Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Bedrijfsregistratie in Spanje

Establish-a-trust-in-the-NetherlandsEen bedrijf openen in Spanje is een proces dat bestaat uit het opstellen van de statuten van het Spaanse bedrijf, samen met de andere benodigde documenten zoals: paspoortkopieën, specimen van handtekeningen en de bijzondere formulieren beschikbaar gesteld door het bedrijfsregistratie bureau. Een aantal notariële procedures zijn vereist voor bedrijfsoprichting in Spanje en een vestigingsadres is ook verplicht voor bedrijven opgericht in Spanje. Om een bedrijf in Spanje te kunnen registreren is het ook van belang een bankrekening te openen en een lokale accountant in te huren.

 

Soorten bedrijfsentiteiten in Spanje

Een sociedad limitada  oprichten (S.L. – vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)

De populairste bedrijfsvorm in Spanje is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (sociedad limitada laboral). Het kapitaal van de Spaanse SL is verdeel over niet-overdraagbare aandelen en de aansprakelijkheid van iedere vennoot is beperkt tot de bijdrage in het kapitaal. Een minimum aandelenkapitaal van 3.000,06 euro moet gestort worden bij het openen van een bedrijf in Spanje. Alle beslissingen van de Spaanse SL worden genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders, welke een directeur zal aanwijzen om ervoor te zorgen dat de regelgeving van de statuten wordt gerespecteerd, alle documenten voorbereiden voor de vergaderingen en die bij de autoriteiten moeten worden ingediend en alle dagelijkse beslissingen nemen.

 

Naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (sociedad anonima)

Dit type bedrijf is een ondernemingsvorm dat hoge kapitaalbedragen vereist, en ook bekend is als een ‘Joint Stock Company’. Voor het openen van dit type bedrijf in Spanje, dient de investeerder minstens 60.101,21 euro als aandelenkapitaal te hebben (ten minste een kwart van dit bedrag moet gestort zijn voor de bedrijfsregistratie in Spanje). De aansprakelijkheid van de vennoten die een Spaanse SA oprichten is beperkt tot hun bijdrage in het kapitaal. De belangrijke beslissingen worden, net als in het geval van de besloten vennootschappen, genomen door de algemene vergadering van de aandeelhouder, maar de dagelijkse beslissingen worden genomen door een raad van bestuur, onder toezicht van een raad van commissarissen (enkel indien gewenst).

 

Vennootschap onder Firma

Dit type bedrijf wordt gevormd door minstens twee vennoten met gelijke rechten en plichten, aangezien zij allen gezien worden als beherende vennoten. De aansprakelijkheid van de vennoten strekt zich tot hun persoonlijke activa en, in geval van opheffing van het bedrijf, kunnen deze gebruikt worden om openstaande vorderingen te dekken; ons team van Spaanse bedrijfsoprichting adviseurs kan u meer informatie bieden.

 

Commanditaire Vennootschap

Een andere vorm van een Spaans partnerschap is de commanditaire vennootschap, welke wordt gevormd door minstens een beherende vennoot en minstens een stille vennoot, met beperkte aansprakelijkheid beperkt tot zijn of haar eigen bijdrage in het kapitaal. Enkel de beherende vennoot is in staat om belangrijke beslissingen te nemen, en in geval het partnerschap wordt uitgesloten, stopt deze te bestaan.

 

Zelfstandig handelaar in Spanje

Indien een natuurlijk persoon besluit om op zichzelf een bedrijf te openen in Spanje, dan zou de zelfstandig handelaar een optie zijn, wat de eenvoudigste vorm van zaken doen voorstelt. Het bedrijf heeft dezelfde entiteit als haar eigenaar (aangezien er geen juridisch onderscheid is tussen de ondernemer en het bedrijf) en, in geval van de opheffing van het bedrijf, kunnen de vorderingen worden gedekt met de activa van de investeerder. Geen minimum aandelenkapitaal is vereist voor dit type entiteit en alle winsten kunnen vrij gebruikt worden door de gebruiker.

 

Oprichtingsprocedure in Spanje

Het proces van een bedrijf openen in Spanje begint met het controleren van de gewenste naam bij het Mercantiel Register, waarvoor de procedure direct bij het kantoor van het Centrale Mercantiel Register of via e-mail kan worden uitgevoerd. Een bankrekening moet worden geopend en een depotbewijs dient van deze bank te worden ontvangen. Hierna moeten de oprichters de oprichtingsdocumenten notarieel laten bekrachtigen.

 

De eerste werkelijke stap van Spaanse bedrijfsoprichting is het verkrijgen van een fiscaal nummer (Codigo de Identificacion Fiscal, CIF) van de Provinciale Delegatie van het Staatagentschap van de Belastingadministratie.

 

Het certificaat van de naamreservering, het depotbewijs van het kapitaal en de oprichtingsdocumenten moeten worden ingediend bij het Mercantiel Register binnen twee maanden vanaf de datum dat de beslissing van registratie werd genomen. Heeft het Mercantiel Register eenmaal een oprichtingsakte afgegeven, dan wordt de kennisgeving aangaande de oprichting van het bedrijf in Spanje gepubliceerd in het Publicatieblad van het Mercantiel Register. Hierna moeten de oprichters de bedrijfsadministratie en boekhouding organiseren in overeenkomst met de wetgeving. Dit proces wordt uitgevoerd door het indienen van een aanvraag bij het Handelsregister, elektronisch of persoonlijk.

 

Alle bedrijven opgericht in Spanje moeten een gemeentelijke vergunning verkrijgen om bedrijfspanden te openen, waarvoor een aanvraag moeten worden ingediend bij de Gemeentelijke Afdeling van Ruimtelijke Ordening (Departamento de Urbanismo del Ayutamiento). Dit proces kan tot 15 dagen duren.

 

De bedrijfsregistratie wordt voltooid met de registratie van de werknemers van het bedrijf bij het lokale Sociale Zekerheidsfonds bij de Tesoreria General de la Seguridad Social. Dit vormt de laatste stap van het oprichtingsproces in Spanje.

 

Economisch overzicht van Spanje

 

Spanje heeft een sterke economie, waarbij industrie een belangrijke rol speelt op de Europese markt, zodat degenen die hier een bedrijf willen openen, geadviseerd worden om hun activiteiten naar de Spaanse markt te verzetten. Bovendien zijn de internationale handel en het toerisme ook van groot belang voor de Spaanse economie.

 

Met name sinds 2015, is de Spaanse economie begonnen met het maken van een aantal belangrijke stappen richting snelle ontwikkeling.

Spanje is gerangschikt op de zevende plaats wat betreft het ontvangen van buitenlandse investeringen. Meer dan 10.000 buitenlandse bedrijven zijn in Spanje gevestigd terwijl de overheid nog steeds zoekt naar verschillende stimuleringsmaatregelen om nog meer investeerders uit het buitenland aan te trekken. De belangrijkste investeerders bereid om bedrijven te openen in Spanje zijn tot nu toe Nederland, Frankrijk en het VK.

 

De belangrijkste gebieden waarop de Spaanse economie zijn: voedselverwerking, textiel, schoeisel, petrochemicaliën, elektronica, staal en de automobiel- en luchtvaartindustrie en toerisme. Buitenlandse investeerders die bedrijven beginnen in Spanje zijn geneigd te worden aangetrokken door de bouwsector, die belangrijke resultaten rapporteerden in 2016. Andere investeerders komen naar Spanje met de intentie om bedrijven op te zetten die actief zijn sectoren zoals productie, financiën en verzekeringen, wetenschappelijke activiteiten of elektrische energievoorziening. Madrid en Catalonië trekken de meest buitenlandse investeringen aan in Spanje.

 

Het is van belang om te weten dat in 2014 de directe buitenlandse investeringen in Spanje zich op een bovengemiddeld niveau bevonden ten opzichte van de gehele Europese Unie.

 

Een ander belangrijk aspect van de lokale economie is dat de meeste bedrijven die hier worden opgezet, 90% om precies te zijn, kleine bedrijven zijn met minder dan 10 werknemers. De Spaanse kleine en middelgrote bedrijven zijn zeer belangrijk voor de lokale economie, aangezien zij voorzien in drie kwart van de beschikbare banen in de private sector.

 

Voor meer informatie over de registratieprocedure van een bedrijf in Spanje kunt u contact opnemen met een van onze Spaanse bedrijfsregistratie experts.