Συστήστε Παράρτημα στην Ολλανδία

Oι οποίες επιθυμούν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην Ολλανδία με χαμηλό κόστος, μπορούν να προχωρήσουν στη σύσταση παραρτήματος. Αυτή η μορφή εταιρίας δεν θεωρείται νομική οντότητα αλλά επέκταση της ξένης εταιρίας, γι’ αυτό όλη η ευθύνη για τις πράξεις που πραγματοποιούνται βαρύνει την μητρική εταιρία στο εξωτερικό.   Οι…
Read More