Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Bedrijfsoprichting in Ierland

Open-a-merchant-account-in-the-NetherlandsIerland staat boven aan de lijst van buitenlandse investeerders die hebben besloten de eurozone markt te betreden. Het land kent een stimulerend ondernemingsklimaat en aantrekkelijke belastingtarieven.

 

Het land heeft met meer dan 60 landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting gesloten, inclusief bijna alle belangrijke handelspartners ter bevordering van de voordelen van investeerders. De vennootschapsbelasting is 12.5%, het laagste tarief in Europa, en bovendien kunnen handelspartners profiteren van de EU-lid status van Ierland, wat toegang vrij van douanerechten en valuatiefluctuaties bij het handelen binnen de eurozone. De bedrijfsoprichting procedure in Ierland is niet ingewikkeld en met het juiste team van adviseurs, kan uw bedrijf hier snel en gemakkelijk worden opgericht.

 

Een studie van de Europese Commissie in 2010 rangschikte Ierland als de voortbrenger van de best inzetbare geschoolde beroepsbevolking ter wereld. Het land heeft tevens de jongste bevolking van alle Europese landen, met een gemiddelde leeftijd van 34.4 jaar, waardoor het niet verbazingwekkend is dat bijna alle grote multinationale ondernemingen aanzienlijke bedrijfsactiviteiten uitvoeren in Ierland.

 

We zijn het hartgrondig eens met de stelling van voormalig VS president Bill Clinton: “Je moet wel gek zijn om niet je voordeel te doen met de unieke investeringskans gepresenteerd door een van de meest ondernemersvriendelijke landen ter wereld, met de jongste, best opgeleide beroepsbevolking van Europa.” Ierland is een land met enorm potentieel en steeds meer investeerders worden zich hier bewust van. Onze experts in Ierse bedrijfsoprichting zijn er om hen te helpen deze frisse en dynamische markt te betreden.

 

Soorten bedrijven in Ierland

 

Ierland biedt verschillende keuzes aan buitenlandse investeerders die een bedrijf willen opzetten. Van de eenvoudigste vorm, het eenmansbedrijf, tot complexere ondernemingsvormen, zoals wordt geaccepteerd door de Ierse Vennootschappenwet. Andere soorten ondernemingsvormen voor buitenlandse zakemensen zijn de besloten en naamloze vennootschap met aansprakelijkheid beperkt tot de aandelen (companies limited by shares) en de vennootschap met aansprakelijkheid beperkt tot een garantie (companies limited by guarantee) met of zonder aandelenkapitaal.

 

Van al deze vormen wordt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid het meest frequent ingezet omdat het de minste vereisten heeft. Echter kunnen buitenlandse investeerders ook kiezen voor een partnerschap, dat algemeen (vennootschap onder firma) of beperkt (commanditaire vennootschap) kan zijn in Ierland. Ongeacht de ondernemingsvorm waar buitenlandse investeerders voor kiezen, de oprichtingsprocedure is nagenoeg hetzelfde.

 

Welke documenten zijn vereist voor de oprichting van een bedrijf in Ierland?

 

Afhankelijk van het type bedrijf dat de cliënt wil openen, dienen de volgende documenten ingediend te woorden bij het Handelsregister in Ierland:

 

– De oprichtingsakte en statuten van het bedrijf,

– een lijst van alle aandeelhouders en bestuurders en de secretaris van het bedrijf,

– een verklaring getuigende van het maatschappelijk en geplaatste aandelenkapitaal van het bedrijf, indien van toepassing,

– een verklaring getuigende van het vestigingsadres van het bedrijf,

– een verklaring getuigende van de bedrijfsactiviteiten en de locatie waar de handelsactiviteiten uitgevoerd gaan worden.

 

De lijst met handelsactiviteiten dient ingediend te worden bij het Handelsregister binnen een wettelijke termijn.

 

Om te kunnen profiteren van een snelle en vlekkeloze bedrijfsregistratie, zullen onze deskundigen in bedrijfsoprichting in ervoor zorgen dat alle documenten correct worden opgesteld.

 

Wat zijn de vereisten voor het oprichten van een bedrijf in Ierland?

 

Zoals hierboven vermeld, afhankelijk van het type bedrijf dat de cliënt wil oprichten, zijn er bepaalde vereisten. Een Iers bedrijf met beperkte aansprakelijkheid vereist een minimumaantal aandeelhouders, namelijk een voor besloten vennootschappen en zeven voor naamloze vennootschappen. Besloten vennootschappen dienen minimaal twee bestuurders aan te stellen, en een van hen dient een EER-(Europese Economische Ruimte) burger te zijn, maar nieuwe wijzigingen van de Vennootschappenwet ingediend in 2015 brengen hier mogelijk verandering in. Beide soorten bedrijven dienen een secretaris te hebben. Terwijl besloten vennootschappen niet vereist worden om een minimum aandelenkapitaal te storten, is een startkapitaal van circa 39.000 euro verplicht voor naamloze vennootschappen.

 

De Ierse company limited by guarantees kan worden geregistreerd met of zonder een aandelenkapitaal. Deze vennootschap zonder aandelenkapitaal vereist doorgaans minstens zeven aandeelhouders als publieke vennootschap, terwijl de Ierse company limited by guarantees met een aandelenkapitaal een maximumaantal van 99 aandeelhouders zal hebben.

 

Maatschappen in Ierland zijn algemeen of beperkt. De algemene maatschap bestaat uit twee of meer vennoten met gelijke rechten en verplichtingen. De Ierse beperkte maatschap bestaat uit een beherende vennoot met bestuursbevoegdheden maar ook aansprakelijkheid voor de schulden en verplichtingen van de maatschap, en een stille partner die enkel recht heeft op een deel van de winsten, en aansprakelijk wordt gehouden binnen de grenzen van zijn of haar bijdrage.

 

De meest eenvoudige Ierse ondernemingsvorm die geregistreerd kan worden in Ierland is de zelfstandige handelaar of enkele ondernemer, wat geen minimum aandelenkapitaal vereist en het individu wordt persoonlijk aansprakelijk gehouden voor de schulden van het bedrijf.

 

Voor gepersonaliseerde bedrijfsregistratie oplossingen nodigen wij cliënten uit om contact op te nemen met onze Ierse bedrijfsoprichting vertegenwoordigers.