Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Hoe een bedrijf op te zetten in Nederland

Double-taxation-treaties-in-the-NetherlandsWij zijn vertegenwoordigers van bedrijfsformatie, gevestigd in Breda, Nederland. Als u interesse heeft in het registreren van een bedrijf in Nederland en het zaken doen in dit land, neem dan snel contact met ons op voor prijzen, voorwaarden en papierwerk. Wij bieden u assistentie door middel van onze vertegenwoordigers die u zullen helpen uw bedrijf zo snel mogelijk op te starten.
 

Wat voor sort bedrijven kan men in Nederland opzetten?
 

Nederlandse BV (Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid). Dit soort bedrijf kan geregistreerd worden als u een minimumkapitaal van 1 euro investeert, volgens de onlangs gewijzigde vennootschapswetten. Er zijn een aantal eisen met betrekking tot de Raad van Bestuur en het lokale hoofdkantoorijven voor wat de plaatselijke regelgeving omschrijft als 'substantie'.

Als ondernemers die een Nederlandse BV opzetten in de toekomst een Nederlandse Holdingmaatschappij willen oprichten, hebben zij assistentie nodig die door een lokale trustmaatschappij verstrekt wordt. Zij kunnen deze diensten via CompanyFormationNetherlands.com verkrijgen.
 
Het Vennootschap onder Firma. Dit is voor bedrijven van twee of meer partners die onder dezelfde naam en met dezelfde economische doelstellingen verenigd zijn, met onbeperkte aansprakelijkheid voor de schulden van het bedrijf. Zij delen de winst onderling en ze hoeven geen minimum maatschappelijk kapitaal te presenteren, zoals
bij de Nederlandse BV. De persoonlijke activa van elk algemeen lid van het partnerschap kan door schuldeisers in beslag worden genomen als er schulden zijn die niet kunnen worden gedekt door de bedrijfsfondsen.
 
Nederlandse Commanditair Vennootschap. Om een andere vorm partnerschap te registreren, het Nederlandse Commanditair Vennootschap, zijn er ten minste twee partners nodig: één algemene partner met onbeperkte aansprakelijkheid die de managementbeslissingen neemt, en een stille partner die een kapitaal aan het bedrijf
moet verstrekken en wiens aansprakelijkheid beperkt is tot deze bijdrage.

Professioneel Vennootschap wordt gevormd door ten minste twee partners die verantwoordelijk zijn voor hun claims. Aan dit soort bedrijven wordt de voorkeur gegeven voor het uitoefenen van een beroep en niet voor een bedrijf.
 
Naamloze vennootschap. Deze bedrijfsvorm is geschikt voor grote investeringen en er is een aandelenkapitaal van € 45.000 vereist. De algemene vergadering van aandeelhouders is verantwoordelijk voor de beslissingen van het management. Het bestuur van managers is verantwoordelijk voor de dagelijkse beslissingen.
 
Filialen/Dochterondernemingen van buitenlandse bedrijven. De vertegenwoordigers van buitenlandse bedrijven die een filiaal of dochteronderneming in Nederland willen openen moeten het kapitaal van de nieuw gevormde entiteit verstrekken (in geval van de Nederlandse dochteronderneming) en ze zijn aansprakelijk voor de activiteiten van de nieuw gevormde onderneming (in geval van een Nederlands filiaal).
 

Wat is de procedure voor het opzetten van een bedrijf in Nederland?
 

Als u besluit een bedrijf in Nederland op te zetten, moet u statuten opstellen en voorbeelden van handtekeningen leveren, speciale formulieren invullen en kopieën verstrekken van de identiteitsdocumenten van de aandeelhouders en directeuren die het bedrijf zullen beheren. Voor de opzetprocedure voor het Nederlandse bedrijf is een notaris nodig voor de ondertekening en het analyseren van de documenten. De ondernemers moeten naar een hoofdkantoor in Nederland gaan en  een bankrekening openen. De volgende stap is het inhuren van een accountant, nadat  het bedrijf geregistreerd is.

Wij kunnen u boekhouddiensten aanbieden in Europese landen waaronder Roemenië, Spanje, Dubai, Slovenië, Italië, Oostenrijk, Rusland, enz.
 

Stappen voor het registreren van een bedrijf in Nederland
 

Alvorens een bedrijf te registeren  moet de naam van het nieuwe Nederlandse bedrijf door de Kamer van Koophandel gecontroleerd worden om vast te stellen dat het een unieke naam is. Vervolgens kan de naam worden gereserveerd en zal de investeerder een certificaat voor die naam ontvangen. Daarna moet hij een bankrekening openen en het minimale kapitaalaandeel storten. De volgende stap is het legaliseren van de akte van oprichting van de onderneming. Dit moet door een  notaris worden opgesteld en ondertekend.
 
De documenten van het nieuwe bedrijf worden ingediend bij de Kamer van Koophandel, die als de documenten persoonlijk worden ingediend binnen slechts enkele uren een registratienummer zal verstrekken. Als de documenten per post verzonden worden, kan dit een week in beslag nemen. De aankondiging van incorporatie wordt in de Nederland Staatscourant gepubliceerd en het proces wordt uitgevoerd door de Kamer van Koophandel.
 
Er moet een fiscaal nummer worden verkregen, de investeerders moeten dus een inschrijfformulier bij de lokale belastingdienst indienen. Een apart inschrijfformulier voor inkomstenbelasting moet worden verstrekt. De benodigde formulieren zijn verkrijgbaar bij de lokale belastingautoriteiten of op de officiële websites en het moet de informatie van het bedrijf en de medewerkers bevatten.
 
Nadat u het bedrijf in Nederland geregistreerd heeft, moet de eigenaar een accountant inhuren voor hulp met belastingen, boekhouden en financiële consulten.
 
Als u de diensten van een advocaat in Nederland nodig heeft, kunnen wij u lokale advocaten aanbevelen die u juridische bijstand kunnen verlenen bij uw zakelijke activiteiten. Wij kunnen u verbinding stellen met advocaten in heel Europa, als u een bedrijf in een ander land wilt opzetten.
 

Economisch overzicht van Nederland
 

Buitenlandse investeerders kiezen ervoor om een bedrijf in Nederland te registreren vanwege de stabiele industrie en economie van het land. De belangrijkste industriële activiteit in Nederland is de voedingsmiddelenindustrie.

Miljoenen buitenlandse handelaren hebben in de laatste decennia een bedrijf in Nederland opgezet, waarmee zij bijdragen aan de economische groei van het land.
 
Bijna een derde van de buitenlandse investeerders besloot een bedrijf in Nederland in de particuliere sector op te richten, met name in de verwerkende industrie. Maar de elektrische machine-industrie, evenals technologische producten, chemische producten, aardolie en de bouw zijn ook sterk ontwikkeld. Toch is Nederland heel
aantrekkelijk voor de oprichting van een vennootschap als gevolg van de gunstige betrekkingen met landen over de hele wereld, met name Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.