Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

การจัดตั้ง บริษัท ในเนเธอร์แลนด์

Dutch-construction-sector-registers-6.8-rise-in-2017เราคือตัวแทนการจัดตั้งบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ หากคุณสนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจในฮอลแลนด์และเริ่มทำธุรกิจในประเทศนี้ โปรดติดต่อเราได้ทันทีสำหรับราคา เงื่อนไข และเอกสารต่างๆ เรานำเสนอความเป็นไปได้ให้กับคุณในการได้รับความช่วยเหลือจากตัวแทนของเราซึ่งจะช่วยให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้โดยเร็วที่สุด 

 

คุณสามารถเปิดธุรกิจประเภทใดในเนเธอร์แลนด์ได้บ้าง?

 

1) ดัตช์ BV (บริษัทจำกัด) บริษัทประเภทนี้สามารถจดทะเบียนได้ หากคุณมีทุนเรือนหุ้นขั้นต่ำ 1 ยูโรตามกฎหมายบริษัทซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่นานมานี้ ทั้งนี้

 

นอกจากนี้ หากนักลงทุนที่เปิดดัตช์ BV มีความต้องการจัดตั้งเป็นบริษัทดัตช์โฮลดิ้ง พวกเขาจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทที่สามารถไว้วางใจได้ในท้องถิ่นหรือบริการเลขานุการบริษัท โดยพวกเขาสามารถรับบริการเหล่านี้ได้ผ่านทาง CompanyFormationNetherlands.com

 

2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธุรกิจประเภทนี้มีไว้สำหรับบริษัทที่มีคู่ค้าตั้งแต่สองรายขึ้นไป ซึ่งรวมตัวภายใต้ชื่อเดียวกันและมีวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน โดยไม่จำกัดความรับผิดต่อหนี้สินของบริษัท ทั้งนี้ พวกเขาได้แบ่งผลกำไรในหมู่พวกเขาและไม่จำเป็นต้องแสดงทุนขั้นต่ำอย่างเช่นดัตช์ BV นอกจากนี้ทรัพย์สินส่วนบุคคลของสมาชิกทั่วไปในห้างหุ้นส่วนนั้นสามารถดำเนินการโดยเจ้าหนี้ได้ ในกรณีที่มีหนี้สินซึ่งไม่สามารถครอบคลุมได้โดยเงินทุนของบริษัท

 

3) ห้างหุ้นส่วนจำกัดดัตช์ ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนรูปแบบอื่น ห้างหุ้นส่วนจำกัดดัตช์จำเป็นต้องมีคู่ค้าอย่างน้อยสองราย – โดยหนึ่งในนั้นจะต้องมีหนี้สินไม่จำกัดและเป็นผู้ตัดสินใจในการจัดการ – ในขณะที่อีกหนึ่งรายนั้นจะต้องส่งเงินทุนให้แก่บริษัทและมีข้อจำกัดความรับผิดชอบตามจำนวนที่เขาได้ลงทุน    

  

4) ห้างหุ้นส่วนระดับมืออาชีพ เกิดจากคู่ค้าขั้นต่ำสองราย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องของพวกเขา ธุรกิจประเภทนี้เป็นที่ต้องการสำหรับการฝึกฝนอาชีพและไม่ใช่เพื่อธุรกิจ

 

5) บริษัทมหาชนจำกัด รูปแบบธุรกิจนี้เหมาะสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่และจำเป็นต้องมีทุนเรือนหุ้นมูลค่า 45,000 ยูโร การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ในการตัดสินใจการจัดการ โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงานในแต่ละวัน

 

สาขา/บริษัทย่อย ของบริษัทต่างชาติ ตัวแทนของบริษัทต่างชาติที่ต้องการเปิดสาขาหรือบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์จำเป็นต้องส่งเงินทุนของกิจการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (ในกรณีของการเปิดบริษัทย่อยดัตช์) และรับผิดชอบต่อกิจกรรมของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (ในกรณีของการเปิดสาขาดัตช์)

 

ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศเนเธอร์แลนด์มีอะไรบ้าง?

 

หากคุณตัดสินใจที่จะจัดตั้งบริษัทในประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณจะต้องร่างข้อบังคับพร้อมตัวอย่างลายเซ็น จากนั้นกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มพิเศษและแสดงสำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นและกรรมการที่จะบริหารจัดการบริษัท โดย ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทชาวดัตช์ จำเป็นต้องมีทนายความสาธารณะเพื่อลงนามและวิเคราะห์การกระทำดังกล่าว ซึ่งนักธุรกิจควรไปที่สำนักงานที่จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์และเปิดบัญชีธนาคาร หรืออีกขั้นตอนหนึ่งคือการว่าจ้างนักบัญชีหลังจากที่บริษัทได้จดทะเบียน

 

 

ทั้งนี้ เราสามารถให้บริการด้านบัญชีในประเทศอื่นๆในยุโรปผ่านทางบริษัทในเครือของเรา อาทิเช่น ดูไบ สโลเวเนีย อิตาลี ออสเตรีย รัสเซีย เป็นต้น

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทในประเทศเนเธอร์แลนด์

 

ขั้นตอนที่ 1

 

ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่บริษัทของเราสำหรับการจัดตั้งบริษัท ตัวอย่างเช่นในกรณีของดัตช์ BV (ประเภทบริษัทซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดในฮอลแลนด์) โดยคุณจะต้องระบุ:

 

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทดัตช์ในอนาคต

สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น (หากเป็นบุคคลธรรมดา) กรรมการ และ UBO (เจ้าของผลประโยชน์สูงสุด) หากมี

ส่วนคัดลอกจากทะเบียนการค้าของบริษัท (ข้อบังคับที่ออกโดย Companies House) หากผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทต่างชาติ

ทุนทางสังคมที่จำเป็น (ขั้นต่ำคือ 1 ยูโร)

 

ขั้นตอนที่ 2

 

ไปที่สำนักทนายความสาธารณะชาวดัตช์เพื่อลงนามในเอกสารการจัดตั้งบริษัท หรือลงนามในเอกสารที่ต่างประเทศและส่งต้นฉบับมายังที่อยู่บริษัทของเราในกรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งในกรณีหลัง เอกสารเหล่านี้จะได้รับการจัดเตรียมโดยสำนักงานของเราและจะต้องได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ดังนั้น ในกรณีนี้การเดินทางมายังฮอลแลนด์ของคุณจึงไม่มีความจำเป็น

 

ขั้นตอนที่ 3

 

บริษัทของเราจะยื่นขอจดทะเบียนกับทะเบียนการค้าของดัตช์ โดยก่อนที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจในเมืองดัตช์  ชื่อของบริษัทดัตช์แห่งใหม่จะต้องได้รับการตรวจสอบที่หอการค้าเพื่อดูว่าเป็นที่ยอมรับตามกฎหมายของดัตช์หรือไม่ จากนั้นจึงจะสามารถทำการจองชื่อและนักลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสำหรับชื่อดังกล่าว ขั้นตอนถัดมาคือการเปิดบัญชีธนาคารและฝากส่วนแบ่งขั้นต่ำไว้ ถัดไปจะเป็นการรับรองเอกสารของโฉนดที่ดินบริษัท ซึ่งลงนามและร่างโดยทนายความ 

 

เอกสารของบริษัทใหม่จะถูกส่งไปยังหอการค้าซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการออกหมายเลขทะเบียนให้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงสำหรับกรณีที่มีการจัดส่งโดยบุคคล อย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้อาจใช้เวลามากถึงหนึ่งสัปดาห์หากเอกสารถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ การประกาศการจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษาเนเธอร์แลนด์ (Staatscourant) และกระบวนการนี้จะถูกดำเนินการโดยสภา

 

นอกจากนี้ เพื่อรับหมายเลขภาษี ผู้ลงทุนจำเป็นต้องส่งแบบฟอร์มการจดทะเบียนที่หน่วยงานด้านภาษีท้องถิ่น โดยจะต้องมีการแยกแบบฟอร์มการจดทะเบียนและภาษีเงินได้ต่างหาก ซึ่งแบบฟอร์มที่จำเป็นจะสามารถรับได้ที่เจ้าหน้าที่ภาษีท้องถิ่นหรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และจะต้องประกอบด้วยข้อมูลของบริษัทและสมาชิก

 

โดยหลังจากที่คุณได้จดทะเบียนบริษัทในประเทศเนเธอร์แลนด์แล้ว เจ้าของควรจ้างนักบัญชีเพื่อให้มาช่วยเหลือด้านภาษี การตรวจสอบ และการให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน

 

หากคุณต้องการใช้บริการของทนายความในประเทศเนเธอร์แลนด์ เราขอแนะนำทนายท้องถิ่นที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ โดยเราสามารถเชื่อมโยงคุณกับทนายความต่างๆทั่วยุโรปได้หากคุณต้องการจัดตั้งบริษัทในประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ ในกรณีที่คุณต้องการเริ่มต้นกองทุนป้องกันความเสี่ยงในเนเธอร์แลนด์หรือในประเทศอื่นๆ เราขอเชิญคุณให้เข้ามาดูที่ FundWorld ซึ่งได้รวบรวมคำแนะนำสำหรับการเริ่มต้นกองทุนทุกแห่งในโลก

 

ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศเนเธอร์แลนด์

 

นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่เลือกที่จะจดทะเบียนบริษัทในประเทศเนเธอร์แลนด์เนื่องด้วยเสถียรภาพทางด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมหลักทางอุตสาหกรรมในประเทศเนเธอร์แลนด์คืออุตสาหกรรมอาหาร ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ค้าต่างชาตินับล้านคนเข้ามาเปิดบริษัทในประเทศเนเธอร์แลนด์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนช่วยในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

เกือบหนึ่งในสามของนักลงทุนต่างชาติตัดสินใจที่จะจัดตั้งบริษัทในประเทศเนเธอร์แลนด์ในภาคส่วนเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคการผลิต อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเครื่องจักรไฟฟ้าตลอดจนผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรม สารเคมี ปิโตรเลียม และการก่อสร้างล้วนมีการพัฒนาในระดับสูงเช่นกัน ทั้งนี้ เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศมีความน่าสนใจสำหรับการจัดตั้งบริษัท เนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะเยอรมนี เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร