Tworzenie spółki zależnej w Holandii

Jednostka zależna w Holandii jest holenderską spółką o pełnej osobowości prawnej, charakteryzującą się tym, że jej kapitał zakładowy jest w całości lub częściowo własnością zagranicznej spółki. To rozróżnienie jest bardzo przydatne w opozycji do holenderskiego oddziału, który jest podmiotem znacznie bardziej związanym z zagraniczną firmą-matką. Zagraniczna firma z zagranicy jest…
Read More