Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Een Duits Bedrijf Openen

Establish-a-crowd-funding-company-in-the-NetherlandsBedrijfsoprichting in Duitsland bestaat uit een set van standaard handelingen die ondernomen moeten worden om aan alle juridische vereisten te voldoen. De benodigde acties voor het beginnen van een bedrijf in Duitsland omvatten het opstellen van de statuten en alle andere benodigde documenten, zoals specimen van de handtekeningen, paspoortkopieën en de speciale formulieren van het bedrijfsregistratiekantoor. Alle procedures die het ondertekenen van documenten met zich meebrengen dienen in het bijzijn van een notaris in Duitsland te worden uitgevoerd. Bedrijfsoprichting in Duitsland omvat ook het vinden van een vestigingsadres, het openen van een bankrekening en het inhuren van een lokale accountant voor het bedrijf.

 

Soorten bedrijven in Duitsland

 

Oprichting van een Duitse GMBH. De Gesellschaftmitbeschränkter Haftung – GmbH- Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, door tenminste een oprichter met een minimum aandelenkapitaal van 25.000 EUR. Het bedrijfskapitaal kan worden samengesteld door contanten of in natura (in dit geval dient de waarde van de activa specifiek te worden weergegeven in de staten). Een bijzonderheid van de aandelen van een Duitse GMBH is dat deze niet op de beurs kunnen worden geregistreerd of verhandeld. Het bestuur van de GMBH wordt gewaarborgd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De dagelijkse beslissingen worden genomen door de bestuurder van het bedrijf, welke wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

 

In Duitsland worden grote bedrijven doorgaans opgezet als Aktiengesellschaft – AG –Duitse Naamloze Vennootschap, vanwege de hieraan toegekende voordelen en de mogelijkheid om het initiële kapitaal te verhogen door  de registratie van de aandelen op de Aandelenmarkt. De Duitse AG vereist een aandelenkapitaal van minimaal 50.000 EUR. De aansprakelijkheid van haar vennoten is beperkt tot hun bijdrage aan het kapitaal, net als in het geval van de naamloze vennootschap .  Het bestuur wordt verzorgd door de raad van bestuur welke periodiek wordt gecontroleerd door een raad van commissarissen welke bestaat uit minstens drie leden. De boekhouding van deze ondernemingsvorm wordt gewaarborgd door een statutaire accountant.

 

Andere Duitse ondernemingsvormen. De simpelste ondernemingsvorm in Duitsland is het eenmansbedrijf, welke door een enkel individu wordt gevormd zonder dat zijn persoonlijke activa beschermd zijn in geval de entiteit voor een faillissement staat.

 

Een ondernemingsvorm zonder minimum kapitaalvereiste maar waarbij de aansprakelijkheid van haar vennoten onbeperkt is, is de OffeneHandelsgesellschaft – OHG- Duitse Vennootschap onder Firma welke door minstens twee investeerders wordt gevormd, verenigd door dezelfde economische doeleinden. Alle vennoten kunnen directiebesluiten nemen en zij kunnen winst vorderen na het betalen van alle benodigde betalingen.

 

Een andere samenwerkingsvorm is de Kommanditgesellschaft – KG- Duitse Commanditaire Vennootschap gevormd door twee type vennoten: de stille vennoten die dienen bij te dragen aan het kapitaal van de entiteit en wiens aansprakelijkheid beperkt is tot die bijdrage en de beherende vennoten die niet noodzakelijk bijdragen aan het kapitaal van de entiteit maar wel onbeperkte aansprakelijkheid dragen voor de schulden van de entiteit, en winsten kunnen vorderen. De besluitvormingsbevoegdheid van de Duitse Commanditaire vennootschap ligt bij de beherende vennoten, en de stille vennoten kunnen niet deelnemen in de vorming van directiebesluiten.

 

Vestigingen zijn ook een populaire methode om de Duitse markt te betreden, en vele buitenlandse investeerders kiezen dit als de eerste  stap in hun ondernemerstraject. De Duitse vestiging wordt niet gezien als een rechtspersoon, daarom behoren de activa en passiva tot de moedermaatschappij. Aarzel niet om contact op te nemen met onze experts in bedrijfsoprichting in Duitsland voor meer informatie aangaande de voordelen van deze verschillende structuren.

 

Oprichtingsprocedure in Duitsland

 

Alle regelgeving en voorschriften aangaande de formatie van Duitse bedrijven zijn opgenomen in de Duitse Wet inzake Vennootschappen.

Voorbereidende procedures voor bedrijfsoprichting in Duitsland omvatten de verificatie van de uniekheid van de naam bij de lokale kamer van koophandel en industrie, de notariële bekrachtiging van de statuten en het openen van een bankrekening waarop het minimum aandelenkapitaal of het initiële kapitaal van een partnerschap dient te worden gestort.

 

De volgende documenten dienen ingediend te worden bij het Duitse Handelsregister om het registratieproces te starten: een aanvraag voor registratie, notarieel bekrachtigde statuten, een document getuigend van de structuur van de raad van bestuur, een certificaat getuigend van het aandelenkapitaal dat is gestort. Alle voormelde stukken dienen elektronisch te worden ingediend. De registratie van het nieuwgevormde bedrijf wordt gedaan op een centraal elektronisch platform van het Handelsregister.

 

De volgende stap voor bedrijfsoprichting in Duitsland is het aanvragen van de handelslicentie bij het lokale Bureau voor Zaken en Standaarden gevolgd door de registratie bij het statistisch bureau (welke een vragenlijst zal sturen die ingevuld moet worden met de gegevens van het bedrijf) en bij de kamer van koophandel en industrie en het arbeidsbureau. Het arbeidsbureau verstrekt een operationeel nummer van acht cijfers dat aan de sociale zekerheid gemeld moet worden. De entiteit dient vervolgens een aanvraag in te dienen bij het federale gezondheidsverzekering bureau. De belastingdienst dient in kennis te worden gesteld van het nieuwgevormde bedrijf, wat leidt tot de registratie voor vennootschappelijke belastingen en btw.

 

Na de registratie van het bedrijf in Duitsland kan het bedrijf beginnen met haar commerciële activiteiten. De meerderheid van de bedrijven die in Duitsland worden opgestart hebben werknemers nodig. Werkgevers worden een goed opgeleide beroepsbevolking geboden. Zij kunnen om hulp vragen op job websites en wervingsbureaus. Op deze manier kunnen werkgevers het meest geschikte personeel vinden voor de aangeboden posities.

 

Indien u interesse heeft in het uitbreiden van uw zaken naar andere landen zoals Iran, Indonesië of Canada, dan kunnen onze experts u helpen in contact te komen met een lokale deskundige. Bovendien, indien u specialistische juridische assistentie nodig heeft voor zakelijke aangelegenheden in Noorwegen, kunnen we u in contact brengen met onze partners. Indien u geïnteresseerd bent   in het beginnen van een investeringsfonds en u weet niet welk land u moet kiezen, dan nodigen we u uit om de website van onze partners – FundWorld, te bezoeken, een online publicatie over het opzetten van een hedgefonds.

 

Economisch overzicht van Duitsland

 

De economie van Duitsland staat internationaal hoog op de ranglijsten. In werkelijkheid wordt het geacht de vierde grootste economie ter wereld te zijn. Dit is waarom het land vele buitenlandse investeerders aantrekt die nieuwe bedrijven willen oprichten. Duitsland is in feite een van de beste bestemming ter wereld aangaande buitenlandse investeringen. Daarnaast is Duitsland de op een na belangrijkste exporteur ter wereld. De beroepsbevolking vormt ook een plus voor buitenlandse investeerders die klaar zijn om een bedrijf in Duitsland te beginnen, aangezien werknemers een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het bedrijf. De kwaliteit van leven en stabiele arbeidsrelaties zijn van groot belang voor werknemers in Duitsland. Bovendien is het socialezekerheidsstelsel zeer goed gestructureerd.

 

Buitenlandse investeerders die interesse hebben in het openen van een bedrijf in Duitsland worden van uitgenodigd om contact op te nemen met ons team van lokale adviseurs, die hen succesvol kunnen assisteren bij het bedrijfsregistratieproces.