Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Het Nederlandse register voor Bedrijven

Latvian-Micro-Enterprises-Gain-PopularityHet Nederlandse register voor bedrijven valt onder de regelgeving van de Kamer van Koophandel. Het Handelsregister van Nederland biedt de volgende informatie over Nederlandse bedrijven:

•    bedrijfsnamen;
•    zakelijke activiteiten;
•    bedrijfsregistratienummers;
•    boekhoudgegevens van bedrijven.

Hoewel de meeste informatie gratis is, zijn boekhoudkundige gegevens en andere zakelijke extracten onderhevig aan bepaalde vergoedingen. Wat u ook wilt zoeken in het Nederlandse register voor bedrijven, u heeft een code en wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot de bestanden te verkrijgen.

 

Bedrijfsinformatie beschikbaar in het Nederlandse handelsregister
 

Alle Nederlandse bedrijven en andere organisaties die betrokken zijn bij economische transacties in het land zijn opgenomen in het Bedrijvenregister. De volgende informatie is verkrijgbaar in het Handelsregister in Nederland:

•    naam en geregistreerd adres;
•    telefoon- en faxnummers en andere correspondentiegegevens;
•    informatie over Nederlandse filialen van buitenlandse bedrijven;
•    gegevens over de vertegenwoordigers van het bedrijf;
•    het aantal werknemers.

Daarnaast kan men ook informatie over de economische situatie van bedrijven vinden, zoals bijvoorbeeld over faillissementen. Volgens de Nederlandse Handelswet, is de Kamer van Koophandel verplicht deze informatie bij het Handelsregister te registreren om ten alle tijden een actuele situatie van alle in het land geregistreerde bedrijven en hun status te hebben.
 

Bedrijfsregistratie bij het Nederlandse Bedrijvenregister
 

Als u een bedrijf in Nederland opricht moeten de volgende documenten ingediend worden bij het Register voor bedrijven:  

•    notariële akte
•    informatie over de aandeelhouders
•    informatie over de directeuren van het bedrijf
•    bankreferenties inzake het gedeponeerde aandelenkapitaal
•    machtiging voor de vertegenwoordiger, indien van toepassing.

Alvorens de bedrijfsregistratieprocedure te starten, moet ook de bedrijfsnaam ter goedkeuring worden ingediend. Deze procedure wordt afgerond via het Nederlandse handelsregister. Als u hulp nodig heeft  bij het opzetten van een bedrijf,  kunt u de service aanvragen van onze bedrijfsregistratie vertegenwoordigers in Nederland. U kunt ook contact met ons opnemen voor boekhoudkundige diensten en service voor het oprichten van een bedrijf in andere landen, zoals Tsjechië en Rusland of juridische diensten.