Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Open een Bedrijf in Georgië

Company-formation-in-EindhovenEen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Georgië is een legale entiteit gevormd door maximaal 50 aandeelhouders en kan worden opgericht door minstens een oprichter.

 

Het kapitaal van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geopend in Georgië is verdeeld over aandelen en de verantwoordelijkheid van ieder lid is beperkt tot de waarde van zijn of haar aandelen. De aandelen zijn vrij overdraagbaar en de leden kunnen deze ook nalaten als erfenis. Indien een lid van het bedrijf een enkel aandeel bezit, kan dat aandeel niet worden verkocht. Tegelijkertijd is het van belang om te weten dat de entieit geregistreerd als een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LLC” aan de handelsnaam moet toevoegen aan de handelsnaam, de afkorting voor deze juridische entiteit.

 

Een ander belangrijk aspect gerelateerd aan de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Georgië is dat deze entiteit kan worden opgezet door een individu of een rechtspersoon. Dit is de meest gebruikelijke ondernemingsvorm geregistreerd in Georgië vanwege de aansprakelijkheid van de aandeelhouders, beperkt tot het aantal aandelen dat zij bezitten van het bedrijf. 

 

Iedere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is gebaseerd op statuten, waarin alle interne regelgeving van het bedrijf is vastgesteld.

 

De toekenningen van de algemene vergadering van aandeelhouders 

 

De hoogste autoriteit binnen een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Georgië is de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering vindt doorgaans jaarlijks plaat en kan beslissingen nemen aangaande de aanvang en beëindiging van de commerciële activiteiten waarin het bedrijf betrokken is, de aankoop of verkoop van vastgoed, het kopen of verkopen van aandelen, de goedkeuring van de jaarlijkse verslaggeving en voor het lenen van geld, de aanvraag van de betaling van deposito’s of terugstorten van deposito’s, het benoemen van de bestuurders en de goedkeuring van hun rapporten.

 

Een algemene vergadering kan ook door de bestuurder van het bedrijf worden opgeroepen. Hij dient minstens een week voor de vergadering een uitnodiging te versturen samen met de vergaderagenda aan alle deelnemers. De deelnemers mogen wijzigingen aanbrengen aan de agenda binnen maximaal drie dagen na ontvangst. De deelnemers aan de vergadering mogen enkel beslissingen nemen indien de vennoten met besluitvormingsbevoegdheden aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is kan een andere vergadering met dezelfde agenda worden ingesteld. Dit keer worden de beslissingen genomen, zelfs indien de vennoten met besluitvormingsbevoegdheden niet deelnemen.

 

Een in Georgië opgericht bedrijf met beperkte aansprakelijkheid kan ook een raad van commissarissen hebben, aangewezen door de algemene vergadering. 

 

De belangen van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden vertegenwoordigd door een benoemde bestuurder; ons team van Georgische bedrijfsoprichting agenten kunnen u van meer informatie voorzien. 

 

Hoe registreert u een bedrijf in Georgië

 

Indien een ondernemer bereid is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Georgië op te zetten, kan hij dit doen door te registreren bij het Ondernemingsregister. De benodigde documenten zijn: 

 

– de statuten van het bedrijf,

– het document dat de waarde van de bijdragen van ieder lid aanduidt,

– een aanvraag welk bevat: de naam van het bedrijf, de juridische entiteit van het bedrijf – in dit geval de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, het adres, het bedrijfsplan, datum van aanvang van het bedrijf, datum van beëindiging van het jaar, gegevens aangaande de oprichter van het bedrijf (naam, adres, geboorteplaats en beroep), het bedrag aan aandelenkapitaal, documenten voor benoeming van ieder lid van de raad van commissarissen en de raad van bestuur. 

 

Na het storten hiervan dienen de vertegenwoordigers van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een bankrekening te openen. Met deze laatste stap kan de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn commerciële activiteiten starten.

 

De registratie van een bedrijf in Georgië wordt gedaan conform de regelgeving en voorschriften van het Burgerlijk Wetboek 1997, de Wet inzake Ondernemers 1994 en de Wet inzake Bijdragen en Garanties voor buitenlandse investeringen. 

 

De bovengenoemde documenten die benodigd zijn voor de registratieprocedure dienen te worden vertaald naar de lokale taal. Bovendien dienen buitenlandse investeerders geïnteresseerd in het opzetten van een bedrijf in Georgië de documenten notarieel te bekrachtigen bij een notaris. 

 

Daarnaast dienen de documenten gelegaliseerd te worden in het land waar de buitenlanders aandeelhouders woonachtig zijn, overeenkomstig met de bepalingen van de Den Haag Conventie.

 

Degenen die een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid willen registreren, dienen te weten dat zij aanwezig moeten zijn in het land gedurende de oprichtingsprocedure, voor juridische kwesties aangaande het notariële aspect of om de gevraagde documenten in te dienen bij de relevante autoriteiten.

 

Een ander belangrijk aspect verwijst naar de duur van de oprichtingsprocedure. Voor ondernemers is het van belang te weten dat de procedure binnen een week kan worden uitgevoerd.

 

Belangrijke feiten aangaande Georgië

 

In Georgië is het standaard btw-tarief 18%. Er zijn geen verlaagde tarieven, maar een 0% btw-tarief geldt voor export, diensten van touroperators, elektrische energie, internationale verscheping, of transacties van goud naar de Nationale Bank van Georgië. 

 

De vennootschapsbelasting over het inkomen van een bedrijf in Georgië is 15%.

 

In Georgië worden uitgekeerde dividenden van een bedrijf belast met een 5% dividend belastingtarief, onafhankelijk van of deze zijn betaald aan een niet-inwoner entiteit of individu. 

 

In het algemeen biedt Georgië een aantrekkelijk en verwelkomend ondernemingsklimaat. 

 

De lokale en buitenlandse investeerders die een bedrijf willen opzetten in Georgië kunnen contact opnemen met onze specialisten in bedrijfsoprichting die volledige assistentie zullen bieden bij bedrijfsregistratie en andere aanvullende diensten. Wij kunnen u ook informatie bieden over het bedrijfsoprichting proces in andere landen, via onze aangesloten partners.