Hollanda’da İştirak Açma

Hollanda'daki bir iştirak, tam tüzel kişiliği olan ve sermayesi tamamen veya kısmen yabancı bir şirkete ait olan Hollanda’da bir şirkettir. Bu tip şirketler, yabancı ana şirketle çok daha fazla bağlantılı olan Hollanda şubelerine nazaran çok daha kullanışlıdır. Ana ülkedeki yabancı şirket Hollanda’daki iştirakini kontrol edebilir ancak şubelerin aksine, iştirakin ülkedeki…
Read More