Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Rodzaje holenderskich firm

Open-a-flex-BV-in-the-NetherlandsZagraniczni inwestorzy chcący otworzyć firmę w Holandii powinni najpierw zweryfikować wszystkie dostępne modele podmiotów i wybrać najlepszą opcję zgodnie ze swoimi potrzebami. Nasi agenci odpowiedzialni za rejestracje firm w Holandii pomogą ci wybrać odpowiedni rodzaj firmy. Holenderska Ustawa o Przedsiębiorstwach umożliwia przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym otwarcie następujących rodzajów firm:

– prywatne firmy z ograniczoną odpowiedzialnością (BV),
– publiczne firmy (NV),
– fundacje,
– stowarzyszenia i spółdzielnie,
– ogólne i ograniczone partnerstwa.

Zagraniczni przedsiębiorcy mogą otwierać własne przedsiębiorstwa, a zagraniczne firmy mogą otwierać oddziały biur w Holandii.
 

Holenderska prywatna firma z ograniczoną odpowiedzialnością (BV)


Prywatna firma z ograniczoną odpowiedzialnością lub Dutch BV jest najczęściej zatrudnialnym rodzajem działalności w Holandii. Zgodnie z nową Ustawą o Firmach Dutch BV nie wymaga już minimalnego kapitału akcyjnego. Dutch BV musi mieć co najmniej jednego akcjonariusza, którego odpowiedzialność ogranicza się do kwoty zainwestowanej w firmę.


Firmy publiczne w Holandii

Holenderska firma publiczna (NV) jest formą prawną stosowaną przez tych, którzy chcą założyć firmę w celu notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. Minimalny kapitał zakładowy na otwarcie firmy publicznej w Holandii wynosi 45 000 euro.


Holenderskie fundacje

W ostatnich latach Holandia stała się poszukiwanym celem otwierania fundacji. Niderlandzkie fundacje można bardzo łatwo otworzyć, przedkładając komplet dokumentów fundacji potwierdzonych notarialnie przez notariusza. Holenderska fundacja jest jednym z najlepszych narzędzi pozwalających na zmniejszenie podatków.


Stowarzyszenia i spółdzielnie w Holandii

Stowarzyszenia są zwykle tworzone jako organizacje non-profit i nie muszą rejestrować się w Holenderskim Rejestrze Handlowym. Spółdzielnie są stowarzyszeniami, które mogą wypłacać dywidendy swoim członkom.


Partnerstwo w Holandii


Zagraniczni inwestorzy mogą otworzyć dwa rodzaje partnerstw w Holandii:

– partnerstwa prywatne
– partnerstwa publiczne.

Różnica między tymi rodzajami firm polega na odpowiedzialności partnerów w zakresie długów i zobowiązań firmy. Partnerzy firmie cywilnej są wspólnie i solidarnie odpowiedzialni za długi i zobowiązania firmy. Ograniczone partnerstwa to partner główny i cichy. Właściciel główny będzie odpowiadał za długi firmy z wszystkimi jego aktywami, a cichy partner ponosi odpowiedzialność wyłącznie do kwoty zainwestowanej.

Jeśli interesują cię rodzaje firm dostępnych w innych krajach, na przykład w Irlandii, możemy skontaktować cię z naszymi irlandzkimi partnerami.

Jeśli chcesz otworzyć firmę i potrzebujesz pomocy w procedurze rejestracji, skontaktuj się z naszymi przedstawicielami odpowiedzialnymi za otwieranie firm w Holandii. Ponadto, jeśli jesteś zainteresowany założeniem firmy w innym europejskim kraju, jak Słowacja, nasi partnerzy udzielą ci pomocy.