Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Sådan starter man en virksomhed i Holland

Permesso-di-soggiorno-in-Olanda.jpgVi er en gruppe agenter med base i Amsterdam, som hjælper med oprettelse af virksomhed. Hvis du er interesseret i at starte en virksomhed i Holland og gerne vil køre en forretning her i landet, er du velkommen til at kontakte os med det samme angående priser, betingelser og papirarbejde. Vi tilbyder dig en mulighed for at få assistance af vores repræsentanter, som vil hjælpe dig med at starte din virksomhed så snart som muligt. 

 

Hvilken form for virksomhed kan du starte i Holland?

 

1) Det hollandske anpartsselskab. Du kan registrere denne form for virksomhed, hvis du minimum har en aktiekapital på 1 euro i overensstemmelse med selskabsloven, der for nyligt blev ændret.

 

Hvis investorer, der åbner et hollandsk anpartsselskab, skal oprette det som et hollandsk holdingselskab, har de brug for hjælp fra et lokalt forvaltningsfirma eller en virksomhedssekretær. Man kan finde disse tjenester via CompanyFormationNetherlands.com.

 

2) Det almindelige partnerskab. Denne form for forretning er for virksomheder med to eller flere partnere samlet under det samme navn og som har de samme økonomiske formål, med ubegrænset ansvar for virksomhedens gæld. De deler overskuddet mellem sig, og de behøver ikke ligge en minimumaktiekapital, som ved et hollandsk anpartsselskab. Kreditorerne kan tage de personlige aktiver fra hvert medlem af partnerskabet, hvis der er gæld, som ikke kan dækkes af virksomhedens midler.

 

3) Hollandsk begrænset partnerskab. Hvis man gerne vil indgå en anden form for partnerskab, det Hollandske begrænsede partnerskab, skal man mindst være to partnere – en overordnet, der har ubegrænset ansvar og træffer ledelsesbeslutninger, og en tavs partner, der skal levere kapital til virksomheden og hvis ansvar er begrænset til de økonomiske bidrag.

 

4) Professionelt partnerskab består af mindst to partnere, som er ansvarlige for deres krav. Denne form for forretning egner sig bedst til, når man udøver et erhverv og ikke for forretning.

 

5) Offentligt anpartsselskab. Denne form for forretning egner sig til store investeringer, og der er brug for en aktiekapital på 45.000 euro. Aktionærernes generalforsamling har ansvaret for ledelsesbeslutningerne. Bestyrelsen er ansvarlig for de daglige beslutninger.

 

Afdelinger/datterselskaber af udenlandske virksomheder. Repræsentanter for udenlandske firmaer, som gerne vil åbne en filial eller et datterselskab i Holland, skal levere den nystiftede virksomheds kapital (i tilfælde af et hollandsk datterselskab) og stå til ansvar for den nystiftede virksomheds aktiviteter (i tilfælde af en hollandsk filial).

 

Hvad er proceduren, når man gerne vil starte en virksomhed i Holland?

 

Hvis du beslutter dig for at oprette en virksomhed i Holland, skal du udarbejde aktieselskabsvedtægterne og prøveunderskrifterne, udfylde særlige blanketter samt fremlægge kopier af identifikationsdokumenter for de aktionærer og direktører, som skal lede virksomheden. Oprettelsesprocedurerne for den hollandske virksomhed kræver en offentlig notar, der bekræfter underskrifter og analyse af dokumenterne. Forretningsmændene skal henvende sig hos en bank i Holland og oprette en bankkonto. Næste skridt er at ansætte en revisor, når virksomheden er registreret.

 

Vi kan også tilbyde dig regnskabstjenester i andre europæiske lande ved hjælp af vores affilierede, såsom Dubai, Slovenien, Italien, Østrig, Rusland osv. 

 

 

Fremgangsmåden for registrering af en virksomhed i Holland

 

 

TRIN 1

 

Man skal levere alle de nødvendige oplysninger til vores firma vedrørende inkorporeringen. I tilfælde af et hollandsk anpartsselskab (den mest populære type virksomhed i Holland) skal man for eksempel levere:

 

Information om aktionærer og direktører for den fremtidige hollandske virksomhed

 

Kopier af aktionærernes (hvis de er fysiske personer), direktørernes samt de ultimative ejeres pas, hvis det er relevant.

 

Uddrag af virksomhedens handelsregister med apostillestempel (vedtægter udstedt af Erhvervsstyrelsen), hvis aktionærerne er andre udenlandske virksomheder

 

Nødvendig social kapital (minimum er 1 euro)

 

TRIN 2

 

Man skal kontakte en hollandsk offentlig notar, når virksomhedens oplysningsdokumenter skal underskrives, eller man kan underskrive dokumenterne i udlandet og sende originalerne til vores firmaadresse i Amsterdam. I sidstnævnte tilfælde vil vores kontor levere disse dokumenter, og de skal legaliseres korrekt. Ikke desto mindre er det i dette tilfælde ikke nødvendigt, at man tager helt til Holland.

 

TRIN 3

 

Vores firma vil ansøge om inkorporering hos det hollandske handelsregister.

 

Inden du starter din hollandske forretning, skal handelskammeret kontrollere navnet på det nye hollandske firma, for at se om det kan godkendes i henhold til den hollandske lovgivning. Derefter kan navnet reserveres, og investoren vil modtage er certifikat for det pågældende navn. Dernæst skal vedkommende åbne en bankkonto og indbetale minimum kapitalandelen. Næste punkt er notarisering af virksomhedsdokumentet, som udarbejdes og underskrives af en notar.

 

Dokumenterne for det nye firma vil forelægges for handelskammeret, som i løbet af få timer vil tilvejebringe et registreringsnummer, hvis dokumenterne leveres personligt. Hvis dokumenterne sendes med posten, kan denne procedure tage en uge. Meddelelsen om inkorporeringen bringes i det hollandske statstidende (Staatscourant), og processen vil udføres af kammeret.

 

Det er nødvendigt med et skattenummer, så investorerne skal sende en registreringsblanket til de lokale skattemyndigheder. Man er også nødt til at sende en separat registreringsblanket for indkomstskat. Man kan få de nødvendige blanketter hos de lokale skattemyndigheder eller på de officielle hjemmesider, og de skal omfatte virksomhedens samt medlemmernes oplysninger.

 

Når firmaet er blevet registreret i Holland, skal ejeren ansætte en revisor til hjælp med skat, revision og finansiel rådgivning.

 

Hvis du har brug for hjælp af en advokat i Holland, kan vi anbefale dig en lokal advokat, som kan yde dig juridisk bistand med hensyn til dine forretningsaktiviteter. Vi kan sætte dig i forbindelse med advokater i hele Europa, hvis du gerne vil oprette en virksomhed i andre lande. Og hvis du ønsker at starte en hedgefond (investeringsselskab) i Holland eller i et andet land, synes vi, at du skal kigge nærmere på FundWorld – din vejledning til, hvordan du starter en fond hvor som helst i verden.

 

Økonomisk overblik i Holland

 

Udenlandske investorer vælger at registrere en virksomhed i Holland på grund af landets stabile industri og økonomi. Den primære industrielle aktivitet i Holland er fødevareindustrien. Millioner af udenlandske handlende har i de sidste årtier åbnet en virksomhed i Holland, hvilket bidrager til landets økonomiske vækst.

 

Næsten en tredjedel af de udenlandske investorer besluttede sig for at oprette en virksomhed i den private sektor i Holland, hovedsageligt i fremstillingssektoren. Maskinindustrien samt tekniske produkter, kemikalier, olie og byggeri dog også højt udviklede. Ikke desto mindre er Holland ret attraktiv, hvad angår oprettelse af en virksomhed på grund af landets gunstige forbindelser med lande over hele verden, især Tyskland, Belgien, Frankrig og Storbritannien.