Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Bedrijfsregistratie in Albanië

Start-a-Dutch-LLC-or-a-sole-proprietorshipOnze specialisten bieden alle benodigde informatie en diensten met betrekking tot de bedrijfsoprichting procedures in Albanië.

 

Soorten Albanese Entiteiten 

 

Een Albanese Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (SH.A.K.) oprichten. Deze ondernemingsvorm is zeer populair onder de investeerders aangezien het slechts een enkele aandeelhouder en bestuurder vereist. Het is verplicht voor de Albanese SH.A.K om een Albanees vestigingsadres te hebben en een minimumkapitaal van 100.000 LEK te storten, verdeeld in nominale aandelen met een minimale waarde van 1.000 LEK. Zoals alle bedrijven, heeft het een bestuur gevormd door de algemene vergadering van aandeelhouders, welke een bestuurder zal aanwijzen om alle dagelijkse beslissingen te nemen, en ervoor zorgen dat de principes van de statuten worden gerespecteerd.

 

Entiteiten worden doorgaans geïncorporeerd in een Albanese Naamloze Vennootschap (SH.A). Net als de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kan het een enkele aandeelhouder hebben, maar bestuursbesluitvorming is de taak van een Raad van Bestuur of Gedelegeerde Bestuurders en een Raad van Commissarissen gekozen door de algemene vergadering van aandeelhouders. Het is verplicht om een vestigingsplaats aan te houden en een minimum aandelenkapitaal van 2.000.000 LEK te storten indien het een Gesloten Naamloze Vennootschap betreft, of 1.000.000 LEK indien het een Open Naamloze Vennootschap betreft. Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat enkel de openbare naamloze vennootschap haar aandelen kan inschrijven op de Aandelenbeurs.

 

Buitenlandse entiteiten worden geadviseerd om een Albanese Vestiging, Dochteronderneming of Vertegenwoordigingskantoor te openen, welke een verlenging van de moedermaatschappij vormen (vestigingen en dochterondernemingen) of separate entiteiten (vertegenwoordigingskantoren). De Vestigingen en dochterondernemingen kunnen diverse activiteiten uitvoeren, maar enkel indien de moedermaatschappij volledige verantwoordelijkheid neemt en indien het kapitaal is geleverd door haar, terwijl het vertegenwoordigingskantoor voornamelijk onderzoeksactiviteiten kan uitvoeren.

 

Andere vormen van entiteiten opgericht in Albanië.  De Albanese ondernemers kunnen een vennootschap onder firma oprichten, waarbij alle vennoten gelijke verantwoordelijkheid dragen en de winsten onderling kunnen verdelen of een Albanese commanditaire vennootschap, gevormd door twee vennoten, waarvan een stille vennoot (levert een deel van het kapitaal en zijn/haar aansprakelijkheid is strikt beperkt door deze bijdrage).

 

Bedrijfsoprichting Albanië

 

Aan het begin van het proces van bedrijfsoprichting in Albanië, dienen de investeerders bij het Nationale Registratie Centrum te controleren of de gekozen naam uniek is. Dit onderzoek wordt gedaan door een secretaris in de databank van het register. Het opstellen en notarieel bekrachtigen van de oprichtingsdocumenten van het bedrijf dient te worden uitgevoerd, en enkel hierna kan de werkelijke registratie aanvangen.

 

Bij het Albanese Nationale Registratie Centrum kunnen de investeerders alle procedures met betrekking tot de registratie uitvoeren, inclusief belastingregistratie, registratie voor zorgverzekering, sociale verzekering en registratie bij het Directoraat van Arbeid. Het elektronische register is volledig operationeel zodat de registratie met een enkele aanvraag kan worden gedaan.

 

De registratie bij het Gemeentelijk Bureau voor Belastingen vormt een andere stap die genomen moet worden, door een aanvraag en diverse documenten te versturen (inclusief het registratiecertificaat).

 

De laatste stap voor bedrijfsoprichting in Albanië bestaat uit het verkrijgen een unieke bedrijfsstempel. Na het nemen van deze stappen kan het bedrijf aanvangen met de activiteiten.

 

Economisch Overzicht Albanië

 

Vanwege de historische context werd Albanië lange tijd vermeden door buitenlandse investeerders. Albanië is echter in april 2009 lid van de NAVO geworden en dit feit heeft de nationale economie getekend, en Albanië een aantrekkelijk land gemaakt wanneer men een bedrijf wil starten in Zuidoost-Europa. Naast de strategische geografische positie, is Albanië rijk aan natuurlijke bronnen. De beroepsbevolking is professioneel opgeleid, met lage arbeidskosten. Bovendien zijn er grootse investeringen in de infrastructuur gedaan om het bedrijfsleven te faciliteren, waardoor we met zekerheid kunnen zeggen dat Albanië een veelbelovend land is voor investeerders.