Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Bedrijfsregistratie in Oostenrijk

Set-up-an-e-commerce-business-in-the-NetherlandsCompanyFormationAustria.com biedt bedrijfsoprichting diensten door heel Oostenrijk ondersteund door gespecialiseerde advocaten en bedrijfsadviseurs met ervaring op dit gebied. 

 

Overzicht van het Oostenrijkse bedrijfsoprichting proces 

 

De bedrijfsoprichting procedure in Oostenrijk is voornamelijk gebaseerd op het opstellen van de statuten en de notariële bekrachtiging van de specimen van de handtekeningen, de paspoortkopieën en een aantal andere speciale formulieren gevraagd door de Oostenrijkse autoriteiten. Een economische entiteit opgericht in Oostenrijk  vereist een vestigingsadres en een bankrekening, benodigd voor het storten van het kapitaal. De entiteiten opgericht in Oostenrijk worden geadviseerd om een lokale accountant in te huren alvorens aan te vangen met commerciële transacties. 

 

Soorten Oostenrijkse bedrijven

 

De individuen die het kunnen veroorloven om bij te dragen aan het kapitaal van een entiteit en die wensen hun persoonlijke activa te beschermen in het geval van faillissement, kunnen een Oostenrijks bedrijf oprichten. 

 

Bijvoorbeeld, de Oostenrijkse naamloze vennootschap (Aktiengesellschaft) is een ondernemingsvorm bedoeld voor grote bedrijven. Een minimum aandelenkapitaal van EUR 70.000 is vereist om dit type bedrijf op te richten. Een aandeelhouder is benodigd om dit type bedrijf op te starten, met zijn of haar aansprakelijkheid beperkt door zijn/haar bijdrage aan het kapitaal. Het kapitaal is verdeeld in aandelen die openbaar kunnen worden aangeboden.  

 

De dagelijkse beslissingen worden genomen door het bestuur, benoemd door de raad van commissarissen die wordt gekozen door het hoogste orgaan in een AG, de algemene vergadering van aandeelhouders.

 

De populairste ondernemingsvorm in Oostenrijk is de GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) welke kan worden opgericht door de leden met beperkte aansprakelijkheid met een minimum aandelenkapitaal van EUR 35.000, waarvan tenminste EUR 17.500 gestort moet zijn bij registratie. Volgens een algemene regel is de minimum bijdrage van iedere aandeelhouders van de Oostenrijkse GmbH EUR 7.000. De aandelen van de Oostenrijkse GmbH kunnen niet vrij openbaar verhandeld worden. Het bestuur van dit type bedrijf wordt gewaarborgd door een bestuurder, benoemd door het hoogste orgaan in een GmbH, de algemene vergadering van aandeelhouders. 

 

Doorgaans kunnen individuen (en in sommige gevallen ondernemingsorganen) bereid om dezelfde aansprakelijkheden te delen, en die niet in een minimum aandelenkapitaal kunnen voorzien, een partnerschap openen, wat een vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap of een stille vennootschap kan zijn.

 

De populairste vorm voor een Oostenrijkse partnerschap is de vennootschap onder firma, gevormd door twee of meer individuen of ondernemingsorganen onder dezelfde naam (doorgaans de namen van de partners) met dezelfde economische doeleinden. De individuen die besluiten een vennootschap onder firma in Oostenrijk op te richten, dienen zich bewust te zijn dat alle vennoten volledige aansprakelijkheid dragen voor de schulden van het bedrijf, en gelijke rechten hebben op het bestuur van het partnerschap.

 

Indien er minstens twee soorten vennoten zijn waarvan minstens een volledige aansprakelijkheid draagt voor de schulden van de entiteit, en belangrijke bedrijfsbeslissingen kan nemen, terwijl de aansprakelijkheid van de andere vennoot beperkt is tot de bijdrage aan het kapitaal, en geen beslissingsbevoegdheid heeft, dan kunnen zij samen een commanditaire vennootschap in Oostenrijk oprichten.

 

De derde vorm van een partnerschap dat kan worden opgericht in Oostenrijk is de stille vennootschap die wordt gevormd door enkel stille vennoten, en geen rechtspersoonlijkheid heeft. 

 

Een type partnerschap, dit keer voor professionals, is de Oostenrijkse maatschap, die wordt gevormd door de maten die hun kennis samenvoegen om bepaalde economische doeleinden te bereiken. Een certificaat van hun kennis, in het bezit van iedere individu, dient geregistreerd te worden alvorens onderdeel te vormen van dit type partnerschap. Het wordt gereorganiseerd als een Oostenrijkse vennootschap onder firma, indien de jaarlijkse omzet boven de EUR 600.000 uitkomt, of in twee opvolgende jaren meer dan EUR 400.000 is.

 

Indien een buitenlandse ondernemer bereid is om hier een bedrijf te openen kan hij/zij kiezen voor het openen van een vestiging (Zweigniederlassung) wat niet wordt gezien als een rechtspersoon, maar als een verlenging van hun moedermaatschappij dat zal voorzien in het kapitaal, alle activa en het bestuur. Een van de bijzonderheden van deze ondernemingsvorm is dat de naam van een vestiging hetzelfde is als de naam van haar moedermaatschappij, gevolgd door Zweigniederlassung Osterreich (vestiging in Oostenrijk) of Zweigniederlassung Wien (vestiging Wenen).

 

Een Oostenrijks vertegenwoordigingskantoor kan worden opgericht in Oostenrijk door buitenlandse bedrijven, maar net als de vestigingen, bezitten zij geen rechtspersoonlijkheid. Bovendien kan een vertegenwoordigingskantoor geen commerciële activiteiten verrichten, en wordt in plaats daarvan opgericht om de Oostenrijkse markt te verkennen en te zien welke mogelijkheden het biedt.

 

Bedrijfsoprichting procedure in Oostenrijk

 

 

De eerste handeling die een nieuwe entiteit dient te nemen om te worden geïncorporeerd in Oostenrijk is de bevestiging van de Kamer van Koophandel dat het bedrijf werkelijk een nieuwe onderneming is. Deze procedure duurt circa een dag en is verplicht.

 

Het document dat alle gegevens van het bedrijf en het interne reglement bevat wordt de statuten genoemd en dient te worden opgesteld door een advocaat ten overstaan van een notaris. De statuten van de Oostenrijkse entiteit bevatten:

 

– de unieke naam,

– het doeleinde en domein van de activiteit van het bedrijf,

– de initiële bijdrage van iedere aandeelhouder en het uiteindelijke kapitaal,

– de gegevens met betrekking tot de aandelen en het aandelenkapitaal,

– de namen en adressen van de bestuursleden,

– de namen en adressen van de aandeelhouders,

– de procedures voor bedrijfsomzetting of liquidatie.

 

Een andere te nemen stap voorafgaand aan het registreren van het Oostenrijkse bedrijf is het storten van het minimaal vereiste kapitaal op een bankrekening en het ontvangen van een bevestigingsakte.

 

Het proces van bedrijfsregistratie van een Oostenrijkse entiteit bij de lokale rechtbank (Handelsgericht) en de publicatie van een kennisgeving van oprichting in de Wiener Zeitung (lokaal dagblad) duurt circa zeven dagen en bestaat uit het deponeren van een aanvraag voor registratie samen met de notarieel bekrachtigde verklaring van oprichting, de statuten, het bevestigingscertificaat van de bank dat het minimaal vereiste kapitaal is gestort en de specimen van de handtekeningen van de raad van bestuur of bestuurder (in geval van een GmbH zonder raad van bestuur).

 

De registratie bij het lokale Belastingkantoor wordt gedaan door het deponeren van drie formulieren samen met de statuten, bewijs van de registratie van de entiteit bij de lokale rechtbank, het specimen van de handtekeningen van de vertegenwoordigers van het bedrijf. Als resultaat hiervan geeft het Belastingkantoor een fiscaal identificatienummer en een VAT-nummer uit.

 

Hierna is het proces van registratie in het Handelsregister (Gewerbeanmeldung) bij de handelsautoriteit (Bezirksverwaltungsbehörde) de volgende verplichte stap.

 

De laatste stappen van oprichting zijn registratie bij de sociale zekerheid autoriteit van alle werknemers van de entiteit en de registratie bij de gemeente.

 

Economisch overzicht van Oostenrijk 

 

Oostenrijk trekt een grote verscheidenheid van buitenlandse investeerders aan, in het bijzonder in de dienstensector. Dit is vanwege het feit dat Oostenrijk een van de meest geavanceerde economieën heeft, zeer geschikt voor startende bedrijven. De belangrijkste handelspartners zijn Duitsland en Italië. De economische infrastructuur in Oostenrijk is gebaseerd op goed ontwikkelde industrie, de financiële sector, alsmede transport, diensten en handel.

 

Voor meer details over hoe een bedrijf kunt openen in Oostenrijk of in een ander Europees land zoals Servië, kunt u contact op nemen met onze specialisten in bedrijfsoprichting.