Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์

Why-open-a-company-in-Curacaoบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ คือบริษัทดัตช์ทั่วไปที่มีสภาพทางกฎหมายครบถ้วน และมีทุนเรือนหุ้นเป็นของบริษัทต่างชาติทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ดังนั้นความแตกต่างนี้จึงถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากเมื่อเทียบสาขาดัตช์ ซึ่งเป็นกิจการที่เชื่อมโยงกับบริษัทแม่ในต่างประเทศโดยตรง

 

ทั้งนี้ บริษัทต่างชาติในต่างประเทศสามารถกำกับดูแลบริษัทย่อยดัตช์ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกรณีของสาขา บริษัทย่อยจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำและหนี้สินทั้งหมดในประเทศ รวมถึงไม่จำกัดการดำเนินธุรกิจรูปแบบเดียวกันกับบริษัทแม่ โดยบริษัทย่อยสามารถจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศได้มากขึ้นหากต้องการ  ดังนั้นเมื่อนำจุดนี้มารวมกับการไม่จำกัดความรับผิดชอบต่อบริษัทต่างชาติ จึงได้กลายเป็นสองจุดหลักซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทย่อยที่สำคัญมากที่สุด

 

โดยเมื่อจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ก่อตั้งสามารถเลือกได้ระหว่างสองรูปแบบที่พบมากที่สุด คือ บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

รูปแบบทางกฎหมายของบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์

 

บริษัทจํากัด (ดัตช์ BV) เป็นรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยไม่มีการกำหนดทุนขั้นต่ำทางกฎหมายสำหรับการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เป็นรูปแบบบริษัท BV และบริษัทรูปแบบนี้ยังสามารถจัดตั้งได้เพียง 1 ยูโรเท่านั้น อย่างไรก็ตามทุนเรือนหุ้นจำเป็นจะต้องแบ่งเป็นหุ้นจดทะเบียนซึ่งไม่สามารถโอนได้ ทั้งนี้ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นจะถูกจำกัดตามจำนวนที่เขาผู้นั้นได้มีส่วนร่วมในเงินทุนของบริษัท รวมถึงการจัดการประเภทของธุรกิจดัตช์ซึ่งมีผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งคน นอกจากนี้ยังมีวิธีการมากมายในการจัดตั้งบริษัท BV ยกอย่างเช่น วิธีที่สามารถรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและกรรมการ การลดภาษี โดยยึดโครงสร้างที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศและบริษัท BV ซึ่งดูแลโดยโครงสร้างพิเศษอื่นๆ อาทิเช่น องค์กรดัตช์

 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการสามารถจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เป็นรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด (บริษัท NV) ด้วยทุนเรือนหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 45.000 ยูโร ซึ่งแบ่งออกเป็นหุ้นจดทะเบียนและหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือ ทั้งนี้ บริษัทรูปแบบนี้จะมีความแตกต่างจากบริษัทจำกัดเนื่องด้วยหุ้นของบริษัทสามารถถูกโอนให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ และบริษัทมหาชนจำกัดยังสามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกด้วย โดยในส่วนการรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นจะถูกจำกัดด้วยจำนวนทุนที่เขาผู้นั้นได้ระดมให้แก่บริษัท  

 

หลังจากจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์แล้ว การดำเนินงานจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้จัดการอย่างน้อยสองคนจากคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ยังอาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลเพื่อตรวจสอบกิจกรรมของฝ่ายบริหารเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทขนาดใหญ่อย่าง NV มักจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีรายปี การรายงาน และการตรวจสอบบัญชีมากขึ้น 

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 

บริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์สามารถจดทะเบียนด้วยการเริ่มต้นจากการเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อฝากเงินงวดแรกและออกใบรับรองการฝากเงิน

ทั้งนี้ ผู้ก่อตั้งจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการจดทะเบียนว่าชื่อที่เลือกไม่ซ้ำกับธุรกิจอื่นๆ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่หอการค้า การยืนยันความถูกต้องของชื่อจะได้รับผ่านทางอีเมล์ และหลังจากที่ได้รับคำตอบแล้ว บริษัทย่อยจึงสามารถเริ่มต้นดำเนินการจดทะเบียนได้

 

นอกจากนี้ ยังต้องมี "คำประกาศไม่คัดค้าน" จากกระทรวงยุติธรรมก่อนการจดทะเบียนที่หอการค้าเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยนักลงทุนจะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอคำประกาศไม่คัดค้านและเขาผู้นั้นจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมด้วย    

 

ข้อบังคับของสมาคม การยื่นคำร้องขอจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ และโฉนดที่ดินขององค์กรจะต้องได้รับการรับรอง ซึ่งเอกสารที่กล่าวข้างต้นจะต้องถูกส่งไปยังหอการค้า พร้อมกับใบรับรองการฝากเงินและ "คำประกาศไม่คัดค้าน"

 

การเก็บภาษีบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 

ตราบเท่าที่บริษัทย่อยได้มีการจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ ถือได้ว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทท้องถิ่นและจำเป็นต้องเสียภาษีนิติบุคคลเฉกเช่นเดียวกับบริษัทดัตช์อื่นๆ ด้วยเหตุนี้ การจดทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษีจึงกลายเป็นข้อบังคับ โดยในขณะเดียวกัน การจดทะเบียนที่หน่วยงานประกันสังคมจะต้องถูกดำเนินการเมื่อมีการจ้างพนักงานในเนเธอร์แลนด์เกิดขึ้น  

 

ทั้งนี้ ภาษีเงินได้นิติบุคคลของดัตช์อยู่ที่ 20% สำหรับ 200,000 ยูโรแรก และ 25% สำหรับกำไรที่เกินจากจำนวนนี้ โดยบริษัทท้องถิ่นจะต้องถูกหักภาษีจากรายได้ทั่วโลกของตน และเนื่องจากประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ด้วยเหตุนี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับบริษัทย่อยในสหภาพยุโรปจำเป็นต้องนำมาปรับใช้กับบริษัทย่อยของบริษัทต่างชาติที่จัดตั้งขึ้นที่นี่ ดังนั้นข้อกำหนดนี้ รวมทั้งอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ลงนามระหว่างประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศอื่นๆ จึงมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สำคัญ รวมถึงการบรรเทาภาษี 

 

สำหรับภาษีนิติบุคคลรูปแบบอื่นๆในประเทศเนเธอร์แลนด์ประกอบด้วย ภาษีอสังหาริมทรัพย์ เงินสมทบประกันสังคม และภาษีการโอน โดยปีภาษีมักจะสอดคล้องกับปีปฏิทิน ซึ่งบริษัทย่อยดัตช์จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักการทางบัญชีและการรายงาน เนื่องจากหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดเก็บที่ใช้ในปัจจุบันจะส่งผลให้เกิดบทลงโทษและค่าปรับในภายหลัง

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจดัตช์สำหรับบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นไม่ยุ่งยากและใช้เวลาประมาณแปดวันทำการเท่านั้น 

 

คุณสามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจในเนเธอร์แลนด์ได้ โดยติดต่อตัวแทนชาวดัตช์ของเราซึ่งจะคอยให้บริการทางด้านการจัดตั้งบริษัท รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ