Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Hvordan starte en virksomhet i Nederland

Open-a-flex-BV-in-the-NetherlandsVi er agenter basert i Amsterdam som jobber med oppstart av selskap i Nederland. Hvis du er interessert i å starte virksomhet i Nederland, og gjøre forretninger i dette landet, ta kontakt med oss snarest for priser, betingelser og papirarbeid. Vi tilbyr muligheten for assistanse fra våre representanter, som vil hjelpe deg i gang med virksomheten så snart som mulig. 

 

Hvilke selskapsformer kan du starte i Nederland?

 

1) Nederlandsk BV (aksjeselskap med begrenset ansvar). I henhold til nylige endringer i foretaksloven kan denne selskapstypen registreres, hvis du har en minimum aksjekapital på 1 EURO.

 

Investorer som åpner et nederlandsk BV, må etablere dette som et nederlandsk holdingselskap, de vil trenge assistanse gitt av et lokalt trust- eller driftsselskap. De kan få disse tjenestene gjennom CompanyFormationNetherlands.com.

 

2) Et ansvarlig selskap. Denne type selskapsform er for bedrifter med to eller flere partnere samlet under samme navn og med de samme økonomiske målsettingene, med ubegrenset ansvar for bedriftens gjeld. De deler overskuddet mellom seg, og de trenger ikke å fremlegge en minimum aksjekapital slik som for nederlandsk BV. De personlige eiendelene til hvert medlem i partnerskapet kan innkasseres av kreditorene, dersom det foreligger gjeld som ikke kan dekkes av bedriftens midler.

 

3) Nederlandsk begrenset partnerskap. For å registrere en annen form for partnerskap, krever det nederlandske begrensede partnerskapet, noe lignende delt ansvar DA, minst to partnere – en hovedperson som har ubegrenset ansvar og forestår beslutningene, og en partner som bidrar med kapital til selskapet og har ansvaret begrenset til de innskuddene som er lagt inn i bedriften.

 

4) Profesjonelt partnerskap dannes av minst to partnere, som er ansvarlige for egne krav. Denne selskapsformen er foretrukket ved utøvelse av et håndverk og ikke for ren forretningsvirksomhet.

 

5) Allmenneaksjeselskap. Denne selskapsformen passer til større investeringer, og trenger en aksjekapital på 45 000 EURO. Generalforsamlingen er ansvarlig for ledelsesbeslutninger. Selskapets styre vil være ansvarlig for daglige beslutninger.

 

Filialer/datterselskaper av utenlandske selskaper. Representantene til utenlandske selskaper som ønsker å åpne en filial eller datterselskap i Nederland, må sørge for det nystiftede foretakets kapital (i tilfeller av nederlandske datterselskaper), og stå ansvarlig for det nystiftede selskapets aktiviteter (i tilfelle av en nederlandsk filial).

 

Hva er prosedyren for å starte et selskap i Nederland?

 

Hvis du beslutter å danne et selskap i Nederland må det utarbeides vedtekter og signaturprøver, fylles ut egne skjemaer og fremlegge kopier av identitetsdokumenter over aksjonærer og ledelsen som vil drifte selskapet. Etableringsprosedyrene for et nederlandsk selskap krever signatur og en analyse av vedtektene fra en offentlig notar. Forretningshavere bør gå til et registrert kontor i Nederland for å etablere en bankkonto. Etter at selskapet er registrert, er neste steg å ansette en regnskapsfører. 

 

Vi kan også tilby regnskapstjenester i andre europeiske land gjennom våre samarbeidspartnere, slik som Dubai, Slovenia, Italia, Østerrike, Russland osv.

 

Trinnene for virksomhetsregistrering i Nederland

 

TRINN 1

 

Besørge all nødvendig informasjon for etableringen til vårt selskap. Gjelder det for eksempel et nederlandsk BV (den mest populære selskapsformen i Nederland) må følgende fremlegges:

 

Samlet informasjon om aksjonærer og ledelsen i det fremtidige nederlandske selskapet

Kopier av aksjonærenes pass (hvis det gjelder juridiske personer), ledelse og begunstigede – hvis aktuelt

Utdrag av aksjonærregisteret hvis aksjonærene er andre utenlandske foretak

Påkrevd aksjekapital (minimum 1 EURO)

 

TRINN 2

 

Avlegge besøk hos nederlandsk offentlig notarius publicus for å signere registreringsdokumentene, eller signere dokumentene utenlands og sende originalene til vår bedriftsadresse i Amsterdam. I sistnevnte tilfelle vil disse dokumentene besørges av vårt kontor og må være juridisk korrekte. Uansett, denne fremgangsmåten krever ikke din tilstedeværelse i Nederland.

 

TRINN 3

 

Vårt selskap vil formidle registreringssøknaden til nederlandsk virksomhetsregister.

 

Før man starter en nederlandsk virksomhet, må navnet til det nederlandske selskapet kontrolleres av handelskammeret for å se om det er akseptabelt i henhold til nederlandsk lovgivning. Deretter kan navnet reserveres, og investoren vil motta en firmaattest for navnet. Etter det må det åpnes en bankkonto der det foretas innskudd av minimum aksjekapital. Neste trinn er registreringen av selskapsvedtektene, signert og utarbeidet av notarius publicus.

 

Dokumentene til det nye selskapet sendes inn til handelskammeret som besørger et organisasjonsnummer i løpet av noen få timer, hvis papirene leveres personlig. Denne prosedyren kan ta en uke hvis dokumentene sendes i posten. Bekjentgjøringen av etableringen foretas i det nederlandske offisielle tidsskriftet Staatscourant, og prosessen utføres av handelskammeret.

 

Et organisasjonsnummer må anskaffes, slik at investorene kan sende inn et registreringsskjema til lokale skattemyndigheter. Det må innleveres et eget registreringsskjema for personlig beskatning. Nødvendige skjema innhentes hos lokale skattemyndigheter eller på offisielle nettsteder, og må inneholde informasjon om bedriften og aktørene.

 

Etter at selskapet er registrert i Nederland, bør eierne ansette en regnskapsfører for å assistere i forbindelse med beskatning, revisjon og finansiell konsultasjon.

 

Hvis du har behov for advokattjenester i Nederland, kan vi anbefale lokale advokater som vil besørge juridisk assistanse i forbindelse med forretningsaktivitetene. Vi kan sette deg i kontakt med advokater over hele Europa, hvis du ønsker å etablere et selskap i andre land. 

 

Økonomisk oversikt i Nederland

 

Utenlandske investorer velger å registrere en bedrift i Nederland på grunn av landets stabile industri og økonomi. Hovednæringen i Nederland er matindustrien. Millioner av utenlandske bedrifter har kommet for å etablere et selskap i Nederland de siste tiårene, hvilket har bidratt til den økonomiske veksten i landet.

 

Nesten en tredjedel av de utenlandske investorene besluttet å etablere et selskap innen privat sektor i Nederland, hovedsakelig innen industrisektoren. Men det er en høy utvikling innen elektrisk maskineri, produktutvikling, kjemikalier, petroleum samt bygg og anlegg. Uansett er Nederland forholdsvis attraktiv for selskapsetablering på grunn av gunstige relasjoner med land over hele verden, spesielt Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.