Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Bedrijfsoprichting Zwitserland

Company-formation-in-EindhovenBedrijfsoprichting in Zwitserland bestaat uit verschillende acties, die het opstellen van de statuten omvatten, de bijzondere formulieren van het bedrijfsregistratie kantoor, specimen van handtekeningen en paspoortkopieën. Het is van belang om te weten dat alle procedures aangaande bedrijfsoprichting in Zwitserland via een notaris moeten worden uitgevoerd. Het vinden van een vestigingsadres, het openen van een bankrekening en het inhuren van een lokale accountant behoren ook tot de bedrijfsoprichting in Zwitserland.

 

Soorten bedrijven in Zwitserland

 

Het oprichten van een Gesellschafet mit beschränkter Haftung (Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid in Zwitserland). Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Zwitserland wordt gevorm door minstens twee aandeelhouders met een minimum aandelenkapitaal van 20.000 CHF, waarbij de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt tot hun bijdrage aan het kapitaal. Het bestuur van het Zwitserse bedrijf wordt gewaarborgd door de algemene vergadering van aandeelhouders en een of meer directeuren, waarvan minstens een Zwitserse inwoner moet zijn.

 

De Naamloze Vennootschap in Zwitserland (Aktiengesellschaft) is in het bijzonder ontworpen voor en kan worden opgericht door minstens drie aandeelhouders met 100.000 CHF. De aansprakelijkheid van de vennoten is ook beperkt tot hun bijdrage in het kapitaal en het bestuur wordt gewaarborgd door de algemene vergadering van aandeelhouders en een door haar benoemde raad van bestuur. De investeerders moeten zich bewust zijn dat de directeuren Zwitserse inwoners dienen te zijn, en aandeelhouders van de entiteit. 

 

Kleine ondernemingsvorm met onbeperkte aansprakelijkheid. De basis ondernemingsvorm in Zwitserland is het Eenmansbedrijf in Zwitserland waarbij de oprichter volledig aansprakelijk is voor de verplichtingen van het bedrijf. Er is geen vereiste om een minimum aandelenkapitaal te plaatsen voor dit type Zwitserse bedrijf en de verplichting om te registreren bij het Handelsregister is enkel verplicht indien de jaarlijkse omzet meer dan 100.000 CHF bedraagt.

 

De Vennootschap onder Firma in Zwitserland wordt gevormd door minstens twee vennoten verenigd onder dezelfde naam en met dezelfde economische doeleinden. Een samenwerkingsovereenkomst die de voorwaarden bevat om onderdeel van de vennootschap te zijn en gerelateerde gegevens moet worden opgesteld voordat men kan deelnemen in dit type bedrijf. Er is geen verplicht minimum aandelenkapitaal maar de aansprakelijkheid van de vennoten voor de schulden van de entiteit is onbeperkt. De directiebesluiten worden genomen door de vennoten gedurende vennootschapsvergaderingen. 

 

Een Commanditaire Vennootschap in Zwitserland wordt gevormd door minstens een vennoot die volledige aansprakelijkheid draagt (beherende vennoot) en minstens een vennoot van wie de aansprakelijkheid is beperkt tot de initiële bijdrage aan de entiteit (stille vennoot).

 

De oprichtingsprocedure in Zwitserland

 

Een unieke naam dient te worden gekozen voor het bedrijf, voordat de oprichtingsprocedure van start kan gaan in Zwitserland, en hierna dient een bankrekening te worden geopend voor toekomstige transacties. Het minimum aandelenkapitaal voor een Zwitserse GMBH of AS moet hier worden gestort, 20.000 CHF voor Zwitserse GMBH of 10.000 CHF voor AS.

 

De persoonlijke en zakelijke handtekeningen moeten notarieel worden bekrachtigd, en de notaris dient de statuten en de oprichtingsakte van de entiteit opgericht in Zwitserland te authentiseren.

 

Andere verplichte procedures voor buitenlandse investeerders omvatten het indienen van het Stampa Aangifteformulier, een negatieve verklaring aangaande investeringen en het Lex Friedrich Aangifteformulier, wat een vergunning voor buitenlanders voorstelt om vastgoed te verwerven. Beide aangifteformulieren zijn verplicht voor alle bedrijfsoprichting aanvragen.

 

Om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, dient ieder bedrijf opgericht in Zwitserland geregistreerd te worden bij het Handelsregister. Hiervoor dienen de oprichters een aanvraag in te dienen die het volgende bevat:

 

– de statuten,

– specimen van handtekeningen van de raad van bestuur.

– Stampa Aangifteformulier en Lex Friedrich Aangifteformulier,

– vestigingsplaats van het bedrijf

– maatschappelijk kapitaal,

– doeleinde van activiteit,

– andere documenten, afhankelijk van het soort bedrijf.

 

De registratieprocedure kan worden uitgevoerd via exprespost, in welk geval het gehele proces wordt voltooid in 3 tot 5 dagen. Na de uitgifte van het registratiecertificaat van het nieuwe Zwitserse bedrijf, publiceert het Zwitserse Handelsregister de statuten en alle namen van aandeelhouders in het lokale commerciële publicatieblad, en het registratietarief is inclusief deze aankondiging. 

 

Niet ieder bedrijf opgericht in Zwitserland dient geregistreerd te worden voor fiscale doeleinden. Dit is afhankelijk van het doel van de activiteit van het bedrijf. Bedrijven die verplicht zijn om te registreren voor belastingen dienen een aanvraag in te dienen bij de Federale Belastingautoriteiten na registratie van het bedrijf bij het Zwitserse Handelsregister. Dezelfde regel geldt voor btw-registratie: de aanvraag moet het registratiecertificaat afgegeven door het Handelsregister van Zwitserland bevatten, en andere relevante bedrijfsdocumenten.

 

Afhankelijk van het soort bedrijf een investeerder kiest om te openen, bepaalde vergunningen en licenties kunnen vereist zijn om zijn activiteiten uit te voeren overeenkomstig de huidige juridische specificaties. Ons team van experts in het openen van bedrijven in Zwitserland hebben een grote verscheidenheid aan bedrijven opgericht over de jaren heen, en hebben daardoor alle benodigde expertise in huis om advies te verstrekken en de benodigde documenten te verkrijgen voor ieder type bedrijf.

 

Indien het nieuw geregistreerde Zwitserse bedrijf werknemers heeft, dan moeten zij geregistreerd worden voor sociale zekerheid. Het instituut stuurt iedere werknemer een aanvraag voor registratie in het sociale verzekeringen systeem. Dit systeem omvat ouderdomspensioen, invaliditeitsverzekering, arbeidsongevallenverzekering, etc. Onze lokale bedrijfsoprichting agenten kunnen advies bieden op al deze gebieden dankzij haar team ervaren en betrouwbare advocaten. Onze service is een onderdeel van een internationaal juridische netwerk, gespecialiseerd in bedrijfsoprichting. Wij hebben een talrijk aantal partners door heel Europa, die experts zijn in het oprichten van bedrijf. Indien u geïnteresseerd bent in het openen van een bedrijf in een van de landen in het Noorden van Europa, dan raden wij onze partners in Noorwegen aan. Indien u in een ander Europees land wil investeren, dan raden wij onze partners in Boekarest, Roemenië aan.

 

Een overzicht van de Zwitserse economie 

 

De economie van Zwitserland staat hoog op de ranglijsten binnen Europa en haar internationale handelsrelaties zijn relatief sterk. Duitsland is de belangrijkste partner voor zowel import als export. Nederland, het VK, Oostenrijk, Luxeburg en Frankrijk zijn ook belangrijke investeerders wanneer het gaat om buitenlands kapitaal in Zwitserland.

 

Vorig jaar werden bijna honderd nieuwe projecten opgestart met buitenlands kapitaal. De gegevens gepubliceerd door de Conferentie van Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling verklaren dat in 2010 een totaal van 6,6 miljoen euro in Zwitserland werd geïnvesteerd vanuit buitenlandse bronnen. 

 

De belangrijkste industrieën die de economie van Zwitserland ondersteunen zijn bankieren en verzekeringen, chemicaliën, vastgoed, gezondheid, farmaceutica, elektronica, productie en IT. Het land staat ook bekend om haar horloges en chocolade, alsmede het toerisme. Buitenlandse investeerders worden ook aangetrokken door hightech apparatuur en biotechnologie. 

 

Onze bedrijfsoprichting consultants in Zwitserland staan klaar om te adviseren en deskundige raadgeving te bieden voor iedere ondernemer die zijn of haar Zwitserse bedrijf wil oprichten. Wij zullen tot uw beschikking staan voor uw eventuele vragen.