Hollanda’da Şube Açma

Düşük maliyetlerle Hollanda'da varlıklarını oluşturmak isteyen yabancı şirketler şube açabilirler. Bu işletme tipi, tüzel kişilik olarak değil, yabancı şirketin bir uzantısı olarak değerlendirilir; bu nedenle, faaliyetleri ile ilgili tüm yükümlülükler, yurt dışındaki ana şirket tarafından üstlenilir. Hollanda'daki şube faaliyetleri, vekâletname aracılığıyla ana şirket adına hareket edecek bir temsilci tarafından güvence…
Read More