Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Bedrijfsregistratie in Finland

Start-a-Dutch-LLC-or-a-sole-proprietorshipAlgemeen overzicht van Finse bedrijfsoprichting. De bedrijfsregistratie in Finland vereist een aantal eenduidige stappen. De wetten zijn zeer stimulerend voor investeerders die een bedrijf willen openen in Finland (bijvoorbeeld, in het Noorden waar lokale autoriteiten in het bijzonder buitenlandse of binnenlands investeerders willen aantrekken, worden bepaalde faciliteiten ter beschikking gesteld). De bedrijfsregistratie wordt beheerst door de Wet inzake Oprichtingen nr. 734 van 1930 en De Finse Vennootschappenwet van 1978 (de laatstgenoemde is geheel herzien in 2006 en is nu modern en begrijpelijk). 

 

SOORTEN ENTITEITEN IN FINLAND

 

De Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (osakeyhtiö-Oy) in Finland wordt opgericht door minstens een lid met een minimum aandelenkapitaal van 2.500 euro (contanten of activa) verdeeld over aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn. Het bestuur wordt gewaarborgd door minstens een bestuurder, terwijl de belangrijke beslissingen worden genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders.

 

Een Naamloze Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (julkinen osakeyhtiö-Oyj) in Finland is bedoeld voor grote bedrijven en wordt opgericht met een minimum aandelenkapitaal van 80.000 EUR (contanten of activa) door minstens een statutair persoon. Het bestuur wordt gewaarborgd door een raad van bestuur samengesteld door meer dan 3 leden (meer dan 50% van hen dienen EER-inwoners te zijn) en een algemeen directeur indien het kapitaal meer dan 80.000 EUR bedraagt. De aandelen van dit type entiteit kunnen worden ingeschreven bij de Helsinki Aandelenbeurs. 

 

Andere vormen van Finse bedrijven. De kleinste ondernemingsvorm in Finland is de Particuliere Ondernemer (yksityinen elinkeinonharjoittaja) of een particuliere handelaar, waarbij de eigenaar niet als afgescheiden entiteit van zijn/haar bedrijf wordt gezien en aansprakelijk is met zijn eigen activa voor de schulden van het bedrijf. De eigenaar dient specifieke bedrijfsbelastingen te betalen en is vrij om winsten niet uit te betalen. 

 

Een Vennootschap onder Firma (avoin yhtiö-Ay) in Finland bestaat uit minstens twee leden, beherende vennoten genoemd. De oprichting van dit type bedrijf vereist geen minimum aandelenkapitaal en de vennoten zijn gelijk aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen. De winsten kunnen gelijk worden gedeeld tussen de vennoten.

 

De Commanditaire Vennootschap (kommandiittiyhtiö,-Ky) wordt in Finland gevormd door minstens 2 vennoten, waarvan minstens een de beherende vennoot is met het recht op besluitvorming namens het bedrijf en het vorderen van winsten claim, en de ander de stille vennoot die niet aansprakelijk is voor de schulden, maar geen besluitvormingsbevoegdheden heeft en geen winsten kan vorderen. 

 

Ondernemingsvormen voor buitenlandse investeerders. Een Finse Vestiging van een Buitenlands Bedrijf (sivuliike) is onderdeel van een buitenlandse entiteit operatief in Finland. Het wordt niet als een separate entiteit gezien en het kapitaal wordt geleverd door de moedermaatschappij. De investeerders kunnen ook een vertegenwoordigingskantoor open, voornamelijk opgericht voor het uitvoeren van onderzoeksactiviteiten op de Finse markt.

 

OPRICHTINGSPROCEDURE IN FINLAND

 

Bij aanvang van bedrijfsoprichting in Finland, dient de entiteit de volgende documenten aan de bank te leveren om een rekening te openen en een certificaat te ontvangen als bewijs dat het minimum aandelenkapitaal is gestort: de oprichtingsakten, een omschrijving van de aard van de banktransacties en de sector waarin het bedrijf actief zal zijn. Eenmaal gestort kunnen de geldbedragen niet worden opgenomen totdat het bedrijf geregistreerd is.

 

De registratie van een bedrijf in Finland wordt versimpeld door de procedure van het versturen van een enkele startup kennisgeving aan de Nationale Raad van Patenten en Registratie. De aanvraag dient vergezeld te worden door de statuten, de oprichtingsakte, een verklaring die bevestigd dat het bedrijf is opgericht overeenkomstig de bepalingen van de Finse Wet inzake Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid, een certificaat van de auditors dat bevestigt dat de aandelen conform de bepalingen van de Wet inzake Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid zijn en andere opgevraagde relevante documenten.

 

De registratie voor de pensioenverzekering kan gedaan worden bij een pensioenaanbieder vrij gekozen door de ondernemer en is de laatste stap voor bedrijfsoprichting in Finland.

 

ECONOMISCH OVERZICHT VAN FINLAND

 

De voorkeur wordt aan bedrijfsoprichting in Finland gegeven omdat het een geïndustrialiseerd economisch klimaat biedt, zeer competitief in productie, techniek, telecommunicatie en elektronische industrieën. Finland munt ook uit in hightech export zoals mobiele telefoons.

 

Finland staat bekend als een van ’s werelds grootste houtproducenten en aanbieder van grondstoffen voor de houtverwerkingsindustrieën (2/3 van de oppervlakte van Finland is bedekt met bossen). Het communicatienetwerk is zeer ontwikkeld, in het bijzonder het vervoer over water (90% van buitenlandse handel wordt over zee vervoerd).

 

Companyformationfinland.com is onderdeel van Bridgewest.eu, een internationaal netwerk met aangesloten partners wereldwijd, inclusief Finse advocaten die plaatselijke juridische ondersteuning kunnen bieden aan buitenlandse investeerders.