Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Bedrijfsoprichting in Estland

Establish-a-fintech-company-in-the-NetherlandsHet proces om een bedrijf te beginnen in Estland behelst verschillende handelingen zoals het opstellen van de statuten, evenals het opstellen van andere documenten inclusief het specimen van de handtekeningen, paspoortkopieën en speciale formulieren verstrekt door het bedrijfsregistratiekantoor. 

 

Het is van belang om er rekening mee te houden dat de bedrijfsoprichting in Estland vereist dat de procedures worden uitgevoerd via een notaris. Het opzetten van een bedrijf in Estland vereist ook het openen van een bankrekening, het inhuren van een lokale accountant en een vestigingsplaats vinden in Estland. Indien u een bedrijf heeft geopend in Estland, of dit van plan bent, komt onze belastingcalculator mogelijk goed van pas, een tool die de bedragen berekent die u in Estland moet betalen aan vennootschapsbelasting, dividendbelasting en btw.

 

Soorten bedrijven in Estland

 

Osaühing (OÜ – besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid). Ten minste een vennoot is vereist om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te beginnen in Estland, en een minimum aandelenkapitaal van 40.000 EEK verdeeld in aandelen (met een minimumwaarde van 155 EUR per aandeel). De aandelen van deze ondernemingsvorm opgericht in Estland kunnen niet vrij verhandeld worden op de beurs, in tegenstelling tot de aandelen van een naamloze vennootschap. De bijdrage van iedere aandeelhouder bepaalt de aansprakelijkheid van iedere vennoot.

 

Een Naamloze Vennootschap in Estland (Aktsiaselts-AS) is de populairste vorm voor middelgrote en grote bedrijven die in een minimum aandelenkapitaal van 40.000 EEK kunnen voorzien. De aandelen van een dergelijk bedrijf kunnen vrij worden verhandeld op de beurs door middel van registratie op de Aandelenbeurs.

 

Ten minste twee individuen of rechtspersonen kunnen worden verenigd onder dezelfde economische doeleinde nadat zij een overeenkomst tekenen. Deze Estse bedrijfsvorm wordt een Vennootschap onder Firma genoemd. Dit type bedrijf kent geen minimumkapitaalvereiste en alle vennoten dragen volledige aansprakelijkheid en zijn gelijkwaardig bevoegd tot het maken van alle bestuurlijke beslissingen. De winst wordt verdeeld tussen de vennoten.

 

Binnen een Estse Limited Liability Partnership kan de aansprakelijkheid beperkt (in geval van een stille vennoot) of onbeperkt (in geval van een beherend vennoot) zijn. Net als in het geval van de Vennootschap onder Firma, is er geen vereiste voor een minimumkapitaal. Enkel de beherend vennoot kan bestuurder zijn van dit type rechtspersoon. 

 

In Estland is het ook mogelijk om een bedrijf te openen waarbij de eigenaar geen minimum aandelenkapitaal hoeft te leveren en wiens aansprakelijkheid voor de schulden en winsten van het bedrijf onbeperkt is. Dit is het eenmansbedrijf.

 

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is de meest frequent gekozen ondernemingsvorm door investeerders die de voorkeur geven aan bedrijfsvoering in Estland en de oprichtingsprocedure voor dit type onderneming is niet ingewikkeld, dankzij een online platform opgezet door de Estse staat.

 

Een investeerder kan er ook voor kiezen om een Lege Vennootschap  te openen in Estland, waarbij, aangezien het bedrijf reeds geregistreerd is, de nieuwe eigenaar door middel van een volmacht de bedrijfsvoering onmiddellijk kan laten aanvangen.

 

Tevens, indien u geïnteresseerd bent in het opzetten van een bedrijf in een ander Europees land, bijvoorbeeld in Ierland, kan ons partner advocatenkantoor u voorzien van assistentie.

 

Oprichtingsprocedure in Estland

 

De eerste handelingen die een ondernemer moet uitvoeren om een bedrijf te beginnen in Estland, is het controleren van de uniekheid van de voorgestelde bedrijfsnaam (online) en het storten van het initiële kapitaal op een bankrekening. Door deze handelingen zal de aanvrager een certificaat ontvangen voor de reservering van de naam en een depotbewijs.

 

Hierna dient de aanvrager online de registratieaanvraag in te dienen bij het Estse Handelsregister. Hiervoor dienen de vertegenwoordigers een aanvraag af te geven binnen een jaar na het vaststellen van de Oprichtingsakte.  Indien het antwoord positief is, zal de griffier een registratiecertificaat afgeven dat benodigd is voor registratie bij de Nationale Belastingraad voor de btw-aanvraag.

 

De laatste stap is de registratie van een Ests bedrijf bij het Centrale Ziektefonds van Estland voor zorgverzekering. Alle nieuwe werknemers dienen binnen een week na de aanvang van hun dienstverband geregistreerd te worden.

 

Economisch overzicht van Estland

 

Door buitenlandse investeerders wordt Estland als behoorlijk aantrekkelijk gezien wat betreft de oprichting van bedrijven. Bovendien moedigt de Estse overheid buitenlandse investeerders aan om naar Estland te komen en een bedrijf op te richten door middel van stimulansen en een vriendelijke bedrijfsomgeving. Daarnaast biedt het vrije handel, een evenwichtige begroting en gunstige wetgeving voor het opstarten van een bedrijf in Estland. 

 

De Estse economie bracht Estland op de 25e plaats wat betreft het gemak van een bedrijf beginnen door de Wereldbankgroep. Buitenlandse investeerders spelen een belangrijke rol voor de economie van Estland, voornamelijk door investeringen in gebieden zoals telecommunicatie en het bankwezen. Bovendien, dankzij haar locatie, heeft Estland belangrijke relaties ontwikkeld op het gebied van internationale handel met landen zoals Finland en Rusland.

 

Bedrijfsdirectie in Estland

 

Iedere ondernemer die een bedrijf ontwikkelt in Estland dient een adequate bedrijfsdirectie te voeren, wat een belangrijke praktijk vormt ter garantie van het voldoen aan alle bestaande wetten, regelgeving en bedrijfspraktijken.