Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Bedrijfsregistratie in Kroatië

Company-formation-in-EindhovenWij bieden alle benodigde informatie voor het oprichten van een bedrijf of partnerschap in Kroatië, alsmede alle benodigde gegevens voor het oprichten van een vestiging, een dochteronderneming of een vertegenwoordigingskantoor. 

 

Het proces van bedrijfsoprichting in Kroatië 

 

Kroatische bedrijfsoprichting is gebaseerd op een aantal documenten zoals: 

 

– de statuten, die getekend kunnen worden via een volmachtiging, 

– de paspoortkopieën van de aandeelhouders, 

– het specimen van de handtekeningen, 

– de speciale formulieren van het registratiekantoor. 

 

Het is van belang om in gedachte te houden dat alle procedures voor bedrijfsoprichting in Kroatië uitgevoerd dienen te worden via een notaris. Een vestigingsadres is ook vereist voor het opzetten van een bedrijf in Kroatië. Het is ook verplicht om een bankrekening en een lokale accountant te hebben alvorens een bedrijf op te richten in Kroatië.

 

Soorten ondernemingsvormen in Kroatië 

 

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (D.O.O. – Drustvo s Ogranicenom Odgovornoscu) opgericht in Kroatië is een juridische entiteit voor kleine en middelgrote bedrijven gevormd door minstens een aandeelhouder met een minimum aandelenkapitaal van 2.850 EUR verdeeld in aandelen. Als een bijzonderheid, vanwege de Kroatische Vreemdelingenwet, dienen niet-EU-burgers die een Kroatische D.O.O. willen oprichten te voorzien in een minimum aandelenkapitaal van 13.500 EUR.

 

De aansprakelijkheid van de leden is beperkt tot het bedrag van het geïnvesteerde kapitaal. In geval de Kroatische D.O.O. in problemen komt, zoals liquidatie of faillissement, zijn de persoonlijke activa van de leden beschermd. De documenten die de basis vormen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn de statuten (in geval er twee of meer oprichters zijn ) of de verklaring van oprichting (in geval er slechts een oprichter is) en dienen het volgende te bevatten:

 

– gegevens aangaande de vertegenwoordigers, de naam van het bedrijf en het adres van de vestigingsplaats,

– de uit te voeren activiteiten door het bedrijf,

– gegevens met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal,

– bedrag van de bijdrage van ieder lid 

– gegevens over de beschikbaarheidsdatum (indien nodig),

– informatie aangaande rechten en verplichtingen van de leden en te volgen procedures in geval van liquidatie of omzetting. 

 

Een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (A.D.) wordt in Kroatië opgericht door minstens een oprichter met een minimum aandelenkapitaal van circa 2.5000 EUR verdeeld over aandelen, en is bedoeld voor grote bedrijven. De overeenkomst met de Kroatische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is dat de aansprakelijkheid van de leden beperkt is tot de bijdrage aan het kapitaal. Het bestuur van dit type bedrijf wordt gewaarborgd door een bestuur (met minstens een bestuurder), de raad van commissarissen (met minstens drie leden) en de algemene vergadering van aandeelhouders. De laatstgenoemde is het hoogste orgaan voor het nemen van belangrijke beslissingen met betrekking tot de benoeming van alle andere organen van het bedrijf, de herziening van de oprichtingsdocumenten, het verhogen of verlagen van het kapitaal. De statuten vormen de basis van iedere Kroatische A.D., welke alle interne regelgeving van het bedrijf bevat.

 

Een Kroatische vennootschap onder firma is een ondernemingsvorm aangenomen door twee of meer vennoten met volledige aansprakelijkheid om de schulden van het bedrijf in geval van liquidatie te dekken met hun persoonlijke activa, en die kunnen profiteren van de winsten na het betalen van alle specifieke vennootschapsbelastingen. De naam van de Kroatische vennootschap onder firma dient te worden samengesteld door de namen van de vennoten gevolgd door “JTD”. Er is geen aandelenkapitaal benodigd voor het beginnen van dit type bedrijf. 

 

Een commanditaire vennootschap is een ondernemingsvorm die in Kroatië wordt opgericht door twee of meer personen met verschillende statuten binnen het bedrijf. Er is minstens een beherende vennoot, volledig aansprakelijk met zijn of haar activa voor de schulden van het bedrijf en een stille vennoot met aansprakelijkheid beperkt met zijn bijdrage aan het kapitaal van de entiteit. Enkel de beherende vennoot mag de partnerschap op de markt vertegenwoordigen. Net als bij de vennootschap onder firma is er geen verplichting tot een minimum aandelenkapitaal bij registratie. Doorgaan wordt de naam van dit type partnerschap gevormd door de namen van de beherende vennoten gevolgd door “KD”.

 

Oprichtingsprocedure in Kroatië 

 

Bij aanvang dienen de ondernemers de uniekheid van de gekozen naam te controleren voor het bedrijf bij het Financiële Agentschap van Kroatië. Indien de naam beschikbaar is dienen de oprichters de akte van oprichting of de statuten notarieel te bekrachtigen en samen met de aanvraag voor Registratie bij de Rechtbank en de verklaring van de bestuurder ter acceptatie van de benoemingen. Alle documenten dienen vergezeld te worden door een gecertificeerde vertaling in het Kroatisch.

 

Hierna dient een bankrekening geopend te worden en wordt het minimum aandelenkapitaal gestort.  Het bedrijf wordt lid van de Kamer van Koophandel in Kroatië wanneer alle documenten eenmaal zijn ingediend.

 

De volgende stap van bedrijfsoprichting in Kroatië bestaat uit registratie bij het belastingkantoor voor het betalen van de btw en de inkomstenbelasting van werknemers. De aanvraag kan worden ingediend bij de diverse administratiekantoren gevestigd door heel Kroatië. Als resultaat van deze registratie ontvangt het bedrijf een uniek fiscaal identificatienummer.

 

De laatste stap van de oprichting bestaat uit de registratie bij het Kroatische Pensioenfonds Instituut en het Kroatische Instituut voor Zorgverzekering niet later dan 15 dagen na de oprichting. De benodigde documenten bestaan uit:

 

– een aanvraag,

– een bewijs van oprichting, 

– het fiscale identificatienummer,

– registratieformulier voor iedere werknemer. 

 

Nadat de bedrijfsregistratie in Kroatië is voltooid, kan het bedrijf de activiteiten laten aanvangen na het inhuren van een accountant. Wij kunnen u specialisten in accounting aanraden in Kroatië en andere Europese landen, zoals Roemenië. Wij kunnen u ook helpen met informatie indien u een bedrijf wilt starten in Nederland of Macedonië. 

 

Economisch overzicht van Kroatië

 

Wat betreft de economie van Kroatië, het land is vrij invloedrijk en goed ontwikkeld. De belangrijkste inkomsten in het land komen van sectoren zoals productie, handel en toerisme. Een bedrijf beginnen in Kroatië heeft het bijkomende voordeel dat men kan profiteren van de rijke natuurlijke bronnen geboden door het land zelf. Dit is de reden waarom het land op een toppositie staat wat betreft productiecijfers binnen Europa.

 

Wanneer het gaat om buitenlandse investeringen moedigt de Kroatische overheid het starten van bedrijven in Kroatië aan en biedt belangrijke stimuleringsmaatregelen voor de ontwikkeling van het ondernemingsklimaat. Op deze wijze kunnen buitenlandse investeerders Kroatië ervaren als een comfortabele bestemming voor bedrijfsoprichting en investeringen.

 

Voor meer informatie over het opzetten van een bedrijf in Kroatië kunt u contact opnemen met onze specialisten in bedrijfsoprichting.