Een Bedrijf Oprichten in Singapore

Bedrijven geregistreerd in Singapore moeten minstens een aandeelhouder hebben en maximaal vijftig. De aandeelhouders kunnen vennootschappelijke organen of natuurlijke personen zijn. Een ingezetene moet optreden als manager van het bedrijf, maar het kan ook andere lokale of buitenlandse directeuren hebben. De managers kunnen enkel natuurlijke personen zijn, ouder dan 18…
Read More