Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Bedrijf opzetten in Tsjechië

Number-of-Dutch-fast-gorwing-companies grew-in-2016Onze specialisten in bedrijfsoprichting verzorgen alle procedures voor de oprichting van bedrijven in Tsjechië, zoals het opstellen van de oprichtingsdocumenten, het inhuren van een lokale accountant, een vestigingsplaats bieden voor het nieuw opgerichte bedrijf, etc.

 

Soorten Tsjechische Bedrijven

 

Tsjechië kent een aantal gereguleerde soorten bedrijven:

 

–  partnerschap,

–  vestigingskantoor,

–  besloten vennootschap beperkte aansprakelijkheid (SRO),

–  de naamloze vennootschap (AS).

 

De laatste twee zijn het meest populair.

 

Aan de Tsjechische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Spolecnost s Rucenim Omezenym-SRO) wordt meestal de voorkeur gegeven door kleine en middelgrote bedrijven en is een populaire ondernemingsvorm, vanwege de vereisten. Deze vorm kan worden opgericht door ofwel een oprichter (persoon of rechtspersoon) of door een associatie van maximaal 50 personen. Voor een SRO met een enkele aandeelhouder is niet mogelijk een andere SRO op te richten of de enig aandeelhouder van een andere SRO te zijn. Tegelijkertijd kan een individu slechts enig aandeelhouder zijn van drie andere beperkte aansprakelijkheid vennootschappen. Het bedrag van CZK 1 (5 eurocent) is het minimale maatschappelijk kapitaal voor dit type bedrijf.

 

Het opzetten van een naamloze vennootschap (Akciova Spolecnost-AS) vereist ten minste twee aandeelhouders of een vennootschappelijk lichaam, een raad van bestuur onder toezicht van een raad van toezicht, en het bedrijf dient een lokaal adres te hebben. Er is tevens een eis voor een hoger minimum aandelenkapitaal, van 2 miljoen CZK, dit is de reden waarom het wordt gekozen voor oprichtingen van grote bedrijven. In geval het bedrijf wordt opgericht door een beursgang van de aandelen, is het vereiste kapitaal CZK 20,000,000.

 

Tsjechische vestigingen, dochterondernemingen of vestigingskantoren zijn ondernemingsvormen geregistreerd in Tsjechië door buitenlandse bedrijven en kunnen opgezet worden als separate entiteiten van de moedermaatschappij (waarbij het Tsjechische bedrijf de moedermaatschappij als aandeelhouder heeft) of als uitbreidingen van de moedermaatschappij geopend in Tsjechië. 

 

Bedrijfsoprichting in Tsjechië

 

De oprichting van het nieuwe bedrijf dient in Tsjechië geregistreerd te worden bij het handelsvergunningenkantoor. Om een handelsvergunning te verkrijgen, zijn de volgende documenten vereist bij het opstarten van een bedrijf in de Tsjechische Republiek: het statutair document voor bedrijven die nog niet zijn geregistreerd bij in het Handelsregister of het uittreksel van het Register voor opgerichte bedrijven, de huurovereenkomst van de kantoorruimte en een betalingsbewijs van de administratieve heffing.

 

Binnen 90 dagen, vanaf het moment dat het bedrijf werd opgericht of de handelsvergunning werd afgegeven, dient het bedrijf aanvraag te doen bij het Handelsregister van de Regionale Burgerlijke Rechtbank. Samen met de standaard aanvraag, dienen de oprichters het volgende te overleggen:

 

– de statuten,

– documenten getuigend van het recht om bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen op Tsjechisch grondgebied,

– bevestiging van de beheerder van het geregistreerd kapitaal,

– een certificaat van de bank onder vermelding van het gestort kapitaal,

– een lijst met de bestuurders en hun handtekening en instemming tot de registratie in het Handelsregister,

– alle vertegenwoordigers en vennoten zijn vrij van een strafblad,

– uittreksel van het Handelslicentieregister.

 

De eigenaren dienen een aanvraag in te dienen bij het Belastingkantoor voor de inkomstenbelasting, bronbelasting en loonheffing registratie en voor de btw-registratie, niet later dan 15 dagen na de registratie van het bedrijf. Als resultaat zal de nieuwgevormde entiteit een belasting identificatienummer ontvangen.

 

De laatste stap voor oprichting is de registratie voor sociale zekerheid en zorgverzekering, binnen acht dagen nadat de eerste werknemer in dienst wordt genomen.

 

De vennootschapsbelasting voor bedrijven opgericht in Tsjechië is was 19% in 2015, met uitzondering van bijvoorbeeld pensioen- en verzekeringsfondsen, die een speciaal belastingtarief van 5% over hun inkomen kennen. De btw is gelijk aan 21% en registratie is verplicht indien de omzet 1 miljoen CKZ overstijgt over twaalf aaneengesloten maanden. De registratie voor zowel zorgverzekering en sociale zekerheid vereist om een bedrijf te starten in Tsjechië dient voltooid te worden binnen acht dagen vanaf de eerste werkdag van de eerste werknemer.

 

Voor meer informatie over het openen van een bedrijf in Tsjechië kunt u contact opnemen met onze lokale experts in bedrijfsoprichting.