Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Een Uitgeverij in Nederland openen

Open-an-IT&C-Company-in-the-Netherlands.jpegNederlanders blijven gedrukt nieuws lezen, ondanks de ontwikkeling van de moderne online media. Momenteel zijn er slechts drie grote Nederlandse uitgeverijen die 90% van de gedrukte pers voor hun rekening nemen. Nederland heeft een uitgebreide wetgeving betreffende de persvrijheid. De Nederlandse wetgeving is ook in overeenstemming met de EU-richtlijnen.

 

Journalisme en de pers in Nederland

 

Het overheidsbeleid stimuleert en beschermt een gratis en gediversifieerde pers in Nederland. Uitgevers in Nederland zijn vrij te beslissen over de inhoud die zij aan hun lezers verstrekken. De uitgeverijsector in Nederland bestaat echter uit particuliere beleggers, zonder publieke kranten. Het beleid inzake journalistiek, zoals vastgesteld door de lokale overheden, ziet er als volgt uit:

 

– de overheid stelt regels vast voor de mediaconcentratie, zodat alle uitgeverijen gelijke rechten hebben om de markt te beheersen,

– financiële steun voor uitgevers is beschikbaar via het Press Promotion Fund,

– de overheid ondersteunt zelfregulering als het gaat om publicatiepraktijken.

 

De Nederlandse Mediawet 

 

De Nederlandse Mediawet is het belangrijkste wettelijke kader dat de financiering en competenties van publieke omroepen en uitgevers regelt. De Mediawet bevat tevens de vereisten voor uitgevers  in Nederland. De Mediawet bepaalt specifiek de vrijheid van meningsuiting en onafhankelijkheid van de geschreven pers, zoals bepaald door de Nederlandse Grondwet. De Mediawet is voor het laatst gewijzigd in 2009 en bevat bepalingen over Nederlandse bedrijven die online content leveren.

 

Hoe een Nederlandse uitgeverij op te zetten

 

De integratieprocedure voor een uitgeverij  bestaat uit het het registreren van het bedrijf bij het Nederlandse Handelsregister en door het selecteren van de juiste NACE-code in de Nomenclatuur van Activiteiten. Onder Hoofdstuk D, paragraaf DE 22 kan men de volgende codes vinden voor het publiceren van:

 

– 22.11 voor het publiceren van boeken

– 22.12 voor het publiceren van kranten

– 22.13 voor het publiceren van tijdschriften en bladen

-22.14 voor het publiceren van geluidsopnamen

-22.15 voor overige publicaties

-22.21 voor het drukken van kranten

-22.23 voor boekbinden en afwerken

-22.25 voor overige handelingen met betrekking tot printen

-22.33 voor het reproduceren van computer media.

 

Mocht u hulp nodig hebben bij het opzetten van uw uitgeverij, neem dan contact op met onze bedrijfsregistratie-agenten in Nederland.