Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Uśpiona firma w Holandii

Establish-a-trust-in-the-NetherlandsPoza rejestracją nowej firmy Holandia oferuje możliwość zakupu gotowej firmy. Inwestor może wybrać założenie firmy w Holandii. Jest to proces, który wymaga złożenia różnych dokumentów i zazwyczaj wymaga pomocy oferowanej przez agenta tworzenia firmy. Może też kupić gotową firmę. Opcja ta umożliwia to inwestorowi szybsze rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Korzyści i ryzyko wynikające z kupna gotowej firmy


Jedną z najważniejszych zalet zakupu gotowej firmy jest natychmiastowa dostępność dla zagranicznych inwestorów. Ponieważ transfer firmy można zrealizować w ciągu jednego dnia, inwestor oszczędza czas i może rozpocząć aktywność biznesową kolejnego dnia.


Niektóre z najbardziej popularnych modeli gotowych firm, które zostały stworzone i sprzedawane inwestorom zagranicznym to prywatne firmy z ograniczoną odpowiedzialnością (Dutch BV). Jest to rodzaj firmy wymagającej mniejszego kapitału w porównaniu z publiczną, a jej akcjonariusze nie są osobiście odpowiedzialni za długi firmy. Zamiast tego, ich odpowiedzialność rozciąga się jedynie na kwotę zainwestowanego kapitału. Inwestorzy, którzy chcą kupić istniejącą firmę, biorą pod uwagę dodatkowe koszty, które mogą wiązać się z taką transakcją. Nasi eksperci zalecają korzystanie tylko z wiarygodnych osób trzecich świadczących usługi zakupu firmy.


Ryzyko, które należy wziąć pod uwagę, obejmuje wszelkie długi lub problemy prawne, które mogą wiązać się z istniejącą firmą. Nasi specjaliści zajmujący się rejestracją firm w Holandii mogą przekazać ci więcej informacji na temat dokładnego sprawdzenia czy gotowa firma, którą zamierzasz kupić, posiada wszystkie niezbędne dokumenty. Z należytą starannością przeprowadza się proces sprawdzenia przed zakupem gotowej firmy, a proces ten może być również wykorzystywany do innych transakcji biznesowych, takich jak fuzje i przejęcia.


Jak kupić gotową firmę w Holandii


Inne firmy, ale również osoby fizyczne mogą kupić gotową firmę w Holandii. Procedura zakupu obejmuje przedstawienie dokumentów identyfikacyjnych osoby kupującej gotową firmę, takie jak dowód osobisty lub paszport lub certyfikat rejestracji, jeśli firma wybiera gotową jednostkę prawną. Aby sfinalizować transakcję, wszystkie dokumenty prawne muszą zostać podpisane przez kupującego i sprzedającego w biurze notarialnym. Po zakończeniu procedury sprzedaży nowy właściciel firmy, a także inni akcjonariusze, mogą zmienić nazwę firmy i inne szczegóły w Statucie Firmy.

Jeśli firma nie jest starsza niż rok, będzie musiała uzyskać certyfikat "nie ma zastrzeżeń" ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości w Holandii. Po wydaniu tego certyfikatu firma może rozpocząć działalność gospodarczą.


System opodatkowania dla gotowych firm w Holandii


Po skompletowaniu całej dokumentacji i prawnemu przekazaniu jej nowemu właścicielowi, inwestor kupujący firmę może korzystać z systemu podatkowego ustalonego w Holandii z tytułu dywidend i zysków kapitałowych oraz traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanych przez ten kraj. Nasi agenci odpowiedzialni za tworzenie firm w Holandii zalecają, aby zagraniczni inwestorzy zatrudnili księgowego, który zajmie się wszystkimi aspektami finansowymi nowej firmy.


Prosta procedura powoływania dyrektorów firm


Proces powoływania nowych dyrektorów firmy jest dosyć prosty i obejmuje podpisanie dokumentu potwierdzającego rezygnację obecnego dyrektora, mianując nowego. Procedura ta może zostać dokonana, jeśli inwestor nie będzie mógł być obecny, korzystając z pomocy pełnomocnika.


Zmiana na nowego dyrektora następuje niezwłocznie, podobnie jak wzmianka w Certyfikacie Inkorporacji, Memorandum i Statucie firmy i innych odpowiednich dokumentach firmy.


Gdy gotowa firma zostanie kupiona przez inwestora, może on zatrudniać pracowników w Holandii. Kraj ma utalentowanych i wykwalifikowanych pracowników, ale zagraniczni inwestorzy mogą przywieźć nierezydentów do pracy w Holandii, pod warunkiem uzyskania zezwolenia na pracę.


Jeśli masz pytania dotyczące zakupu gotowej firmy w Holandii lub potrzebujesz dodatkowych informacji na temat procedury zakładania firmy i istniejących podatków, możesz skontaktować się z naszymi przedstawicielami odpowiedzialnymi za rejestrację firm.