Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Een bedrijf opzetten voor de Import/Export van bloemen

imports/exports_in_the_netherlands.jpgNederland is een van de grootste spelers ter wereld in de tuinbouwindustrie. Nederlandse tuinbouwbedrijven vertegenwoordigen 44% van de wereldhandel in bloemen, bollen, planten en materiaal. Bovendien exporteert Nederland 77% van de bloembollen voor tulpen naar de hele wereld. Er zijn op dit moment 1800 nieuwe plantensoorten op de Europese markt, waarvan 65% uit Nederland afkomstig.  Buitenlandse investeerders die op zoek zijn naar nieuwe industrieën om bedrijven te openen, kunnen kiezen voor de Nederlandse tuinbouw- of bloementeelt industrie wat zeer succesvol is.

 

Onze Nederlandse bedrijfsvormingsagenten kunnen bedrijven helpen bij het starten van een import/exportbedrijf van bloemen in dit land.

 

Een bloemenbedrijf in Nederland registreren

 

Gezien bovenstaande cijfers zou het starten van een bedrijf in de bloementeelt in Nederland een zeer lucratieve en goed betaalde onderneming kunnen zijn. Het registratieproces van het bedrijf is hetzelfde als voor elk ander soort bedrijf in Nederland en het houdt in het opstellen van de vennootschapsdocumenten van het bedrijf. Op basis daarvan zal het handelsregister het registratiebewijs zal afgeven. Na registratie van het bedrijf moet de eigenaar de vergunningen verkrijgen waarmee het bedrijf bloemen mag importeren of exporteren naar of of respectievelijk vanuit Nederland.

 

Import – en exportvergunningen voor Nederlandse bloemkwekerijen

 

Het grootste voordeel van het opzetten van een import/exportbedrijf van bloemen in Nederland zijn de eenvoudige vereisten met betrekking tot douaneprocedures. De stappen om te volgen voor het importeren of exporteren van bloemen naar of vanuit Nederland zijn:

 

– controleer of de producten naar Nederland geïmporteerd mogen worden (bij invoer);

– respecteer de eisen van de Grondstoffenwet;

– onderzoek of de producten het CE-merk moeten dragen;

– verkrijg de fytosanitaire vergunning voor het exporteren van bloemen, planten of bollen vanuit Nederland.

 

De fytosanitaire vergunning is afgegeven door de Nederlandse overheid. Ook wordt de registratie van intellectueel eigendom aanbevolen voor Nederlandse bedrijven die bloemen exporteren. Ongeacht of het bedrijf bloemen importeert of exporteert, alle producten moeten gedeclareerd worden en de kosten daarvoor moeten bij de Nederlandse douaneautoriteiten worden betaald.

 

Voor hulp bij het registratieproces van uw import/exportbedrijf van bloemen, kunt u contact opnemen met onze registratie-agenten in Nederland.