Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Opret et datterselskab i Holland

What-makes-the-Netherlands-a-great-global-economyEt datterselskab i Holland er en almindelig hollandsk virksomhed med alle juridiske rettigheder, og er karakteriseret ved, at dens aktiekapital helt eller delvist ejes af en udenlandsk virksomhed. Denne forskel er meget nyttig i forhold til en hollandsk filial, som er en enhed, der er meget mere bundet til det udenlandske moderselskab.

Den udenlandske virksomhed i det andet land er i stand til at styre det hollandske datterselskab, men i modsætning til en filial er den ikke fuldt ud ansvarlig for datterselskabets handlinger, gæld og forpligtelser i landet. Datterselskabet er ikke begrænset til at udføre de samme forretningsaktiviteter som moderselskabet, og det kan være registreret med de relevante myndigheder til at udføre flere forretningsaktiviteter i landet, hvis det er nødvendigt. Dette kombineret med uafhængigheden af den udenlandske virksomhed, er to af de væsentligste fordele ved et datterselskab.

Når man opretter et datterselskab i Holland, kan stifterne vælge mellem to almindelige slags: et anpartsselskab eller aktieselskab.

 

De juridiske former for datterselskaber i Holland

 

Anpartsselskabet (det hollandske BV) er en form for forretning, der især bruges af mindre og mellemstore virksomheder. Der er ingen lovvedtaget krav til den obligatoriske minimum aktiekapital, hvis man gerne vil oprette et datterselskab i Holland i form af en BV-virksomhed. Sådan en virksomhed kan inkorporeres med så lidt som 1 euro. Aktiekapitalen skal inddeles i registrerede aktier, som ikke kan overdrages. Aktionærernes ansvar er begrænset til deres bidrag til virksomhedens kapital, og forvaltningen af den hollandske form for virksomhed sikres af mindst én direktør. Der er mange måder, hvorpå man kan oprette en BV-virksomhed – metoder, der sikrer aktionærernes og direktørernes fortrolige oplysninger, skatteminimering samt aktiepost-strukturer, der er designet til internationale virksomheder og BV-virksomheder, der ejes af andre specielle strukturer såsom hollandske fonde.

 

En iværksætter kan også oprette et datterselskab i Holland i form af et aktieselskab (NV-selskab), som dannes med en mindste aktiekapital på 45.000 euro, fordelt på registrerede aktier samt ihændehaveraktier. Denne form for forretning kan udstede et aktiecertifikat på ihændehaveraktier i modsætning til anpartsselskabet. Aktierne kan også udbydes til offentligheden. Aktionærernes ansvar er også begrænset til deres kapitalindskud i virksomheden. I modsætning til et anpartsselskab kan aktieselskabet noteres på børsen.

 

Når datterselskabets er blevet oprettet i Holland, skal ledelsen formes af mindst to ledere fra en bestyrelse. Der kan også udpeges et tilsynsorgan med henblik på at kontrollere ledelsens aktiviteter. Store virksomheder, som regel aktieselskaber, har mere strengere krav til årsregnskab, rapportering og revision.

 

Registreringsproceduren for et datterselskab i Holland

 

Man registrerer et datterselskab i Holland ved først at åbne en bankkonto, hvor startkapitalen deponeres, og der udstedes et certifikat for deponering.

 

Stifterne skal også sikre sig, at det valgte navn er unikt, og det skal tjekkes hos handelskammeret inden registreringen. Man modtager en bekræftelse i en e-mail vedrørende navnets gyldighed, og i henhold til dette svar kan datterselskabet begynde registreringsprocessen.

 

Man skal have fat i en ”ikke-indsigelseserklæring” hos Justitsministeriet forud for registreringen hos handelskammeret, for at man kan oprette et datterselskab i Holland. Investoren skal ansøge om en ikke-indsigelseserklæring og han skal også betale de nødvendige gebyrer.

 

Vedtægterne, ansøgningen om oprettelsen af et datterselskab i Holland samt grunddokumenterne skal notariseres. Ovennævnte dokumentation skal derefter indsendes til handelskammeret sammen med certifikatet for deponering og ”ikke-indsigelseserklæringen”.

 

Beskatning af datterselskab i Holland

 

Hvis et datterselskab er registreret i Holland, anses det for at være et hjemmehørende selskab, og det skal betale den samme selskabsskat som alle andre hollandske virksomheder. Til dette formål er registrering hos skattemyndighederne obligatorisk. Samtidigt skal registreringen hos socialsikringsmyndighederne foretages, når man ansætter medarbejdere i Holland.

 

Den hollandske selskabsskat er 20% af de første 200.000 euro og 25% af overskuddet, der overstiger dette beløb. Hjemhørende virksomheder skal betale skat af deres verdensomspændende indkomst. Da Holland er medlem af EU, gælder EU moder-/datterselskabsdirektivet for datterselskaber af udenlandske virksomheder, der er inkorporeret her. Dette direktiv sammen med de dobbeltbeskatningsaftaler, der er indgået mellem Holland og andre lande, tilbyder vigtige skattefordele og skattelettelser.

 

Andre former for selskabsskat i Holland omfatter ejendomsskat, socialsikringsbidrag samt overførselsskat. Skatteåret er normalt det samme som kalenderåret, og de hollandske datterselskaber skal overholde principperne for regnskab og rapportering. Hvis man ikke overholder de eksisterende krav vedrørende arkivering, er konsekvensen bøder og afgifter.

 

Den hollandske registreringsprocedure for et datterselskab i Holland er ligetil og tager ca. 8 arbejdsdage.

 

Du kan få yderligere information om proceduren for at starte en virksomhed i Holland, hvis du kontakter vores hollandske agenter, som tilbyder hjælp med oprettelse af virksomhed samt relaterede ydelser.