Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Holenderski Rejestr Firmowy

Open-a-BV-or-NV-for-an-investment-fund-in-the-NetherlandsHolenderski Rejestr Firmowy podlega przepisom Izby Handlowej. Rejestr Handlowy w Niderlandach dostarcza następujące informacje dotyczące holenderskich firm:

– nazwy firm,
– działalność biznesowa,
– numery rejestracyjne firmy,
– informacje księgowe firm.

O ile większość informacji jest bezpłatna, szczegóły księgowe i inne wyciągi biznesowe podlegają pewnym opłatom. Nie ma znaczenia, jakie poszukiwanie chce prowadzić w Holenderskim Rejestrze Firmowym, aby to zrobić należy uzyskać kod i hasło, aby mieć dostęp do plików.


Informacje biznesowe dostępne w Holenderskim Rejestrze Handlowym

Wszystkie holenderskie firmy i inne organizacje zajmujące się transakcjami ekonomicznymi w kraju są wpisane do Rejestru Firm. Poniższe informacje są dostępne do konsultacji w Rejestrze Handlowym w Holandii:

– nazwa i adres rejestracji
– numery telefonów i faksów oraz inne szczegóły do korespondencji
– informacje o holenderskich oddziałach zagranicznych firm
– szczegóły dotyczące przedstawicieli firmy
– liczba pracowników.

Dodatkowo można tam znaleźć informacje o sytuacjach ekonomicznych firm, takich jak bankructwo. Zgodnie z Holenderskim Prawem Handlowym, Izba Handlowa jest zobowiązana wskazać te informacje w Rejestrze Handlowym w celu zaktualizowania wszystkich zarejestrowanych firm i ich statusu w kraju.


Rejestracja firmy w Holenderskim Rejestrze Firm


Podczas zakładania firmy w Holandii, w Rejestrze Firm należy złożyć następujące dokumenty:

– akt założycielski
– szczegóły dotyczące akcjonariuszy
– szczegóły dotyczące managerów firmy
– referencje bankowe dotyczące zdeponowanego kapitału akcyjnego
– w stosownych przypadkach upoważnienie dla przedstawiciela.

Przed rozpoczęciem procedury rejestracji firmy należy również zarezerwować i złożyć do zatwierdzenia nazwę firmy. Procedurę tę wykonuje Holenderski Rejestr Firm. Jeśli potrzebujesz pomocy w otwieraniu firmy, możesz poprosić o pomoc naszych przedstawicieli odpowiedzialnych za rejestrację firm w Holandii. Możesz również skontaktować się z nami, aby uzyskać pomoc w usługach księgowych, usługach inkorporacyjnych w innych krajach, takich jak Czechy i Rosja czy usługach prawnych.