Een Bedrijf Opzetten in Portugal

Bedrijfsoprichting in Portugal vereist het voltooien van een aantal handelingen voordat het bedrijf klaar is om haar activiteiten te laten aanvangen. Een nieuw in Portugal geregistreerd bedrijf dient de statuten op te stellen en alle andere documenten zoals paspoortkopieën, specimen van handtekeningen en speciale formulieren. Een aantal notariële procedures moeten…
Read More