Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Hollanda’da Şirket Kurma

Company-Formation-in-Breda.jpgHollanda’da Kurulan Şirketler, Ticaret Odası'nın düzenlemelerine tabidir. Hollanda Ticaret Sicili, Hollanda’daki şirketler hakkında aşağıdaki bilgileri sunmaktadır:

•    –          ticaret unvanları,
•    –          ticari faaliyetler,
•    –          şirket tescil numaraları,
•    –          şirket muhasebe bilgileri.

Bilgilerin çoğu ücretsiz sunulursa, muhasebe ayrıntıları ve diğer işletme özetleri belirli ücretlere tabidir. Hollanda’daki Şirketler Kaydı’nda arama yapmak isteyenlerin dosyalara erişebilmesi için bir kod ve şifre alması gerekecektir.
 

Hollanda Ticaret Sicili’ndeki işletme bilgileri
 

Ülkede ekonomik faaliyette bulunan tüm Hollanda’da yer alan şirketler ve diğer kuruluşlar Kayıtlı Şirketler listesinde yer almaktadır. Aşağıdaki bilgiler, Hollanda Ticaret Sicili’nden temin edilebilir:

•    –          ticaret unvanı ve kayıtlı adres,
•    –          telefon ve faks numaraları ve benzer bilgiler,
•    –          yabancı şirketlerin Hollanda’da yer alan şubeleri hakkında bilgi
•    –          şirket temsilcileri hakkında bilgi,
•    –          çalışan sayısı.

Ek olarak, iflas gibi şirketlerin ekonomik mevcut durumları hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Hollanda Ticari Hukuku’na göre, Ticaret Odası’nın bu bilgileri Ticaret Sicili’nde kayıt altına alarak kayıtlı tüm şirketler ve bu şirketlerin mevcut statüleri hakkında güncel bilgi sunması gerekmektedir.

 

Hollanda Ticaret Sicili’ne Şirket Kaydı

 

Hollanda’da şirket kurmak isteyen yatırımcıların Ticaret Sicili’ne aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekir:

•    –          kuruluş sözleşmesi,
•    –          hissedarlarla ilgili bilgiler,
•    –          şirket yöneticileri ile ilgili bilgiler,
•    –          şirkete yatırılan ortak sermaye hakkında banka belgeleri,
•    –          temsilci yetkilendirmesi, mevcutsa.

Şirket kayıt sürecine başlamadan önce, şirket adının rezerve edilmesi ve onaya sunulması gerekir. Bu prosedür, Hollanda Ticaret Sicili aracılığıyla tamamlanır. Şirket kurma konusunda yardıma ihtiyacınız olursa, Hollanda'da şirket kurma temsilcilerimizden hizmet talep edebilirsiniz. Ayrıca, muhasebe hizmetleri, Çek Cumhuriyeti ve Rusya gibi diğer ülkelerdeki şirket kurma hizmetleri veya yasal hizmetler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.