Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Bedrijfsregistratie Andorra

Change-a-sole-proprietoship-into-a-BVCompanyformationAndorra.com is een bureau gespecialiseerd in bedrijfsoprichting in heel Andorra, en behandelt alle gerelateerde procedures: het opstellen van de bedrijfsoprichting documenten, het bieden van een vestigingsadres voor het bedrijf, het inhuren van een gespecialiseerde accountant. Het registratieproces van een bedrijf in Andorra kost tijd (dit duurt tot 3 maanden), waardoor het wordt aangeraden om contact op te nemen met een bureau met ervaring op dit gebied.

 

SOORTEN BEDRIJVEN IN ANDORRA 

 

Andorrese bedrijven kunnen de vorm van een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SA) of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SL) aannemen.

 

Societat Limitada: heeft een minimumkapitaal van 3.000 euro wat volledig gestort dient te worden. Het minimumaantal aandeelhouders is twee, en het wordt gezien als een geschikte ondernemingsvorm voor kleine en middelgrote bedrijven.

 

Societat Anónima: Minimum geplaatst en volgestort kapitaal 60.000 euro. Het kan worden gevormd vanaf drie aandeelhouders, waardoor het wordt gekozen door grote bedrijven.

Wanneer het bedrijf geregistreerd is in het Bedrijvenregister, heeft het een aparte rechtspersoonlijkheid van haar leden.

 

De algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen het bedrijf en maakt alle vereiste beslissingen aangaande het bedrijf, zoals aanpassing van de statuten, goedkeuring van de jaarrekeningen, benoeming en ontslag van bestuurders, omzetting, fusie, liquidatie. Tevens benoemt en vestigt de Algemene Vergadering een systeem voor het dagelijks bestuurt van het bedrijf: Enkele bewindvoerder, Gezamenlijke bewindvoerders (gezamenlijke optreden), Gezamenlijke en hoofdelijke bewindvoerders (individueel optreden) of een Raad van Bestuur (collegiaal optreden).  

 

Naast de bedrijven kunnen ondernemers samenwerkingsverbanden oprichten of hun bedrijf organiseren als een eenmansbedrijf. Bij een eenmansbedrijf worden de bevoegdheden van de algemene vergadering behouden door de enige vennoot, terwijl samenwerkingsverbanden worden bestuurd door de beherende vennoten.

 

Omdat het land geen EU-lid is en vooralsnog wordt beschouw als een belastingparadijs, zijn de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid in het vorstendom over het algemeen geen geschikte vorm voor handel binnen de EU, vanwege de beperkingen die van toepassing zijn.

 

Het oprichten van holdingvennootschappen is ingewikkeld door het beperkte aantal verdragen betreffende dubbele belasting. Tot nu toe heeft Andorra verdragen betreffende dubbele belasting gesloten met Oostenrijk, Frankrijk, Monaco, Liechtenstein en San Marino.

 

BEDRIJFSOPRICHTING ANDORRA

 

Ieder Andorrees bedrijf dient zaken te doen vanuit een vestigingsplaats binnen Andorra. Wanneer het bedrijf geregistreerd is, dient het autorisatie voor haar activiteiten aan te vragen in de regio van de vestigingsplaats.

 

Het registratieproces in Andorra vereist de volgende documenten: een aanvraag voor de naamreservering (De namen van juridische entiteiten geopend in Andorra moeten in het Catalaans zijn geschreven), een aanvraag tot oprichting (inclusief de uit te voeren activiteiten van de entiteit, doelen, de bedragen voor geplande investering, uitbreidingsplannen, gegevens aangaande haar strategische partners, middelenplanning, vorm van op te richten bedrijf, een aanvraag voor een vergunning voor het oprichten van het bedrijf.

 

Na het ontvangen van de toestemming om het bedrijf op te richten, wordt een Openbare Akte opgemaakt door een Andorrese notaris en als gevolg wordt het bedrijf ingeschreven in het Handelsregister en het Bedrijvenregister.

 

ECONOMISCH OVERZICHT ANDORRA

 

De basis van de Andorrese economie wordt vertegenwoordigd door de toerismesector. Gemiddeld zijn er 11 miljoen bezoekers in Andorra per jaar, aangetrokken door de spectaculaire omgeving en uitstekende dienstensector. Andere kleine activiteiten zoals landbouw, in het bijzonder het verbouwen van snuif, en een aantal kleine veehouderij industrieën (sigaretten en meubels ), maken de balans van betalingen compleet.

 

De voordelen van het openen van een bedrijf in Andorra zijn voornamelijk vanwege het feit dat de vennootschapsbelastingen  erg laag zijn (10%) en er zelfs ontheffing is voor bepaalde activiteiten, de verlaagde belastingen over royalty’s betaald aan niet-inwoners en de afwezigheid van belastingen over dividenden en interest uitbetaald aan niet-inwoners.

Een ander voordeel is de afwezigheid van een centrale bank en een eigen valuta, waardoor er geen enkele vorm van deviezencontrole bestaat.

 

De economische situatie in het vorstendom is vanouds uitstekend geweest, maar de financiële crisis en de huizencrisis hebben het land in gecompliceerdere omstandigheden gebracht. De twee belangrijkste bronnen van inkomen, heffingen en belasting over consumentenproducten werden drastisch verlaag, vanwege een significante verlaging in vraag.

 

Companyformationandorra.com is onderdeel van Bridgewest.eu, een internationaal netwerk met aangesloten partners wereldwijd, inclusief Nederlandse advocaten die plaatselijke juridische ondersteuning kunnen bieden aan buitenlandse investeerders. Voor professionele bedrijfsoprichting diensten in andere landen, kunt u contact opnemen met onze partners in: Servië, Slowakije or Slovenië.