Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Hollanda’da Şube Açma

Uffici-Virtuali-in-Olanda.jpgDüşük maliyetlerle Hollanda'da varlıklarını oluşturmak isteyen yabancı şirketler şube açabilirler. Bu işletme tipi, tüzel kişilik olarak değil, yabancı şirketin bir uzantısı olarak değerlendirilir; bu nedenle, faaliyetleri ile ilgili tüm yükümlülükler, yurt dışındaki ana şirket tarafından üstlenilir.

Hollanda'daki şube faaliyetleri, vekâletname aracılığıyla ana şirket adına hareket edecek bir temsilci tarafından güvence altına alınmalıdır. Hollanda şubesinin ana şirketle aynı iş faaliyetlerini yerine getirmesi ve aynı adı taşıması gerekir. Faaliyetlerini düzenleyen kanunlar hem Hollanda kanunları hem de yabancı şirketin ikamet ettiği ülke kanunları olacaktır.

Şube, Hollanda’daki diğer şirket tiplerine göre daha düşük maliyetli daimi bir kuruluş olduğu ve asgari sermaye şartı bulundurmadığı için tercih edilen bir ticaret şeklidir.

 

Hollanda’daki şube ile yerel şirket arasındaki farklar
 

Hollanda'da şube ile Hollanda’da iştirak gibi diğer işletme tipleri arasındaki en önemli fark, şubenin yurt dışındaki ana şirkete tamamen bağlı olmasıdır. Bu, Hollanda'daki şubenin borç ve yükümlülüklerinden yabancı şirketin sorumlu olacağı anlamına gelir.

Şirket tescil prosedürü, Dutch BV gibi diğer şirket türlerine göre daha kolaydır ama şubenin de istihdam ve vergi yasalarını gözetmesi gereklidir. Örneğin kanun, bir şubenin çalışanlarının sosyal sigorta için kaydettirilmesini şart koşabilir. Sigorta kaydı yapılmamışsa, şube temsilcisi, katkıları ödenmemesinden şahsen sorumlu olabilir. Hollanda'da açılan bir şubeye genellikle yerel şirketlerle aynı mali yükümlülükler uygulanır.
Hollanda ve diğer ülkelerce imzalanmış çifte vergi anlaşmaları, temettüler, gayri maddi hak bedelleri veya faiz oranları için indirimli stopaj vergisi aracılığıyla şubenin daha düşük miktarda vergi ödemesini sağlar.

 

Hollanda’da şube tescili
 

Ticari faaliyetlere başlamadan önce şube, uygun belgeler ve bilgilerle Ticari Sicil'deki Yerel Ticaret Odası'na kayıt yaptırılmalıdır. Dokümanlar, menşei ülkeden noter tasdikli olmalı ve yeminli tercüman tarafından Hollandaca dilini çevrilmelidir.

Kuruluş için istenen belgeler duruma göre farklılık gösterebilir ancak genellikle aşağıdaki bilgiler gerekli olacaktır: yabancı şirketin varlığının kanıtı (şirketin tescil tarihini ve bilgilerini gösteren yerel ticaret sicilinden alınmış bir belge), tescil belgesi, şirket adı ve kayıtlı adresi, yönetim kurulu ve sekretaryanın adları ve bilgileri (veya herhangi bir yönetim şeklindeki sekretarya biçiminin), şube kurulması kararının alındığı toplantı tutanağı, şube adı ve adresi, şube adı ve adresi, atanan temsilcinin adı, temsilcisinin yetkileri ve şube tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler.
 
Şube tescil ettirildikten sonra Ticaret Odası, tescil numarasının yer aldığı kayıt belgesini sunacaktır. Bu adımın ardından şube, vergi makamlarına ve sosyal güvenlik fonlarına kayıt ettirilmelidir. Bütün bu adımlar tamamlandıktan sonra, şube ülkedeki ticari faaliyetlerine başlayabilir.
 

Hollanda’da şube kurmanın avantajları

 

Kayıt süreci, yatırım yapılacak ülke içerisinde yerleşik olacak şirketlere göre daha kolay ve hızlı olduğu için bazı yabancı kuruluşlar şube açmayı tercih edebilirler. Daha düşük kuruluş maliyeti de avantaj sağlar ve raporlama ve muhasebe yükümlülükleri de daha rahattır.

Hollanda şubelerinin özellikleri, diğer herhangi bir ülkedeki şubelerle neredeyse aynıdır. Örneğin, Hong Kong şubeleri benzer kayıt ve vergilendirme prosedürlerine sahiptir. Bununla birlikte, şirketin kuruluşu için ülkenin tüm kural ve yönetmeliklerine uyduğunuzdan emin olmak için ülkedeki bir avukata veya bir şirket kurma uzmanına başvurmanız en güvenli yol olacaktır.

Şubeler ve diğer tüzel kişilikler hakkında daha fazla bilgi için Hollanda’daki şirket kurma acentalarımıza başvurabilirsiniz.