwijde inkomen. Omdat Nederland lid is van de Europese Unie, is de EU-richtlijn voor moeder-/dochtermaatschappijen van toepassing op dochterondernemingen van buitenlandse bedrijven die hier zijn opgenomen. Deze richtlijn, samen met de dubbele belastingverdragen die tussen Nederland en andere landen getekend zijn, bieden belangrijke belastingvoordelen en belastingvermindering.

Andere vennootschapsbelastingen in Nederland omvatten onder meer de vermogensbelasting, de bijdrage voor de sociale zekerheid en een overdrachtsbelasting. Het fiscale jaar is meestal hetzelfde als het kalenderjaar en Nederlandse dochterondernemingen moeten de principes van boekhouding en rapportage in acht nemen. Het niet naleven van de bestaande deponeringsvereisten leidt tot sancties en boetes.

Het Nederlandse bedrijfsregistratieprocedure voor een dochteronderneming in Nederland is eenvoudig en neemt ongeveer acht werkdagen in beslag.

U kunt meer leren over de procedure voor de oprichting van een dochteronderneming in Nederland door contact op te nemen met onze Nederlandse vertegenwoordigers die bedrijfsvorming en aanverwante diensten aanbieden.