Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Hollanda’da İştirak Açma

Double-taxation-treaties-in-the-NetherlandsHollanda'daki bir iştirak, tam tüzel kişiliği olan ve sermayesi tamamen veya kısmen yabancı bir şirkete ait olan Hollanda’da bir şirkettir. Bu tip şirketler, yabancı ana şirketle çok daha fazla bağlantılı olan Hollanda şubelerine nazaran çok daha kullanışlıdır.

Ana ülkedeki yabancı şirket Hollanda’daki iştirakini kontrol edebilir ancak şubelerin aksine, iştirakin ülkedeki işlem, borç ve yükümlülüklerinden tamamen sorumlu değildir. İştirak, ana şirketle aynı ticari faaliyetleri yürütmek zorunda değildir. Yani, gerekli izinler alındığı takdirde iştirak, ana şirketin ticari faaliyetlerinden farklı ticari faaliyetlerde de bulunabilir. Dolayısıyla da yabancı şirkete karşı daha az sorumluluk taşır. Bu iki özellik dikkate alındığında iştiraklerin avantajları gözler önüne serilmektedir.

Hollanda'da bir iştirak açarken, kurucular en yaygın olan iki form arasında seçim yapabilir: özel limited yükümlülük şirketleri ve halka açık limited yükümlülük şirketleri.
Hollanda’daki yasal iştirak çeşitleri

Özel limited şirketi (Dutch BV), özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından tercih edilen şirket tipidir. BV şirketi şeklinde Hollanda’da iştirak açmak için minimum sermaye tutarı zorunluluğu yoktur. Bu şirket yalnızca 1 Avro ile kurulabilir. Sermaye, devredilemez kayıtlı hisselere bölünmelidir. Hissedarların yükümlülüğü, şirket sermayesine yaptıkları katkıyla sınırlıdır ve Dutch tipi işletilmenin yönetimi en az bir yönetici tarafından yürütülmelidir. BV şirketi kurmanın birçok yöntemi vardır. Bu yöntemler, hissedar ve yönetici gizliliği, vergi indirimi, Hollanda Vakıfları gibi diğer özel yapılar tarafından sahip olunan uluslararası işletmeler ve BV şirketleri için tasarlanmış holding yapıları ve benzeri birçok avantaj sağlar.

Bir girişimci, dilerse halka açık limited şirketi (NV şirketi) şeklinde Hollanda’da iştirak de kurabilir. Bu iştirakin, tüm paydaşları tarafından sağlanmış en az 45,000 Avro başlangıç sermayesi olması gerekir. Bu işletme türü, özel limited yükümlülük şirketlerinden farklı olarak, hamiline yazılı hisse senetleri için bir sertifika verebilir. Hisseler aynı zamanda halka da arz edilebilir. Pay sahiplerinin sorumluluğu, şirkete aktarılan sermaye ile sınırlıdır. Özel limited şirketlerin aksine, halka açık limited yükümlülük şirketleri şirket Menkul Kıymetler Borsası’nda yer alabilir.

Hollanda'da iştirak kurduktan sonra yönetim, yönetim kurulundaki en az iki yönetici tarafından güvence altına alınmalıdır. Yönetimin faaliyetlerini kontrol etmek için bir denetim organı da atanabilir. Büyük şirketler, özellikle NV, yıllık muhasebe, raporlama ve denetim açısından daha katı yükümlülüklere sahiptir.
 

Hollanda’da iştirakler için tescil prosedürü

 

Hollanda’da bir iştirak tescil ettirmek için öncelikli olarak ana paranın yatırılacağı ve mevduat sertifikasının düzenlenebileceği bir banka hesabı açılması gerekmektedir.
Seçilen şirket adının benzersiz olduğu kurucular tarafından garanti edilmeli ve aynı adın Ticaret Odası’nda kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Adın geçerliliğine ilişkin onay e-postayla alınır ve bu yanıta göre iştirak kuruluş süreci başlatılabilir.

Hollanda'da iştirak açmak için, Ticaret Odası tescil işlemi yapılmadan önce Adalet Bakanlığı'ndan bir "itiraz yoktur beyanı" temin edilmesi gerekmektedir. Yatırımcı, itiraz yoktur beyanı almak için bir başvuru yapmalıdır ve başvuru için gerekli ücreti ödemelidir.
Ana sözleşme, Hollanda'da iştirak açma başvurusu ve vakıf işlemleri noter onaylı olmalıdır. Bahse konu dokümanlar için noter onayı alındıktan sonra, teminat belgesi ve "itiraz yoktur beyanı" ile birlikte Ticaret Odası’na teslim edilmelidir.
 

Hollanda’da iştirak vergilendirmesi

 

İştirak, Hollanda'da kayıtlı olduğu sürece yerleşik şirket olarak kabul edilir ve diğer Hollanda’da yer alan şirketler ile aynı kurumlar vergisini ödemekle yükümlüdür. Bu nedenle, vergi makamlarına kayıt zorunluluğu vardır. Aynı zamanda, Hollanda'da çalışanlar işe alınırken sosyal güvenlik makamlarına kayıt yaptırılmalıdır.

Hollanda'daki kurumlar vergisi, ilk 200.000 Avro için %20, bu miktarı aşan kâr tutarı için ise %25'dir. Yerleşik şirketler dünya genelindeki gelirlerine göre vergilendirilir. Hollanda, Avrupa Birliği üyesi olduğu için, AB Ana Şirket-İştirak Yönergesi, burada kurulu yabancı şirketlerin iştirakleri için de geçerlidir. Bu yönerge, Hollanda ve diğer ülkeler arasında imzalanan çifte vergi anlaşmaları ile birlikte önemli vergi avantajları ve vergi indirimi sağlar.

Hollanda'daki diğer kurum vergileri, emlak vergisi, sosyal güvenlik katkısı ve transfer vergisidir. Vergi yılı genellikle muhasebe yılıyla aynıdır ve Hollanda’da yer alan iştiraklerin muhasebe ve raporlama esaslarını gözetmesi gerekir. Mevcut raporlama şartlarına uyulmaması çeşitli cezalarla sonuçlanır.

Hollanda'da iştirakler için Hollanda işletme tescil prosedürü oldukça nettir ve genellikle sekiz iş günü sürer.

Hollanda'da iştirak kurma prosedürü hakkında daha fazla bilgi edinmek için Hollanda’da yer alan şirket kurma aracılarımızla irtibata geçebilir ve konuya ilişkin çeşitli hususlarda yardım alabilirsiniz.