Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Bedrijfsoprichting in Malta

Eindhoven-one-of-the-most-productive-Dutch-cities-in-2016Gerangschikt als een van de meest welvarende landen in de Europese Unie, en geclassificeerd als een geavanceerde economie door het International Monetair Fonds en de Wereldbank, is Malta steeds aantrekkelijker geworden voor buitenlandse investeerders. Sinds haar toetreding tot de Europese Unie, heeft Malta een aantal aanzienlijke veranderingen ondergaan om concurrerender te worden.

 

De kracht van de Maltese economie komt voort uit haar strategische locatie, belastingsysteem, geschoolde en meertalige beroepsbevolking, en de ontwikkelde financiële, toeristische en IT-industrie, wat talrijke zakenlieden heeft aangetrokken geïnteresseerd in bedrijfsoprichting in Malta.

 

Malta heeft sterke economische banden met EU-landen, maar ook met landen buiten de Europese Unie, wat het een groot voordeel geeft wanneer het gaat om buitenlandse investeringen. Bewust van het belang van buitenlandse investeringen voor de economische groei, heeft de overheid verschillende programma’s en regelingen opgezet die stimuleringsmaatregelen of belastingkortingen bieden voor buitenlandse investeerders uit diverse sectoren. Een aantal van deze stimulansen zijn gerelateerd aan hoe gemakkelijk het is om verschillende soorten bedrijven op te zetten in Malta.

 

Beschikbare soorten bedrijven in Malta

 

De voornaamste soorten bedrijven beschikbaar voor registratie in Malta zijn:

 

– Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid,

– commanditaire vennootschappen,

– vennootschappen onder firma.

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is het meest frequent gebruikte type bedrijfsvorm in Malta. Overeenkomstig de Maltese Vennootschappenwet, dient een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een minimum aandelenkapitaal van 1.165 euro te hebben. Echter, indien het aandelenkapitaal de minimumvereisten niet overstijgt, moet het volledig geplaatst zijn ten tijde van de oprichting, terwijl ten minste 20% van het bedrag moet worden gestort indien het kapitaal het minimum aandelenkapitaal overstijgt. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is ook verplicht om minstens twee aandeelhouders te hebben, een directeur, een bedrijfssecretaris en een vestigingsadres. De wetgeving vereist niet dat de directeuren van het bedrijf inwoners van Malta zijn.

 

Bedrijven met beperkte aansprakelijkheid kunnen ook geregistreerd worden als naamloze vennootschappen. Dit type bedrijf vereist minstens twee aandeelhouders, die een minimum aandelenkapitaal van ongeveer 46.600 euro zullen plaatsen, waarvan minstens 25% gestort moet zijn ten tijde van de oprichting van het bedrijf. Vergeleken met de besloten vennootschap, moet de naamloze vennootschap ten minste twee directeuren hebben en kan het haar aandelen op de Maltese Aandelenbeurs verhandelen.

 

Buitenlandse bedrijven kunnen ook een vestiging opzetten in Malta, en voor individuen op zoek naar een eenvoudigere vorm van zakendoen in het land, is het eenmansbedrijf de beste optie. Onze experts in bedrijfsoprichting kunnen u helpen bij het kiezen van de juiste bedrijfsvorm.

 

Bedrijfsoprichting in Malta

 

De belangrijkste documenten bij het openen van een bedrijf in Malta zijn de oprichtingsakte en de statuten. Deze moeten het volgende bevatten:

 

– het type bedrijf,

– de naam en woonplaats van iedere aandeelhouder,

– de naam van het bedrijf,

– het vestigingsadres in Malta,

– de bedrijfsdoelen,

– het aandelenkapitaal,

– het aantal en de namen van de directeuren,

– de naam en woonplaats van de bedrijfssecretaris.

 

Kopieën van de paspoorten of andere identificatiedocumenten van de directeuren en secretarissen moeten ook worden ingediend bij het Maltese Handelsregister. Buitenlandse burgers zijn niet verplicht om naar Malta te komen voor de oprichtingsprocedure. Zij kunnen een vertegenwoordiger aanstellen en hem een volmacht geven voor wettelijke vertegenwoordiging.

 

Zijn er andere eisen voor het openen van een bedrijf in Malta? 

 

Wanneer de registratieprocedure eenmaal voltooid is, dient het bedrijf ook een bedrijfsvergunning en andere benodigde vergunningen aan te vragen, afhankelijk van de uit te voeren activiteit. Het bedrijf moet ook een fiscaal nummer (TNI) aanvragen, en registreren voor btw. De laatste stap is het verkrijgen van een werkgever identificatienummer (PE-nummer) en haar werknemers registreren bij het Centrum voor Werk en Training (ETC).