Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Bedrijfsoprichting in het Verenigd Koninkrijk

The-Netherlands-should-improve-its-RD-sectorWij bieden bedrijfsoprichting diensten in het VK. Onze assistentie omvat:

 

> het opstellen van de Statuten (verplicht voor de bedrijfsoprichting in het VK); De Statuten van het Britse bedrijf kunnen ondertekend worden via een Volmacht (hetzelfde geldt voor notariële procedures, een stap vereist door de Britse Wet).

 

> het opstellen van alle andere documenten benodigd voor de oprichting van het Britse bedrijf; De documenten benodigd om een bedrijf te openen in het VK omvatten: Specimen van Handtekeningen, Bijzondere Formulieren beschikbaar gesteld door het Bedrijfsregistratie kantoor in het VK, paspoortkopieën, etc.

 

> het regelen van Notariële procedures (De procedures voor het oprichten van een bedrijf in het VK moeten uitgevoerd worden via een Britse Notaris);

 

> het bieden van een Vestigingsadres in het VK voor uw bedrijf (indien gewenst); Het vestigingsadres mag ieder adres zijn waar het Britse bedrijf verklaart haar hoofdkantoor te hebben. Het vestigingsadres zal openbaar worden gemaakt.

 

> het openen van een bankrekening voor uw Britse bedrijf. Dit verwijs zowel naar een initiële aandelenkapitaalrekening benodigd om een bedrijf te openen in het VK, alsmede een rekening-courant nadat het bedrijf is gevormd.

 

> een accountant in het VK aanbevelen; Accountantsdiensten worden aanbevolen voor iedere nieuwe bedrijfsregistratie in het VK. 

 

Onze adviseurs kunnen ondersteuning bieden voor de oprichting van de volgende soorten bedrijven:

 

> Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (Private Company Limited by Shares, Ltd). Dit type Brits bedrijf kan een enkele aandeelhouder, directeur en secretaris hebben en dient een lokaal adres (kantoor) te onderhouden, en er hoeft geen kapitaal te worden gestort.

 

> Naamloze Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (Private Company Limited by Public Company Limited by Shares, Plc). Dit type Brits bedrijf dient minstens twee aandeelhouders, twee directeuren en een bevoegde secretaris te hebben en dient een lokaal adres te onderhouden en minimum aandelenkapitaal van 50.000 GBP – slechts 12.500 GBP moet in contanten worden gestort. 

 

> Britse Vestiging, Dochteronderneming of Vestigingskantoor – Ieder buitenlands bedrijf kan vestigingsentiteiten opzetten in het VK. Deze kunnen worden opgezet als gescheiden entiteiten van de moedermaatschappij (Britse bedrijven met het buitenlandse bedrijf als aandeelhouder) of als uitbreidingen van de moedermaatschappij in het VK. Wij bieden ook kant-en-klare Britse bedrijven en btw-registratie.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie met betrekking tot het beginnen van een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk en de kosten.