Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Πως να συστήσετε μια εταιρία στην Ολλανδία

Set-up-an-e-commerce-business-in-the-NetherlandsΕίμαστε πράκτορες σύστασης εταιριών με βάση το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Εάν σας ενδιαφέρει να δημιουργήσετε την εταιρία σας στην Ολλανδία και να ξεκινήσετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα στη χώρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις τιμές, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα. Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να λάβετε την πολύτιμη βοήθεια που θα σας προσφέρουν οι εκπρόσωποί μας, οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε την έναρξη της εταιρίας σας το συντομότερο δυνατό. 

 

Τι είδους επιχειρήσεις μπορείτε να ανοίξετε στην Ολλανδία

 

1) Ολλανδική BV (εταιρία περιορισμένης ευθύνης). Αυτού του είδους η εταιρία μπορεί να δημιουργηθεί με ελάχιστο κεφάλαιο 1 EUR, σύμφωνα με την Εταιρική Νομοθεσία η οποία τροποποιήθηκε πρόσφατα.

 

Εάν οι επενδυτές προχωρήσουν στην έναρξη μιας Ολλανδικής BV, θα πρέπει να την χαρακτηρίσουν ως Ολλανδική Εταιρία Συμμετοχής και θα χρειαστούν τη βοήθεια που μπορεί να προφέρει μια ντόπια έμπιστη εταιρία ή υπηρεσίες εταιρικής γραμματειακής υποστήριξης. Μπορούν να βρουν αυτού του είδους τις υπηρεσίες μέσω της CompanyFormationNetherlands.com.

 

2) Ομόρρυθμη Εταιρία. Αυτού του είδους η επιχείρηση είναι κατάλληλη για εταιρίες με δύο ή περισσότερους συνεταίρους, οι οποίοι συνεργάζονται υπό μια κοινή επωνυμία, διαθέτοντας τους ίδιους οικονομικούς στόχους, με απεριόριστη ευθύνη όσον αφορά τα χρέη της εταιρίας. Μοιράζονται τα κέρδη μεταξύ τους και δεν είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν κάποιο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο, όπως στην περίπτωση της Ολλανδικής BV. Τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία του κάθε μέλους της συνεργασίας αυτής μπορούν να δεσμευτούν από τους πιστωτές, εφόσον υπάρξουν χρέη τα οποία να μην είναι εφικτό να καλυφθούν από την εταιρική περιουσία. 

 

3) Ολλανδική Περιορισμένη Ευθύνη. Για τη σύναξη μιας άλλης μορφής συνεργασίας, την Ολλανδική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, χρειάζονται τουλάχιστον δύο συνέταιροι – ένας ο οποίος μετέχει στο σχήμα με απεριόριστη ευθύνη και ο οποίος παίρνει τις διοικητικές αποφάσεις – και ένας σιωπηλός συνεργάτης, ο οποίος προσφέρει κάποιο κεφάλαιο στην εταιρία και έχει περιορισμένη ευθύνη έως το ποσό της συνεισφοράς του.   

 

4) Επαγγελματική Συνεργασία δημιουργείται από τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν την ευθύνη των αξιώσεών τους. Αυτού του είδους η εταιρία επιλέγεται κυρίως για την εξάσκηση κάποιου επαγγέλματος και όχι επιχειρηματικά. 

 

5) Ανώνυμη Εταιρία. Αυτού του είδους η επιχείρηση είναι κατάλληλη για μεγάλες επενδύσεις και απαιτεί ελάχιστο εταιρικό μετοχικό κεφάλαιο της τάξης των 45.000 EUR. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι υπεύθυνη για τις διοικητικές αποφάσεις. Το διοικητικό συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις καθημερινές αποφάσεις.  

 

Παραρτήματα/Θυγατρικές ξένων επιχειρήσεων. Οι εκπρόσωποι των ξένων εταιριών που επιθυμούν να ανοίξουν κάποιο παράρτημα ή θυγατρική στην Ολλανδία, πρέπει να συνεισφέρουν στο κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας εταιρίας (στην περίπτωση ολλανδικής θυγατρικής) και έχουν την ευθύνη για τις δραστηριότητες της νεοσυσταθείσας εταιρίας (στην περίπτωση ολλανδικού παραρτήματος)

 

Ποια είναι η διαδικασία έναρξης επιχείρησης στην Ολλανδία

 

Εάν αποφασίσετε να προχωρήσετε σε έναρξη εταιρίας στην Ολλανδία, θα πρέπει να συντάξετε το σχετικό καταστατικό της συνεργασίας και να συγκεντρώσετε το γνήσιο των υπογραφών, να συμπληρώσετε τα ειδικά έντυπα και να καταθέσετε αντίγραφα ταυτότητας των μετόχων και των διευθυντικών στελεχών που θα διαχειριστούν την επιχείρηση. Οι διαδικασίες έναρξης ολλανδικής εταιρίας απαιτούν τη συμμετοχή συμβολαιογράφου για τη σύνταξη και την υπογραφή των πράξεων. Οι επιχειρηματίες οφείλουν να επισκεφτούν κάποια τράπεζα στην Ολλανδία και να ανοίξουν εκεί τραπεζικό λογαριασμό. Ένα ακόμη απαραίτητο βήμα είναι η πρόσληψη λογιστή, μετά την σύσταση της εταιρίας.

 

Μπορούμε να σας προσφέρουμε λογιστικές υπηρεσίες και σε άλλες ευρωπαϊκές και μη χώρες, μέσω του δικτύου των συνεργατών μας, πχ. σε, Σλοβενία, Αυστρία, Ρωσία κλπ.

 

Τα βήματα για την έναρξη εταιρίας στην Ολλανδία

 

ΒΗΜΑ 1

 

Παρέχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην εταιρία μας για την εγγραφή. Στην περίπτωση της Ολλανδικής BV για παράδειγμα (το πιο δημοφιλές είδος εταιρίας στην Ολλανδία) θα χρειαστεί να δώσετε:

 

Πλήρη στοιχεία για τους μετόχους και διευθυντές της μελλοντικής ολλανδικής εταιρίας;

Αντίγραφα διαβατηρίου των μετόχων (ή φυσικών προσώπων), διευθυντών και τελικών πραγματικών δικαιούχων εφόσον αυτοί υπάρχουν;

Απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο Εταιριών (απόσπασμα του καταστατικού το οποίο εκδίδει η οικεία υπηρεσία) εάν οι μέτοχοι προέρχονται από άλλες ξένες εταιρίες;

Απαιτείται Κοινωνικό Κεφάλαιο (το ελάχιστο είναι 1 EUR).

 

ΒΗΜΑ 2

 

Επισκεφθείτε κάποιον Ολλανδό Συμβολαιογράφο για να υπογράψετε τα έγγραφα σύστασης της εταιρίας ή υπογράψτε τα έγγραφα στο εξωτερικό και στείλτε τα πρωτότυπα έγγραφα στη διεύθυνση της εταιρίας μας στο Άμστερνταμ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα έγγραφα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το γραφείο μας και θα πρέπει στη συνέχεια να τα επικυρώσετε. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητη η επίσκεψή σας στην Ολλανδία.

 

ΒΗΜΑ 3

 

Η εταιρία μας θα κάνει αίτηση εγγραφής στο Ολλανδικό Μητρώο Επιχειρήσεων.

 

Πριν προχωρήσετε στην έναρξη της ολλανδικής σας εταιρίας, η επωνυμία της ολλανδικής εταιρίας θα πρέπει ελεγχθεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο ώστε να διαπιστωθεί ένα είναι αποδεκτή σύμφωνα με την Ολλανδική Νομοθεσία. Στη συνέχεια, το όνομα μπορεί να δεσμευτεί και ο επενδυτής θα λάβει ένα πιστοποιητικό για την επωνυμία. Έπειτα, θα πρέπει να προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και να καταθέσει το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της εταιρίας, η οποία θα πρέπει να συνταχθεί και να υπογραφεί παράλληλα και από τον συμβολαιογράφο.

 

Τα έγγραφα της νέας εταιρίας θα πρέπει να σταλούν στο Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο θα προχωρήσει στην έκδοση αριθμού εγγραφής εντός λίγων ωρών, εάν τα έγγραφα παραδοθούν προσωπικά από τον δικαιούχο. Η συγκεκριμένη διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει μία εβδομάδα εφόσον τα έγγραφα σταλούν ταχυδρομικά. Η ανακοίνωση για την εγγραφή πραγματοποιείται στην Επίσημη Ολλανδική Εφημερίδα της Κυβερνήσεων (Staatscourant) και η διαδικασία υλοποιείται από το Επιμελητήριο.

 

Θα πρέπει να γίνει έκδοση ΑΦΜ, ώστε οι επενδυτές να μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή του στις τοπικές φορολογικές υπηρεσίες. Οφείλει να κατατεθεί ξεχωριστή αίτηση εγγραφής φόρου εισοδήματος. Τα απαραίτητα έντυπα υπάρχουν διαθέσιμα στις τοπικές εφορίες ή στους επίσημους ιστότοπους αυτών και πρέπει να περιέχουν τις πληροφορίες της εταιρίας και όσων μετέχουν σε αυτή.

 

Αφού προχωρήσετε σε έναρξη της εταιρίας στην Ολλανδία, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην πρόσληψη λογιστή που θα βοηθήσει όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις και δηλώσεις, στους λογιστικούς ελέγχους και στην παροχή χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής υποστήριξης.

 

Εάν χρειάζεστε τις υπηρεσίες κάποιου δικηγόρου στην Ολλανδία, μπορούμε να σας προτείνουμε ντόπιους δικηγόρους που θα σας προσφέρουν νομική κάλυψη για τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Μπορούμε να σας φέρουμε σε επαφή με δικηγόρους σε όλη την Ευρώπη, εφόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε στην έναρξη εταιριών και σε άλλες χώρες. Επιπλέον, στην περίπτωση που επιθυμείτε να προχωρήσετε στην επένδυση σε κάποιο αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης στην Ολλανδία ή σε κάποια άλλη χώρα, σας προσκαλούμε να.

 

Οικονομική επισκόπηση της Ολλανδίας 

 

Οι ξένοι επενδυτές επιλέγουν τη σύσταση εταιρίας στην Ολλανδία λόγω της σταθερού εμπορικού περιβάλλοντος και της σταθερής οικονομίας της χώρας. Η βασική εμπορική δραστηριότητα στην Ολλανδία είναι ο τομέας της βιομηχανίας των τροφίμων. Εκατομμύρια ξένων επιχειρηματιών προχωρούν στην έναρξη εταιριών στην Ολλανδία τις τελευταίες δεκαετίες, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

 

Σχεδόν το ένα τρίτο των ξένων επενδυτών αποφάσισαν να προχωρήσουν στη σύσταση εταιρίας στην Ολλανδία στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως στον τομέα της μεταποίησης. Ωστόσο, οι τομείς του ηλεκτρικού μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και τα προϊόντα στον τομέα των μηχανολογίας, χημικών, πετρελαίου και κατασκευών είναι επίσης ιδιαίτερα ανεπτυγμένοι. Επιπλέον, η Ολλανδία αποτελεί μια πολύ δημοφιλή επιλογή για τη σύσταση εταιριών και λόγω των καλών σχέσεων της με άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως είναι για παράδειγμα η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.